Termeni și condiții de utilizare

Definiții

În acest document, reprezentând termenii și condițiile generale de acces și utilizare a serviciilor oferite de Asociația De-a Arhitectura (”Asociația” sau după caz, ”Prestatoarea”), denumit in continuare „Acord”, termenii folosiți vor avea următoarele înțelesuri:

 1. Acord – Prezentul document reprezentând termenii și condițiile de accesare și utilizare a platformei www.de-a-arhitectura.ro, guvernând relația contractuală dintre Prestator și Utilizator;
 2. Prestatoarea – Asociația De-a Arhitectura, o asociație care este organizată și funcționează în baza și conform prevederilor Ordonanței nr. 26/ 2000 cu privire la asociații și fundații, identificată prin număr de înregistrare în Registrul National al Asociațiilor și Fundațiilor 243/A/2013, cu sediul în București, str. Corneliu Botez nr. 10, sector 2, CIF 31137149;
 3. Platforma – website-ul găzduit la adresa web www.de-a-arhitectura.ro, a cărei accesare și utilizare face obiectul prezentului Acord precum și acele website-uri care sunt accesate prin intermediul www.de-a-arhitectura.ro;
 4. Eveniment – serviciile oferite de către Prestator sub forma unor cursuri și activități educative în domeniul arhitecturii și a domeniilor adiacente, destinate copiilor, tinerilor și/ sau adulților, desfășurate fizic sau online, cu titlu gratuit sau contracost și care sunt achiziționate de către Utilizatorul care este înregistrat pe Platformă printr-un Cont Standard, Cont Arhitect sau Cont Profesor în scopul uzului propriu sau al unui Participant minor;
 5. Program Educațional – serviciile oferite de către Prestator sub forma unor programe educaționale în domeniul arhitecturii și mediului construit, de durată medie sau lungă, destinate elevilor, desfășurate în școli, sub forma unui serviciu gratuit pentru instituțiile de învățământ de stat și contracost pentru instituțiile de învățământ private, la care se pot înscrie Utilizatorii care sunt înregistrați pe Platformă printr-un Cont Profesor sau printr-un Cont Arhitect;
 6. Partener – persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat care facilitează organizarea Evenimentelor, cum ar fi instituții publice și de cultură, organizații neguvernamentale, unități de învățământ, birouri de arhitectura, societăți comerciale, s.a.m.d.;
 7. Utilizator – orice persoana fizică cu vârsta de minim 16 ani sau persoana juridică care accesează Platforma sau utilizează Platforma în temeiul unui Cont Standard prin care achiziționează participarea la un Eveniment în nume propriu sau în numele unui Participant minor; sau care în temeiul unui Cont Profesor sau Cont Arhitect se înscrie într-un Program Educațional;
 8. Participant – persoana fizică minoră sau majoră, cu sau fără capacitate de exercițiu sau după caz cu capacitate de exercițiu restrânsă, care după caz, a achiziționat dreptul de a participa la un Eveniment care a primit dreptul de a participa la un Eveniment de la un Utilizator;
 9. Cont – actul Utilizatorului de a se înregistra pe Platformă prin introducerea informațiilor solicitate în formularul specific contului solicitat, respectiv al Contului Standard în vederea obținerii posibilității de a efectua o Achiziție, respectiv al Contului Profesor sau al Contului Arhitect în vederea obținerii posibilității de a efectua o Înscriere;
 10. Cont Standard – acel Cont destinat Utilizatorului persoană fizică cu vârsta de minim 16 ani sau al persoanei juridice care oferă posibilitatea de a Achiziționa participarea la Evenimente;
 11. Cont Profesor – acel Cont destinat unui Utilizator care deține calitatea de cadru didactic într-o unitate de învățământ și care oferă posibilitatea Înscrierii în cadrul unui Program Educațional, cu acordul Asociației prin validarea contului său de către aceasta;
 12. Cont Arhitect – acel Cont destinat unui Utilizator care deține calitatea de arhitect, student arhitect, arhitect interior, urbanist, peisagist, designer și care oferă posibilitatea Înscrierii în cadrul unui Program Educațional și care devine astfel în mod voluntar persoană resursă în folosul Asociației, cu acordul acesteia din urmă prin validarea contului;
 13. Achiziție – rezervarea unuia sau mai multor locuri în cadrul unui sau a mai multor Evenimente, pentru unul sau mai mulți Participanți, urmând ca în cazul în care Evenimentul este contracost să se achite acest cost de către Utilizator, Prestatorul să emită o factură pe numele Utilizatorului, folosind datele Contului sau la cererea Utilizatorului, datele suplimentare introduse de acesta în cazul în care este o entitate juridică. Orice Achiziție este confirmată prin e-mail după efectuarea plății;
 14. Înscriere – actul Utilizatorului care dispune de un Cont Profesor sau de un Cont Arhitect de a se înscrie în vederea participării la Programele Educaționale desfășurate de către Prestator, sub condiția încheierii unui contract specific în acest sens cu Prestatorul, care îi va fi pus la dispoziție prin intermediul Platformei odată cu înscrierea;
 15. Conținut – include toate informațiile care pot fi regăsite pe Platformă și care pot fi vizualizate și/ sau accesate prin mijloace electronice, fără a se limita la texte, imagini, înregistrări video și/ sau audio, desene, logica și structura Platformei în sine, precum și orice comunicare emisă de către Prestator Utilizatorilor, indiferent de suportul de comunicare.

