Prezentare De-a Arhitectura în cadrul Cercului pedagogic al claselor a III-a la Cluj-Napoca

În luna mai, la sfârșitul anului școlar 2016-2017, doamnele învăţătoare Cristina Chifor, Ioana Pop și Reghina Liscan de la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca au organizat și găzduit Cercul pedagogic al claselor a III-a, Zona A, Cluj, alături de cadrele didactice ale învățământului primar din școlile din zona centrală a orașului. După o scurtă introducere făcută de prof. înv. primar Cristina Chifor, doi dintre arhitecții voluntari (Simona Or-Munteanu și Anca Virginaș), cât și coordonatorul local al echipei De-a arhitectura (Veronica Iosip), au prezentat modul de organizare al asociației și scopul și cursurile ei.

Prezentarea a fost una activă, cu întrebări și răspunsuri, cu sugestii și idei. Implicarea activă a invitaților, atât arhitecți, cât și învățători, deschide noi porți pentru elevi, aceștia reușind să acumuleze cunoștințe generale legate de mediul care îi înconjoară. Foarte convingătoare au fost și materialele, fotografiile și filmulețele din timpul prezentării doamnelor învățătoare care au stimulat pozitiv discuțiile referitoare la aspecte concrete întâlnite pe parcursul desfășurării cursului „De-a arhitectura în orașul meu”.

Cei doi arhitecți voluntari prezenți la întâlnire, care participă săptămânal la acest curs, au povestit despre experienţa interesantă de care au parte, dat fiind faptul că fiecare oră cu elevii este o provocare: „Experiența de anul acesta predând la copiii clasei a treia de la Liceul Teoretic «Nicolae Bălcescu» a fost uimitoare! Am lucrat împreună cu prof.  înv. primar Ioana Pop și arh. Marta Vişinescu, cot la cot, colaborând excelent, fiind toate trei la primul curs de «De-a arhitectura în orașul meu».

Am încercat să transmitem elevilor esența arhitecturii, să ne jucăm, dar și să lucrăm serios. Le-am cultivat simțul critic, lucrul în echipă, gândirea pozitivă și faptul că fiecare poate avea interpretarea lui. Dintre toate, cele mai plăcute au fost expedițiile, în special excursia la Alba-Iulia cu clasa. Cu acești copii extraordinar de curioși, ageri și harnici, lucrăm pe ultima sută de metri la macheta finală. I-am încurajat să fie cât mai creativi, dar să respecte în principiu scara omulețului LEGO©. 

Motivația și bucuria lor ne încarcă de bucurie, dar fără implicarea învățătoarei nu am fi putut duce la bun sfârșit această misiune pedagogică. Organizarea și efortul continuu depus de învăţătoarea Ioana Pop au fost un real ajutor în decurgerea orelor.

Însă, nimic nu aduce mai multă satisfacție, decât atunci când privim fețele zâmbitoare ale elevilor, când își văd rodul muncii lor!– arh. Simona Or-Munteanu

Învațătorii au apreciat în special calitatea cursului De-a arhitectura de a corela și corobora mai multe materii și noțiuni deja învățate și faptul că se pune accentul pe educarea și spiritul civic al elevilor. De asemenea, s-a discutat despre responsabilizarea și respectul față de spațiul public/construit și valorile istorico-estetice ale ambientului.– arh. Anca Virginaş

În primul rând, ceea ce au declarat cadrele didactice prezente că s-a reușit să se transmită a fost capacitatea copiilor de a reuși să lucreze în echipă, de a alcătui spații de calitate care să comunice unele cu altele într-un mod armonios. Macheta de final de an este materializarea tuturor expedițiilor făcute de copii pe parcursul anului școlar, a încercării de a găsi un ritm anume pe fațadele caselor și o legătură între clădirile din zonele vizitate și vecinătăți, fie ele și spații verzi. Scopul este acela ca ei să își pună întrebări, să își pună probleme, să știe cum să alcătuiască întrebările pentru ca mai apoi să încerce să le explice și, cel mai important, să le rezolve corect, cu respect față de ceilalți și față de ei înșiși.

Iată câteva gânduri referitoare la activitatea prezentată în cadrul întâlnirii expuse de doamna Iolanda Molnar, profesor pentru învățământul primar de la Colegiul Național „Emil Racoviţă” din Cluj-Napoca: „Dacă privim mai atent, observăm un circuit din care fac parte elemente inseparabile. Ele formează un TOT în care fiecare element este în directă interdependență și conlucrare cu celelalte. TOTUL funcționează datorită funcționării PĂRȚILOR componente. Este deci o muncă de echipă concepută pentru a produce CALITATE, AUTENTICITATE și EFICIENȚĂ.

Câștigul este al tuturor celor implicați, iar acum și al celor care au fost informați despre cum se lucrează într-o echipă bine sudată (formată din arhitecți, învățători, părinți și, nu în ultimul rând, elevi). Adulții implicați au reușit să ofere educabililor adevărate situații de învățare, i-au implicat direct în experiențe de viață concrete, realizând conexiunea dintre teoretic și aplicativ, dintre cantitate și calitate, dar mai ales dintre rațional și emoțional. S-a pus accent pe dezvoltarea competențelor necesare unei integrări eficiente într-o societate în continuă schimbare și reformare. Este demnă de apreciat o astfel de inițiativă atât de utilă pentru formarea și informarea tinerelor generații, având în vedere că se insistă extrem de mult pe aspecte de ordin civic. O societate fără spirit civic și fără o mentalitate sănătoasă despre ceea ce înseamnă social, nu are sorți de izbândă. Iată de ce e necesar să îndrumăm tinerele generații în această direcție.

Sincere felicitări și multe succese în continuare!

Ne bucurăm așadar de întâlnirea cu doamnele și domnii învățători și ne dorim ca aceste legături să devină din ce în ce mai solide pentru ca această abordare educațională nouă să dezvolte copiilor, învățătorilor, arhitecților și părinților copiilor creativitatea, spiritul de observație, organizarea, comunicarea prin diferite mijloace și, cel mai important, responsabilizarea față de mediul imconjurător.

Text: arh. Veronica Iosip