De-a arhitectura afterschool

31/05/13 | Uncategorized

Al doilea curs „De-a arhitectura afterschool ’’ s-a încheiat după 10 şedinţe intense, tema lui a fost: „imagine and build your happy city” şi a fost predat în limba engleză.

Am început cu o hartă a lumii pe care fiecare a postat imagini din oraşul lui, legate de lecţia ce era predată  şi am încheiat cu o scurtă prezentare a proiectului clasei(macheta)  în faţa părinţilor.

Cei opt elevi ai grupei architecture club II de la American International School of Bucharest  au dorit să reproducă câte o părticică din oraşul lor natal în proiectul clasei, aşa că i-am ajutat să îşi reamintească, cu ajutorul unor imagini de sus şi de la nivelul ochilor,  de: Amsterdam, Seattle, Cairo, Kuala Lumpur, Milano, Paris. Au făcut o insulă ca a Nilului, pe mal nişte clădiri vechi ca la Amsterdam pe canale şi un parc lângă un zgârie nori ca la Kuala Lumpur, restul oraşelor a fost mai dificil de reprodus… aşa că şi-au folosit imaginaţia şi au făcut oraşul lor. Din proiectul lor nu a lipsit şcoala cu terenul ei de fotbal, cele mai vesele şi colorate, un parc de distracţii, dar şi o clădire înaltă –hotelul roboţilor, cel galben, multe case cu acoperişuri verzi,  o promenadă foarte colorată pe malul râului şi o plajă.

Pe 21 iunie, ora 16,  la Sala Dalles, în cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti,  invitam cele două echipe ale architecture club I şi II de la  AISB, alături de celelalte clase participante în programul nostru educaţional,  să povestească despre oraşul lor imaginar.

Cursul a fost susţinut de colega noastră  arh. Oana Raluca Popescu, căreia îi mulţumim pentru profesionalism şi implicare,

mulţumim d-nei Monica Maurer pentru suport din partea AISB,  clasei de arte pentru găzduire şi American International School of Bucharest, pentru că ne-au făcut cunoştiinţă cu o echipă extraordinară de copii: Bente, Puteri, Suzanne, Noor, Mathieu, Baptiste, Jaques şi David.

Foto Lucian Călugărescu

The second „De-a arhitectura afterschool ’’ course  was concluded after 10 intense lessons, its subject was: ” Imagine and Build Your Happy City” and was taught in English.

We started with a world map where everybody posted a picture from his/her native city related to the lesson and we ended with a brief presentation of their class project, the model, in front of their parents.

The eight students of the architecture club II from the AISB wanted to reproduce a small part of their native city there, on their model, so we helped them remember, through pictures from birds eye level and from the eye level, the cities of: Amsterdam, Seattle, Cairo, Kuala Lumpur, Milano, Paris. They made an island like the one on the Nile in Cairo, on the shore there were some old buildings like the ones in Amsterdam on the channels, and a large park near a high-rise building, like in Kuala Lumpur. The rest of the cities were much difficult to mimic … so the children used their imagination and invented their own city. They didn’t forgot the school and its soccer field, the most funny and colored one in the model, an amusement park, a high rise building – the robot hotel, many houses with green roofs, a colorful promenade along the river and a beach.

On June 21th, 16:00 hours, at Sala Dalles, at the Bucharest Architecture Annual, we invite the AISB  architecture club I and architecture club II teams, along with the other teams participating in our educational program, to tell the story of their imaginary city.

 

The lessons were held by our colleague arch. Oana Raluca Popescu, we thank her for her implication and profesionalism,

we thank mrs. Monica Maurer for the AISB support, the arts class for hosting us and the American International School of Bucharest, because it gave us the opportunity to meet such a wonderful team of children: Bente, Puteri, Suzanne, Noor, Mathieu, Baptiste, Jaques and David.