I. Termeni Generali

1.1. Scopul Platformei este de a oferi informațiile necesare Utilizatorilor cu privire la serviciile oferite prin intermediul acesteia, respectiv cu privire la Achiziționarea și Participarea la Evenimente și Înscrierea în Programele Educaționale, al căror scop, printre altele, este și:

(i) familiarizarea și educarea copiilor, tinerilor sau adulților cu domeniul arhitecturii și a domeniilor adiacente;

(ii) promovarea educației de arhitectură și mediu construit atât copiilor, tinerilor, cadrelor didactice din instituțiile de învățământ, părinților copiilor cât și celor din breasla arhitecților;

(iii) promovarea responsabilizării civice în ceea ce privește protejarea valorilor mediului construit în vederea creșterii gradului de implicare al populației în procesele de planificare și proiectare care afectează mediul lor de viață.

1.2. Simpla utilizare a website-ului (incluzând accesul, navigarea și, Achiziționarea Participării la Evenimente și Înscrierea în Programele Educaționale) constituie un consimțământ implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din acesta, intervenind astfel un contract între Utilizator și Prestator reprezentat și guvernat de prezentul Acord.

1.3. În cazul în care un Utilizator nu este de acord cu prevederile prezentului Acord este rugat să părăsească platforma.

1.4. Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul își asumă, pe propria răspundere, să mențină datele de acces (nume Utilizator și parola) confidențiale, precum și gestionarea contului și utilizarea sa în acord cu prezentele termene și condiții precum și cu legislația generală aplicabilă.

1.5. Administratorul Platformei are posibilitatea de a modifica conținutul Acordului, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, cu obligația de a asigura accesul permanent al Utilizatorilor la ultima versiune a Acordului, Utilizatorii având obligația de a îl consulta odată cu accesul pe Platforma. Modificările sunt considerate a fi acceptate de Utilizator daca acesta continua să acceseze și sa utilizeze platforma de-a-arhitectura.ro/

II. Obligațiile și drepturile Utilizatorilor

2.1. Utilizatorul declară pe propria răspundere ca deține capacitatea de exercițiu necesară intrării într-o relație contractuala cu Prestatorul, prin intermediul Platformei. Astfel, acesta declară, odată cu înregistrarea Contului, bifând o căsuța specială în acest sens, că se bucură cel puțin de capacitate de exercițiu restrânsă, având vârsta de minim 16 ani.

2.2. Utilizatorul are obligația de a se informa asupra detaliilor desfășurării Evenimentelor (descriere, condiții, data și locul desfășurării, etc.) înainte de a efectua o Achiziție. Raportul juridic astfel născut între Prestator și Utilizator este guvernat de prezentul Acord precum și de legislația aplicabilă, în mod special de Ordonanța de Urgentă nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

2.3. Utilizatorul are obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor Contului, cu precădere a numelui de utilizator și a parolei. Prestatorul nu este responsabil pentru nicio daună, de orice fel, cauzată Utilizatorilor sau terților, prin utilizarea neautorizată a Contului.

