De-a arhitectura în şcoala mea – aplicații pilot în acest an şcolar

Asociația De-a Arhitectura și-a propus să exploreze, cu un nou proiect, felul în care arhitecții pot facilita design-ul participativ pentru îmbunătățirea spațiilor unde elevii își petrec foarte mult timp: spațiile de învățare. Aceste spații au nevoie de design. Aceste spații au nevoie de ideile elevilor! Proiectul se bazează deci pe colaborarea între mediul educațional și breasla arhitecților. Arhitecții implicați în acest proiect vor să se implice pentru îmbunătățirea nu numai a actului educațional, dar și a spațiilor unde acesta se petrece.

Cu sprijinul Fundației Comunitare București, proiectul „De-a arhitectura în şcoala mea” are, în acest an școlar, resurse din programul Mobilizăm Excelența pentru a realiza câteva din visele elevilor din cinci școli bucureștene: Școala Gimnazială Nr. 17 „Pia Brătianu”, Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu”, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Școala Gimnazială Nr. 92. Pentru a testa posibilitățile acestui nou curs, una din cele 5 clase este o clasă de liceu de la Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”.

Este o ocazie foarte bună de a valida, prin aplicații pilot, un nou scenariu educațional propus de Asociația De-a Arhitectura pentru grupe de vârstă cu care nu am mai lucrat până acum. Am pornit de la ideea că elevii mai mari vor să fie direct implicați în acțiuni care au efecte, să treacă de la simulări la ceva concret, cu impact în viața reală. Spre deosebire de programul „De-a arhitectura în orașul meu”, acest curs nu are scenarii de lecții în care să fie sugerate detaliat activitățile cu elevii, ci sunt definite câteva etape urmând ca, la fiecare grup de elevi, în funcție de situația specifică, activitățile să fie adaptate.

Etapele sunt:

  • Prezentarea demersului: despre „design thinking” în general, regulile proiectului, formarea echipelor în funcție de preferințele și priceperile fiecărui elev, promovarea proiectului, etc.
  • Principii pentru școli contemporane: documentare și prezentări privind exemple de spații educaționale
  • Documentare și definirea nevoilor școlii: documentarea istoricului clădirii, a rolului în cartier, explorarea cu alți ochi a spațiilor construite și libere, diagnostic pe o grilă de analiză dată
  • Realizarea machetei sau a machetelor după planurile obținute în etapa de documentare
  • Generarea de idei – „brainstorming” – grupuri țintă și nevoile acestora
  • Analiza ideilor în funcţie de criterii de selecţie: CÂT AR COSTA?, PENTRU CINE? CE PRESUPUNE CA EFORT DE IMPLEMENTARE?
  • Prezentarea ideilor către grupurile ţintă (colegi, profesori, părinţi, personal administrativ) cu notarea observaţiilor acestora

Pentru că există sprijin financiar prin programul Mobilizăm Excelența pentru realizarea unor amenajări, au fost și câteva activități specifice ediției din acest an și urmează o prezentare a ideilor de la fiecare clasă la Fundaţia Comunitară Bucureşti:

În acest moment este în pregătire proiectul tehnic al intervenţiei alese de fiecare clasă. În această etapă, arhitectul îndrumător face o demonstrație a ceea ce presupune această meserie și prezintă elevilor cum se elaborează o propunere mai detaliată, dar le dă misiuni prin care elevii îi pot veni în ajutor: calcule pentru necesarul de materiale, planificarea derulării execuției, etc.

Realizarea intervenției este programată în perioada mai-iunie. Speranța noastră este că elevii de la școlile pilot se vor vizita reciproc și chiar se vor ajuta unii pe alții. Ne dorim ca amenajările să fie gata înainte de vacanța de vară.

Arhitecții persoană resursă care testează prin această aplicație pilot sunt plătiți din acest proiect dar, cu ajutorul lor, vom reuși să clarificăm misiunea arhitecților care vor fi voluntari din edițiile viitoare ale programului educațional „De-a arhitectura în școala mea”.

Deși nu este spațiu public (cu acces neîngrădit pentru oricine), școala este spațiu de socializare doar că, din păcate, nu are spații amenajate pentru socializare! Acest lucru a fost constatat în toate cele 5 unități de învățământ. Școlile publice sunt obiect al deciziei publice – felul în care sunt amenajate spațiile de învățare este dat de procese de decizie din cadrul administrației publice locale, prin care se alocă resurse publice pentru întreținere, reparații, dar și pentru investiții de modernizare. Prin diagnosticul și propunerile făcute de elevi, acest proces poate fi unul participativ.

Deși aventura nu s-a încheiat, putem afirma că există deja recunoaștere din partea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice privind gradul foarte ridicat de noutate: abordare transversală – interdisciplinară, modul de lucru cu arhitecții implicați, sarcinile foarte atipice pe care le-au primit elevii, etc. Am constatat că este nevoie de mai multă pregătire cu cadrele didactice pentru că au rezerve față de o abordare nefamiliară, care nu este în limitele unei discipline și, ca urmare a acestor rezerve, lasă arhitecții să preia toată responsabilitatea experienței de învățare. Proiectul a fost prezentat și în Conferința educație de mediu construit din noiembrie 2016, în cadrul Bienalei de Arhitectură a UAR – Uniunea Arhitecților din România. Reprezentanți ai echipei de proiect fac parte în grupul de lucru inițiat de Ministerul Educației pe tema calității infrastructurii pentru învățământ.

Până la încheierea acestui proiect, dorim să vedem care sunt reacțiile față de această idee de proiect care urmărește implicarea activă a elevilor în procesele de transformare a spațiilor în care ei învață. Analizând aceste reacții, vom putea vedea mai clar care sunt mizele de dezvoltare ale acestui proiect pe termen lung.

Echipa de proiect în anul şcolar 2016-2017:

  • arh. Mina Sava, coordonator
  • arh. Vera Marin, elaborare materiale didactice
  • arh. Corina Croitoru, coordonator fundraising

Arhitecți facilitatori: Aurelia Axente Stan, Claudia Bingöl, Lucian Călugărescu, Simona Luzi, Alexandra Mihailciuc, Viorica Popescu, Ioana Rizea, Cătălin Șandru

Cadre didactice: Doina Cucu, Ana Maria Duceac, Alexandra Ghiţă, Monica Golea, Mihaela Petre

Arhitecți resursă pentru intervenții în spații educaționale: Alex Axinte, Cristi Borcan – StudioBASAR

Mulțumim conducerii școlilor unde este pilotat acest nou program: Școala Gimnazială Nr. 17 „Pia Brătianu”, Şcoala Gimnazială „Anastasia Popescu”, Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, Școala Gimnazială Nr. 92, Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes”

Text: arh. Vera Marin