martie 13, 2014

SUSŢINE

daa orasTM_2013_seba tataru _3small

Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:

 • Copiii şi adulţii înteleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor
 • Profesioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate
 • În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios

Sponsorizarea Asociaţiei De-a Arhitectura va ajuta la continuarea şi dezvoltarea proiectelor prezentate. Iată ce vom putea face:

 • Să asigurăm acces la curs pentru mai mulţi copii din şcolile din întreaga ţară, asigurându-le materialele didactice (caietul elevului, materiale de bricolaj, materiale ajutătoare pentru expediţiile prin oraş).
 • Să continuăm organizarea de întâlniri inspiraţionale ale copiilor cu arhitecţii.
 • Să continuăm şi să extindem formarea îndrumătorilor arhitecţi şi învăţători pentru proiectele educaţionale ale programului De-a arhitectura.
 • Să mulţumim copiilor, învăţătorilor şi arhitecţilor care sunt, cu toţii, voluntari implicaţi cu curaj în derularea cursului: prin susţinerea evenimentelor prezentărilor finale şi prin premii acordate acestora.
 • Să dezvoltăm activitatea noastră pe termen lung şi să îmbunătăţim vizibilitatea acţiunilor noastre.

Iată RAPOARTELE DE ACTIVITATE al Asociaţiei De-a Arhitectura. Fiţi alături de noi în continuare!

CUM?

Asociaţia De-a Arhitectura
Cod de identitate fiscală: 31137149
Cont bancar: RO63BACX0000000842075001, Unicredit Bank

Putem face ACUM un pas împreună pentru oraşe mai bune MÂINE. Vei avea satisfacţia contribuţiei tale personale pentru o societate mai bine educată, cu adevărat urbană şi informată. O schimbare a paradigmei culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale nu se poate face decât pornind de la educaţia copiilor, viitori cetăţeni şi formatori indirecţi de opinie ai părinţilor lor.

Cu drag, mulţumim!
Echipa De-a arhitectura

Save

Save

SUPPORT

daa orasTM_2013_seba tataru _3small

We build through education. Our construction increases when:

 • Both children and adults understand and cherish the values of built environment and become active citizens in their local communities
 • Built environment professionals get involved in society through education
 • Games, experiments and creativity foster education

Sponsorizarea Asociaţiei  va ajuta la continuarea şi dezvoltarea proiectelor prezentate. Iată ce vom putea face:

Sponsoring the De-a arhitectura Association will help to continue and develop the presented projects. Here’s what we can do:

 • Provide access to the course for more children in schools across the country by providing them with the teaching material (student’s notebook, DIY materials, supplies for city expeditions)
 • Continue organizing inspirational meetings of children with architects.
 • Continue and expand the training of architects and teachers for the educational projects of the De-a arhitectura program.
 • Thank the children, teachers and architects who are all volunteers courageously involved in the development of the course: by supporting the events of the final presentations and their awards.
 • Develop our long-term activity and improve the visibility of our actions

Here are the ACTIVITY REPORTS (Romanian) of the De-a arhitectura Association. Stand by us!

HOW?

Contribute directly:

Asociaţia De-a Arhitectura

Tax ID: 31137149
Bank account: RO63BACX0000000842075001, Unicredit Bank

We can NOW take a step together for better cities TOMORROW. You will have the satisfaction of your personal contribution to a more educated, truly urban and informed society. A change in the paradigm of the architectural and urban culture of the present Romanian society can only be achieved by educating the children, future citizens and indirect opinion trainers of their parents.

Thank you!

De-a arhitectura Team