2.4. Conform prevederilor art. 9 și cele ale art. 16 lit. l ale Ordonanței de Urgență nr. 34/2014 Prestatorul se încadrează în excepțiile prevăzute de acest act normativ conform cărora nu este obligat la acordarea dreptului de retragere din contract. Cu toate acestea, în vederea manifestării de flexibilitate și înțelegere, în anumite situații excepționale Prestatorul poate acorda dreptul de retragere Utilizatorului care a solicitat acest beneficiu, cu nu mai puțin de 7 zile înaintea unui Eveniment, invocând în mod credibil motive serioase care impun această măsură.

2.5. Utilizatorii au dreptul de a fi informați despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către Prestator. În acest sens, Prestatorul informează ca datele prelucrate depind de Contul pe care Utilizatorul îl alege, anume Contul Standard, Contul Profesor sau Contul Arhitect, mai multe informații regăsindu-se la capitolul Prelucrarea datelor cu caracter personal din prezentul Acord.

III. Înscrierea la Evenimente și încheierea contractului. Executarea. Plata

3.1. Utilizatorul va putea alege Evenimentul la care sa participe consultând Platforma, în limita locurilor disponibile și a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare Eveniment în parte (spre exemplu, prin raportare la limita de vârsta indicată în anunț).

3.2. Pentru înscriere, Utilizatorul va completa câmpurile obligatorii din formularul „Creează-ți cont” (în situația în care nu are un cont pe platforma De-a Arhitectura), urmând să procedeze la înscrierea propriu-zisa la Eveniment.

3.3. Pentru efectuarea unei înscrieri valide, Utilizatorul va trebui sa furnizeze date cu caracter personal necesare înscrierii/ participării la Eveniment, dar și să accepte prezentele Termeni și Condiții.

3.4. Cu excepția unor înțelegeri contrare încheiate în scris cu Asociația De-a Arhitectura, contractul dvs. cu Asociația De-a Arhitectura va include întotdeauna, cel puțin Termenii și Condițiile prevăzute în acest document.

3.5. Înscrierea presupune în afara completării formularului conform celor de mai sus, plata contravalorii Evenimentului în cazul în care acesta se desfășoară contracost. Ulterior efectuării plății Prestatorul va emite factura aferentă plății efectuate folosind datele Contului precum și un e-mail de confirmare al Achiziționării/ rezervării locului în cadrul Evenimentului.

3.6. E-mailul de confirmare al Achiziționării/ rezervării locului în cadrul Evenimentului se va emite de către Prestator și în cazul în care participarea la Eveniment este oferită cu titlu gratuit.

3.7. E-mailul de confirmare al rezervării presupune în toate cazurile momentul de la care contractul dintre părți reprezentat de prezentul Acord întră în vigoare, acesta încheindu-se la finalizarea Evenimentului. În cazul în care Utilizatorul nu primește e-mailul de confirmare al rezervării în urma efectuării unei Achiziții sau factura aferentă plății acesta este rugat să contacteze Prestatorul la adresa de e-mail:office@de-a-arhitectura.ro.

3.8. Termenii și condițiile de utilizare acceptate la momentul creării Contului sunt aplicabili și la contractarea serviciilor, spre exemplu la înscrierea la Evenimente.

IV. Înscrierea în Programele Educaționale (”Programele”)

4.1.   Înscrierea în Programele oferite de către Prestator se efectuează numai prin intermediul unui Cont Profesor sau al unui Cont Arhitect și este rezervată acelor Utilizatori care îndeplinesc condițiile necesare impuse de formularele specifice acestor conturi.

4.2. Utilizatorul poate selecta unul/sau mai multe dintre Programele Educaționale curente la momentul Înscrierii, organizate de către Asociație.

4.3. Actul de înscriere în Programe presupune trei etape:

(i) Etapa 1: Înscrierea pe Platformă prin completarea formularului specific Contului Profesor, respectiv al Contului Arhitect;

(ii) Etapa 2: Consultarea contractului de parteneriat pentru Utilizatorul care deține un Cont Profesor respectiv al contractului de voluntariat pentru Utilizatorul care deține un Cont Arhitect, specifice Programului selectat de către Utilizator, care îi este pus la dispoziție prin intermediul Platformei înainte ca Utilizatorul să aibă posibilitatea de a completa formularul tip și a cărei acceptare este condiția care permite Utilizatorului să completeze formularul tip;

(iii) Etapa 3: Acceptarea Utilizatorului deținător al unui Cont Arhitect de către Asociație și încheierea contractului prin semnarea sa de către ambele părți; Acceptarea Utilizatorului deținător al unui Cont Profesor de către Asociație se va face numai după încărcarea, în contul său, a acordului cu școala semnat de către direcțiunea școlii.

