Interdisciplinaritate re-construită

12-16 ani

DURATA: 1 oră de curs
OPŢIUNI DE DESFĂŞURARE: activitate suplimentară pentru diverse discipline școlare / programele de-a arhitectura din școli
TIP CURRICULUM:interdisciplinar și integrativ
ÎNDRUMAT DE:
 profesor (coordonator); sprijinul online sau înainte de oră din partea unui arhitect poate fi solicitat de către profesor, dacă acesta consideră necesar
LOCUL: sala de clasă/ clădirea sau vecinătatea școlii
COST: gratuit
ACTIV: din 2020
CONTACT: challenge@de-a-arhitectura.ro

PARTENER:
         

Interdisciplinaritate re-construită este o colecție de idei de ilustrare a unor noțiuni extrase din disciplinele studiate în gimnaziu prin mediul construit, acesta fiind locul care ne privește, ne influențează și unde folosim cunoștințe din toate domeniile. Centrul unde ne întâlnim cu toții. 

Ne propunem, astfel, să atragem atenția asupra realității construite înconjurătoare și a multiplelor ei fațete, arătând, prin exerciții practice scurte, cum diferite elemente studiate de elevi la școală își găsesc aici posibile explicații relevante, aplicări sau măcar analogii.

Facem acest demers lucrând încă de la început alături de profesori. Fiecare subiect are la bază o idee înscrisă de câte un cadru didactic în Call-ul de idei organizat și jurizat de Asociația De-a Arhitectura împreună cu profesori parteneri. Autorii ideilor selectate au participat apoi, alături de coechipieri arhitecți, la dezvoltarea propunerilor lor în materiale interdisciplinare.

Fără a fi scenarii de lecții, ci ghiduri adaptabile de fiecare profesor în funcție de particularitățile clasei, activitățile rezultate sunt gândite pentru a fi desfășurate pe parcursul unei ore de curs, atunci când se studiază sau recapitulează subiectul respectiv. Se derulează în clasă sau în imediată proximitate a școlii, se lucrează cu materiale școlare uzuale și toate fac conexiuni, prin nodul mediului construit, și cu noțiuni din alte discipline studiate de elevi. 

Asociația De-a Arhitectura va desfășura selecții de noi idei din partea profesorilor și va selecta propunerile care răspund cel mai bine criteriilor programului:

 • Legătura între noțiune și explicarea ei practică să fie clară și firească.
 • Ideea să genereze activități adaptate vârstei, atractive pentru copii, captivante și care să stimuleze lucrul în echipă.
 • Activitatea să aibă potențialul de a crea legături cu alte discipline de studiu din școală.
 • Elevii să înțeleagă cu ușurință ce și de ce au învățat, cum pot aplica în viața de zi cu zi noțiunile exersate și cum îi ajută mai departe.
 • Activitatea să încurajeze dezvoltarea de competențe cognitive, atitudinale și aptitudinale.

  Resurse:

  Orașul ficțional
  Noţiunea: Genuri literare
  Disciplina: Limba și literatura română, în conexiune cu muzica
  Clasa: a VII-a
  Descriere: Liric, epic și dramatic: genuri literare. Le-ai tot învățat. Dacă le-ai întâlni în oraș, le-ai recunoaște? „Oraşul ficţional„este un exercițiu interdisciplinar de vizualizare a trăsăturilor genurilor literare prin raportare la mediul construit, în conexiune cu muzica.
  Autori concept: profesor Adriana Iancu, arhitecți Diana Stancu și Cristina Dumitrescu
  Materiale suport:
  Prezentare ppt
  Hărţi varianta A
  Hărţi varianta B

  Cu Thales pe teren
  Noţiunea: Triunghiuri asemenea
  Disciplina: Matematică
  Clasa: a VII-a
  Descriere: Thales și teorema lui fundamentală: triunghiurile asemenea. Pe hârtie le desenezi ușor. Dar în jurul tău ți-au pus probleme?
  „Cu Thales pe teren” este un exercițiu interdisciplinar de raportare și interpretare a dimensiunilor mediului construit pornind de la asemănarea cu înălțimea proprie. În conexiune cu fizica și geografia, pentru clasa a VII-a.
  Autori concept: profesor Diana Gheorghe, arhitecți Livia Peatrescu și Diana S. Jinaru
  Materiale suport:
  Pezentare ppt
  Fișe de lucru

