Înscrierile pentru cursurile De-a arhitectura în noul an şcolar 2017-2018 sunt deschise

20/01/17 | Înscrieri

S-au lansat înscrierile pentru arhitecţii şi cadrele didactice care doresc să parcurgă unul dintre cursurile De-a arhitectura în anul şcolar 2017-2018.

Programele De-a arhitectura oferă o deschidere spre un domeniu care nu apare în curricula şcolară, dar care face parte din viaţa noastră şi o influenţează. Astfel, copiii participanţi la unul dintre cusurile pentru ciclul primar sau gimnazial vor cunoaşte limbajul specific arhitecturii, familiarizându-se cu reprezentările specifice acesteia şi îşi vor îmbogăţi cultura vizuală.

De-a Arhitectura are ca scop să îi ajute pe copii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi să facă legături între ceea ce află la şcoală şi procesele complexe care transformă locurile în care trăiesc. Ca adulţi, vor continua să fie utilizatori ai oraşelor, dar vor deveni şi cetăţeni, factori de decizie şi clienţi pentru arhitecţi – vor trebui să participe activ la modelarea locului în care trăiesc şi să creeze, utilizând atât moştenirea culturală, cât şi inovaţia, comunităţi cu o viaţă sănătoasă şi armonioasă.

În pregătirea pentru anul şcolar 2017-2018 sunt deschise înscrierile pentru a oferi asistenţă unui număr de clase din ciclul primar, şcoli de stat, care doresc să desfăşoare cursurile dezvoltate de Asociaţia De-a Arhitectura:

PENTRU ELEVII DIN CLASA PREGĂTITOARE, I SAU A II-A: DE-A ARHITECTURA MINI, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular), 40 de clase (dintre care maxim 8 în mediul rural)
PENTRU ELEVII DIN CLASA A III-A, A IV-A SAU A V-A: DE-A ARHITECTURA ÎN ORAŞUL MEU, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular) ce face parte din oferta la nivel naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, 70 de clase (dintre care maxim 10 în mediul rural)
PENTRU ELEVII DIN CLASA A VI-A, A VII-A, A IX-A, A X-A ŞI A XI-A: DE-A ARHITECTURA ÎN ŞCOALA MEA, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular), 10 clase (dintre care maxim 2 în mediul rural)
PENTRU ARHITECŢI VOLUNTARI

În programul de asistenţă al asociaţiei se pot înscrie numai clasele din şcolile de stat. Şcolile private care doresc sprijin pot contacta asociaţia folosind adresa de e-mail: inscrieri@de-a-arhitectura.ro.

Consider că şcoala nu înseamnă doar educaţie formală, de aceea, pe cât posibil, am încercat mereu să aduc, pe lângă disciplinele din orar, ceva nou, acel ceva care stimulează curiozitatea copiilor, creativitatea, care îi scoate din rutina zilnică a lecţiilor. Am ales cursul «De-a arhitectura» pentru că, după părerea mea, prin obiectivele şi conţinuturile sale, se încadrează în mult dorita (dar greu de realizat) abordare transdisciplinară a învăţării.” – prof. înv. primar Nicoleta Laura Piroş, Şcoala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureşianu”, Braşov

Un arhitect voluntar poate susţine desfăşurarea unui curs De-a arhitectura în şcoli în două feluri:

⌂ Asistarea unei singure clase pe parcursul unui an şcolar (septembrie-iunie), în echipă cu învăţătorul/profesorul. Presupune prezenţa la fiecare oră de curs, pregătirea orelor şi discuţii de feedback.
⌂ Asistarea uneia sau mai multor clase la distanţă, pe parcursul unui an şcolar. Presupune comunicarea (în general săptămânală) cu învăţătorul clasei pentru a-l ajuta să pregătească şi să susţină independent lecţiile. Această modalitate le este accesibilă voluntarilor veterani, care au predat cel puţin un an în manieră directă.

Activitatea voluntarului nu este remunerată. El va primi adeverinţă de voluntariat, iar timpul petrecut în şcoală şi pentru pregătire va fi înregistrat, în baza contractului cu asociaţia şi a fişelor de pontaj, ca vechime în activitatea profesională (conform noii legi a voluntariatului).

Consider că în urma unui curs depre arhitectură și mediu construit, elevii participanți vor ajunge să înțeleagă o «lecţie» mult mai importantă și mai amplă: comunitatea și responsabilitățile unui membru al acesteia. Un astfel de curs, abordat într-o manieră formală, probabil ar fi devenit încă o corvoadă; în timp ce abordarea «learning by doing» le va stârni imaginația și creativitatea, caracteristici esențiale ale vârstei căreia cursul se adresează.

Cred că pentru schimbări pe termen lung privind calitatea mediului construit, primul pas este educația, acesta fiind principalul motiv al înscrierii mele în programul De-a arhitectura.” – arh. Amalia Tucă (îndrumător voluntar)

Asistenţa asociaţiei se face în baza unui Acord de parteneriat cu unitatea de învăţământ şi cuprinde lucruri specifice pentru fiecare curs în parte, printre care: acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei, ghidaj la distanţă (prin email) în studierea individuală a ghidului îndrumătorului, atelier de formare cu activităţi practice şi schimb de experienţă, acces la materialele auxiliare pentru elevi, întâlnire de pregătire pentru profesorii şi specialiştii/arhitecţii implicaţi, curs online de pregătire pentru profesorii şi specialiştii/arhitecţii implicaţi, acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar, certificate pentru profesori şi elevi, asistenţa unui specialist voluntar (arhitect, student arhitect, urbanist sau peisagist), acolo unde există posibilitatea. Voluntarul participă la programul de pregătire şi sprijină profesorul clasei pe parcursul anului şcolar, la distanţă (în pregătirea periodică a orelor) sau direct la ore (pregătirea şi susţinerea orelor împreună cu profesorul clasei). Asociaţia se străduieşte să ofere această asistenţă suplimentară tuturor claselor înscrise, însă aceasta depinde de înscrierile şi disponibilitatea specialiştilor voluntari din fiecare localitate.

Toţi cei interesaţi sunt invitaţi să consulte şi să se înscrie pe pagina web dedicată: https://de-a-arhitectura.ro/inscrieri/ şi să contacteze asociaţia pentru alte detalii la: inscrieri@de-a-arhitectura.ro.

Pentru  susţinere în anul şcolar 2017-2018 avem deocamdată alături pe Controltech şi OminiClinic.