4.4. Desfășurarea Programului ulterior Înscrierii, respectiv raportul dintre părți va fi guvernat de termenii speciali cuprinși în contractul de parteneriat respectiv în cei cuprinși în contractul de voluntariat, la care se adaugă termenii generali cuprinși în prezentul Acord, reprezentat de aceste termene și condiții.

V. Modificări. Anulari. Facilități

5.1. În baza unor motive obiective Prestatorul poate modifica detalii în legătură cu Evenimentul cum ar fi locul sau alte detalii specifice Evenimentului cu obligația de a notifica Utilizatorul care a făcut Achiziția prin SMS, cu cel puțin 24 de ore înainte de data inițială a Evenimentului, fără ca această modificare să constituie motiv pentru rambursarea contravalorii Achiziției.

5.2. Neîndeplinirea condiției de la art. 5.1. de mai sus echivalează cu anularea Evenimentului, urmând a se aplica prevederile art. 5.3. de mai jos.

5.3. În cazul in care Prestatorul este nevoit să anuleze un Eveniment acesta va informa Utilizatorul despre aceasta fără întârzieri nejustificate, pe canalele de comunicare ale Prestatorului, SMS/ email urmând a returna integral contravaloarea Achiziției in termen de 7 zile lucrătoare de la data anunțului.

5.4. În cazul în care unul sau mai mulți Participanți nu se prezintă și nu participă la un Eveniment pentru care s-a făcut o Achiziție/ Achiziții, Utilizatorului nu ii va fi rambursată suma aferentă locului/locurilor ocupate în cadrul Eveniment.

5.5. În cadrul Evenimentelor Săptămâna Școala Altfel („SSA”) sau Săptămâna Verde („SV”), ulterior înscrierii unei clase de elevi, este posibilă anularea înscrierii Participanților de către Utilizator, prin transmiterea unui email în acest sens, cel târziu cu 2 săptămâni înainte de Eveniment, urmând a se returna integral contravaloarea Achizițiilor într-un termen de 7 zile lucrătoare.

5.6. În cazul în care anularea unui Eveniment se impune pentru motive de forță majoră sau în baza unui act legislativ aplicabil, sumele achitate de către Utilizatori pentru înscrierea Participanților vor fi returnate, indiferent de felul Evenimentului.

5.7. În cazul în care unul sau mai mulți Participanți necesită acomodări speciale ca urmare a unor condiții medicale, Utilizatorul care a efectuat Înscrierea trebuie să informeze Prestatorul despre nevoile speciale ale Participantului, Prestatorul angajându-se ca în limita posibilităților sale să respecte aceste nevoie și să acomodeze Participantul/ții.

5.8. Prestatorul oferă o reducere pentru Evenimentele contracost, în cazul în care se efectuează o Achiziție pentru mai mulți Participanți care au calitatea de frați. Reducerea se va aplica în mod automat prin intermediul Platformei și constă într-o reducere de 5% pentru primul frate Participant și de 10% pentru fiecare frate Participant adițional.

5.9. În unele cazuri, expres menționate în cadrul anunțului aferent Evenimentului, Prestatorul poate oferi vouchere de participare, în limita locurilor disponibile.

VI. Drepturi de proprietate intelectuală

6.1  Asociația De-a Arhitectura își rezervă toate drepturile asupra Conținutului și Platformei, conform legislației aplicabile, în special a Legii nr. 8/ 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și a Legii nr. 84/ 1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

6.2. Conținutul Platformei nu poate fi utilizat, distribuit, transmis, reprodus sau expus, în alte scopuri decât cele expuse la art. 1.1. de mai sus, cu excepția cazului în care astfel de acțiuni sunt permise în baza unei colaborări sau a oricărui alt acord încheiat în acest sens cu Prestatorul. În cazurile permise, cel care întreprinde acțiunile de mai sus asupra Conținutului Platformei este obligat sa dea credit pentru drepturile de autor Prestatorului, sau Partenerului, după caz, fiind interzis a șterge atribuirile de autor, aplicarea mărcii sau orice alte marcări de proveniență.

