Asistenţa oferită de asociaţia noastră claselor de elevi care vor face cursul “De-a Arhitectura în oraşul meu” în anul şcolar 2015-2016

Ţinând cont de analiza activităţii anului şcolar precedent, anul acesta punem accent, în pregătirea profesorilor şi arhitecţilor voluntari ce îi vor spijini, pe o mai bună înţelegere a rolurilor şi metodelor de predare în tandem, precum şi pe întroducerea asistenţei la distanţă sau prin vizite periodice la ore din partea voluntarilor, acolo unde nu este posibil ca arhitectul să ofere asitenţă permanentă la fiecare oră de curs.

Pentru a eficientiza procesul de pregătire dinaintea începerii anului şcolar şi pentru a identifica cât mai corect nevoia de asistenţă a profesorilor şi disponibilitatea de voluntariat a arhitecţilor înscrişi, anul acesta pregătirea include şi o etapă premergătoare atelierelor de formare:  studierea în avans a ghidului cursului şi aprecierea, printr-un formular, a nevoii profesorului de a primi sprijin, precum şi a contribuţiilor posibil de oferit din partea voluntarului.

foto 3 articol

Pe baza informaţiilor culese deopotrivă de la profesori şi arhitecţi în această etapă premergătoare, stabilim pentru fiecare clasă înscrisă modalitatea cea mai eficientă de asistenţă oferită de noi (prin activitatea voluntarilor, materiale de studiu pentru elevi, participarea la activităţile reţelei noastre, monitorizare şi gestiune pe parcursul anului şcolar, etc), şi anume:

  • asistenţă permanentă directă oferită profesorului, prin pregătirea orelor şi predarea lor în echipă/tandem, pe tot parcursul anului;
  • asistenţă de la distanţă în pregătirea lecţiilor şi/sau asistenţă periodică directă în predarea anumitor lecţii de pe parcursul anului.

Ne bucurăm că profesorii înscrişi pentru a primi asistenţa noastră în derularea cursului opţional „De-a Arhitectura în oraşul meu” (pentru clasele a III-a şi a IV-a), precum şi arhitecţii voluntari, au înţeles nevoia de a-şi dedica parte din timpul vacanţei pentru parcurgerea materialelor didactice oferite de asociaţia noastră şi a începe astfel, deja, pregătirea pentru anul şcolar.

Vom continua activitatea de pregătire a lor prin ateliere de formare a echipelor de tandem care vor avea loc la începutul lunii septembrie la Timisoara, Sibiu, Cluj, Brasov, Iasi, Bucuresti şi prin stabilirea modalităţii de cooperare individualizată pentru cei care vor primi asistenţă la distanţă.

foto 2 articol

Mulţumim şi coordonatorilor noştri regionali care au ţinut legătura cu toţi cei înscrişi şi au reuşit să-i mobilizeze în perioada toridă a verii!

(Claudia Pamfil, responsabil resurse umane şi formare, De-a Arhitectura)

logo UAR_cu text-01

Activitatea este derulată în cadrul proiectului Formarea Îndrumătorilor 2015, beneficiar al unei finanţări din partea Uniunii Arhitecţilor din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii”.

foto 1 articol