  Așezări, distanțe, comunități
  Noţiunea: Așezări rurale
  Disciplina: Geografie
  Clasa: a VI-a
  Descriere: Risipite, răsfirate, adunate: tipuri de sate.  În călătoriile tale, ai observat cum se așează casele împreună?
  „Așezări, distanțe, comunități” este un exercițiu interdisciplinar, pentru clasa a VI-a, de transpunere și interpretare a caracteristicilor geografice în tipologii ale mediului construit, văzute și în conexiune cu elemente de educație socială.
  Autori concept: profesor Adina Tipei, arhitecți Diana Stancu și Ioana Rizea
  Materiale suport:
  Prezentare ppt
  Fișe de lucru

  Construim prin cuvinte
  Noţiunea:
  Descrierea
  Disciplina: Limba și literatura româna
  Clasa: a V-a
  Descriere: Descrierea, mod de expunere dintr-un text. Te-ai gândit că, descriind particularitățile unui obiect, îl re-construiești?
  „Construim prin cuvinte”  este un exercițiu interdisciplinar de exprimare scrisă a caracteristicilor și detaliilor unor elemente din mediul construit, privite și în conexiune cu istoria.
  Autori concept: profesor Veronica Șandor, arhitect Bianca Bărbieru
  Materiale suport:
  Prezentare ppt
  Fișe de lucru

  Forțele din pod
  Noţiunea: Tipuri de forțe. Acțiune și reacțiune.
  Disciplina: Fizică
  Clasa: a VII-a
  Descriere: Tipuri de forțe; acțiune și reacțiune. Tu ți-ai testat forțele? Porți vreuna mereu cu tine? Le-ai simțit în acțiune?
  „Forțele din pod” este un exercițiu interdisciplinar de experimentare a comportării unui obiect din mediul construit sub acțiunea greutății.  Tipurile constructive sunt urmărite și în conexiune cu elemente de istorie.
  Autori concept: profesori Eugenia Șular și Diana Rotaru, arhitecți Viorica Popescu și Cristina Dumitrescu
  Materiale suport:
  Prezentare ppt
  Fișe de lucru

  Clădire, substantiv
  Noţiunea: substantivul, formă și funcții sintactice
  Disciplina: Gramatică
  Clasa: a VI-a
  Descriere: Substantivul, forma și funcțiile lui. Când e cazul să schimbi forma? Ce gen și ce număr de modificări trebuie să faci?
   „Clădire, substantiv” este un exercițiu interdisciplinar, pentru clasa a VI-a, de adaptare a formei unui obiect din mediul construit odată cu schimbarea funcțiunii acestuia. Modificările formei sunt privite și în conexiune cu chimia.
  Autori concept: profesor Cristina Bărbosu-Ene, arhitecți Cristina Dumitrescu și Aurelia Axente-Stan
  Materiale suport:
  Prezentare ppt
  Fișă instrucțiuni format A3
  Fișă de lucru format A3
  Fișă planșe colaj format A3

  Construiește și dă mai departe!
  Noţiunea:
  Moștenire și împrumut arhitectural
  Disciplina: Elemente de limba latină și cultură romanică
  Clasa: a VII-a
  Descriere: Patrimoniul latin – moștenire și împrumut arhitectural. Suntem moștenitorii vestigiilor romane. Dar cum anume le mai și împrumutăm?
  „Construiește și dă mai departe!” este un exercițiu interdisciplinar de citire a elementelor antichității romane în tipologii moderne din mediul construit, în conexiune cu elemente de educația tehnologică și socială.
  Autori concept: profesor Adriana Hurubean, arhitecți Iulia Cosovanu-Condrea și Diana S. Jinaru
  Materiale suport:
  Pezentare ppt
  Fișă de lucru format A3

  Clădiri cu autoritate
  Noţiunea: Forme de guvernământ
  Disciplina: Educație socială
  Clasa: a VII-a
  Descriere: Forme de guvernământ și regimuri politice; autoritățile statului. Când te îndrepți spre o clădire publică ce fel de autoritate simți că îți transmite?
   „Clădiri cu autoritate” este un exercițiu interdisciplinar, pentru clasa a VII-a, de descifrare a modului în care un obiect din mediul construit exprimă relația dintre autoritățile statului și cetățean, privindu-l și în conexiune cu elemente de geografie (antroposfera).
  Autori concept: profesori Vlad Gogelescu, Anca Uzun, arhitecți Iulia Cosovanu-Condrea și Georgiana Larisa Popa
  Materiale suport:
  Pezentare ppt
  Fișă de lucru format A3

  Echipa program:
  arh. Cristina Dumitrescu,  arh. Diana Stancu, grafica & video: Veronica Sava