6.3. Extragerea oricăror informații cuprinse în Conținut precum și orice manipulare a Platformei urmată de o utilizare în scop comercial, fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularului drepturilor constituie o încălcare a prezentului Acord și depinzând de caz, o posibilă încălcare a legislației aplicabile, în special a legilor indicate la art. 6.1. de mai sus, putând constitui și o fapta pedepsită sub imperiul acestora.

6.4. Prestatorul și/ sau Partenerii vor utiliza imaginile și/ sau sunetele captate în timpul Evenimentelor cu privire la un anume Participant, în scopuri de promovare și/ sau marketing numai dacă Utilizatorul și-a dat în prealabil acordul în acest sens, prin bifarea unei căsuțe speciale odată cu efectuarea Achiziției. 

VII. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. Asociația De-a Arhitectura se angajează să respecte viața privată a Utilizatorilor. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se bazează pe Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

7.2. Datele prelucrate sunt cele oferite de către Utilizator odată cu înregistrarea Contului și pot include, în funcție de tipul Contului următoarele informații: nume, prenume, nr. de telefon, localitate, județ de domiciliu, adresă de e-mail, numele, prenumele și vârsta Participantului, specializarea profesională, dovada obținerii unei diplome de licență sau o altă calificare, imaginea Utilizatorului samd.

7.3. Datele cu caracter personal prelucrate pot constitui și în imaginea unui Participant, captată odată cu desfășurarea unui Eveniment, temeiul prelucrării în acest caz fiind consimțământul expres dat de către Utilizator, prin bifarea unei căsuțe speciale în acest sens la momentul Achiziției.

7.4. În afara temeiului de prelucrare al datelor cu caracter personal prevăzut la art. 7.2. de mai sus, temeiul prelucrării celorlalte tipuri de date este reprezentat de scopuri precum: Scopul utilizării Platformei astfel cum este definit la punctul 1.1 din prezentul Acord, executarea contractului solicitat de către Utilizator , îndeplinirea obligațiilor contractuale, etc.

7.5. În completarea drepturilor Utilizatorului prevăzute în secțiunea a II-a de mai sus, în baza legislației aplicabile în materia prelucrării datelor cu caracter personal, Utilizatorul dispune și de drepturile prevăzute mai jos în ceea ce privește datele sale cu caracter personal. Aceste drepturi se aplică și datelor cu caracter personal ale Participantului minor, fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă, după caz:

(i) Dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal;

(ii) Dreptul la rectificare, mai exact dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete;

(iii) Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, care presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, în anumite circumstanțe, precum:

 1. datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. datele au fost prelucrate ilegal;
 3. prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului, iar acesta a fost retras.

(iv) Dreptul de a retrage consimțământul;

(v) Dreptul la restricționarea prelucrării;

(vi) Dreptul la portabilitatea datelor;

(vii) Dreptul la opoziție – presupune ca, în orice moment, Utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care acesta se află, prelucrării datelor cu caracter personal;

(viii) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care afectează semnificativ Utilizatorul, sau după caz, Participantul;

(ix) Dreptul de a se adresa Prestatorului cu o plângere privitoare la modalitatea în care acesta a efectuat prelucrarea datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail: office@de-a-arhitectura.ro

(x) Dreptul de a depune o plângere împotriva Prestatorului la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

(xi) Dreptul de a se adresa justiției;

(xii) Dreptul de a fi notificat de către Prestator cu privire la breșe de securitate care au/ ar putea avea impact asupra datelor sale personale.

VIII. Prevederi finale

8.1. Legea care guvernează prezentul Acord și contractele încheiate între Prestator și Utilizatori este legea română.

8.2. Orice dispute în legătura cu prezentele termene și condiții sau cu contractele pe care acestea le guvernează, cum ar fi disputele de executare sau interpretare se vor soluționa, în limitele prevederilor aplicabile consumatorilor, de către instanțele competente material din București, Romania.

8.3. Titlurile care se regăsesc în prezentul document au un scop strict orientativ și nu pot fi considerate ca fiind apte de a defini, limita, descrie, califica, modifica sau adaugă la interpretarea, construcția, înțelesul sau scopul oricărei prevederi cuprinse în acesta.

8.4. În cazul în care orice prevedere a prezentului document devine afectată de nulitate sau este declarată de către o instanță competentă ca fiind caducă și fără de efecte, aceasta nu va avea efect asupra celorlalte prevederi, care rămân în vigoare și neafectate.

Prezentele termene și condiții se afla în vigoare din data de 31.07.2023.