Au început cursurile De-a arhitectura în 185 de clase din întreaga ţară

Pe 10 septembrie 2018 a început un nou an şcolar în care 185 de clase din întreaga ţară, dintre care 25 în mediul rural, urmează unul dintre cursurile puse la dispoziţie de Asociaţia De-a Arhitectura. Aproximativ 4600 de elevi din clasele pregătitoare, I şi a II-a (prin cursul „De-a arhitectura mini”), clasele a III-a şi a IV-a (prin cursul „De-a arhitectura în oraşul meu”) şi clasele a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a (prin cursul „De-a arhitectura în şcoala mea”), vor fi îndrumaţi cu ajutorul cadrelor didactice şi a 153 de arhitecţi voluntari în descifrarea oraşului şi a mediului construit în care trăiesc, fie el rural sau urban.

Asociaţia De-a Arhitectura propune în fiecare an şcolar cursuri de arhitectură şi mediu construit pentru elevi începând cu clasele pregătitoare şi până la gimnaziu şi liceu. Metoda didactică a acestor cursuri este învăţarea prin proiect cu o curriculă de tip interdisciplinar (arte + ştiinţe) predată de un tandem format din cadru didactic şi arhitect voluntar (persoană resursă). Cursurile sunt implementate în şcoli de stat, dar şi private, se desfăşoară în sala de clasă, în clădirea şi curtea şcolii, iar copiii iau parte în funcţie de curs la expediţii în jurul şcolii sau în oraş/sat.

Scopul cursurilor este acela de a stimula creativitatea elevilor, imaginaţia şi ingeniozitatea lor, de a favoriza dezvoltarea unei gândiri critice, integrate, de a realiza conexiuni logice între materiile studiate, de a crea aptitudini socio-emoţionale puternice şi a pune bazele unei dezvoltări ulterioare armonioase a elevilor. Studierea arhitecturii şi a artelor în general favorizează înţelegerea şi descifrarea spaţiului în care copiii trăiesc, a societăţii, a oraşului şi are ca rezultat, pentru viitorii adulţi, abilităţi crescute de comunicare, uşurinţă în a se exprima, dezvoltarea unor abilităţi sociale şi de cooperare utile în viaţa de zi cu zi.

Pentru a primi asistenţa Asociaţiei De-a Arhitectura în desfăşurarea cursurilor, cadrele didactice au înscris clasele în program încă din anul şcolar precedent, alegând cursurile opţionale De-a arhitectura în varianta curriculum la decizia şcolii sau curs extra-curricular. Arhitecţii, urbaniştii, peisagiştii şi studenţii arhitecţi voluntari s-au înscris la rândul lor pe tot parcursul anului şcolar pentru a completa echipele formate din profesor şi persoană resursă, iar împreună, pe parcursul verii, toţi au luat parte la unul dintre programele de formare oferite de asociaţie: pregătirea la distanţă şi participarea la atelierele de formare faţă-în-faţă pentru cursul „De-a arhitectura în oraşul meu”, pregătirea online pentru cursul „De-a arhitectura mini” şi atelierele de formare pentru cursul „De-a arhitectura în şcoala mea”.

Introducerea în şcoli a unei astfel de programe, pe lângă educaţia financiară, educaţia antreprenorială şi de ce nu, dezvoltare personală, reprezintă o adaptare firească a conţinutului educaţional la finalităţile actuale ale educaţiei.

Ca punct forte, din perspectiva unui cadru didactic, opţionalul De-a arhitectura are marele avantaj de a fi un opţional integrat. Punctele forte sunt dintr-o paletă foarte largă: de la starea de bine a elevului până la punerea în practică a noţiunilor dobândite la celelalte discipline conexe.”, a menţionat prof. înv. primar Ionuţ Tilibaşa, de la Şcoala Gimnazială „Profesor Ion Vişoiu” din Chitila, jud. Ilfov, în timpul pregătirii online pentru cursul „De-a arhitectura mini”.

Consider că este importantă o educaţie de arhitectură a cât mai multor oameni, fiindcă este un domeniu care are un efect asupra vieţii tuturor. Ca arhitect am observat o discrepanţă între părerea arhitecţilor şi părerile clienţilor sau ale prietenilor care nu au o formare în arhitectură despre ceea ce însemnă construcţii contemporane de calitate. Prin educaţie la scară largă în acest domeniu se poate ajunge la o înţelegere reciprocă mai bună între arhitecţi şi cei care nu sunt de specialitate. 

În ceea ce priveşte educaţia nonformală sunt de părere că aceasta este foarte benefică, mai ales când vine în completarea educaţiei formale. În acest fel copiii pot deprinde abilităţi sociale precum colaborarea şi comunicarea, dar şi abilități practice. Ei sunt încurajaţi să exploreze, să experimenteze şi să-şi găsească singuri răspunsul (cu ajutorul îndrumătorului), ceea ce le serveşte ca o lecţie de viaţă.

Am ales să particip ca voluntar la acest program, fiindcă educaţia şcolară mi se pare foarte importantă pentru dezvoltarea societăţii. De asemenea, mă interesează experienţa de a lucra cu copii alături de un profesionist. Sunt fericită că am ocazia de a contribui cu specializarea mea la educarea elevilor.”, a declarat arh. Ioana Elisabeta Enache din Bucureşti.

Programele de formare derulate de specialiştii Asociaţiei De-a Arhitectura au loc cu sprijin financiar din Fondul „Timbrul Arhitecturii” oferit de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) care sprijină activitatea educativă şi pe parcursul anului şcolar, De-a Arhitectura fiind proiect cultural prioritar al OAR.

Mai multe informaţii despre cursurile De-a arhitectura, metodologii şi materiale didactice, procedura de înscriere pentru cursurile opţionale din şcoli, dar şi pentru activităţi educative complementare, puteţi găsi pe pagina web a asociaţiei şi consultând anunţuri frecvente pe pagina de Facebook.

*În anul 2018,  pregătirea prealabilă derulării programelor educaţionale De-a Arhitectura în anul şcolar 2018-2019, s-a desfăşurat sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural – „Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlneşte viitorul”, contribuind la creşterea capacităţii didactice de a conştientiza elevii din ciclul primar asupra valorilor patrimoniul construit. Mai multe informaţii puteţi afla urmărind site-ul oficial dedicat şi #EuropeForCulture.