decembrie 13, 2021

INTERDISCIPLINARITATE RE-CONSTRUITĂ

Ghiduri de activități pentru gimnaziu, aplicate pe mediul construit

„Interdisciplinaritate re-construită” este o colecție de idei de ilustrare a unor noțiuni extrase din disciplinele studiate în gimnaziu prin mediul construit, acesta fiind locul care ne privește, ne influențează și unde folosim cunoștințe din toate domeniile. Centrul unde ne întâlnim cu toții. 

Ne propunem, astfel, să atragem atenția asupra realității construite înconjurătoare și a multiplelor ei fațete, arătând, prin exerciții practice scurte, cum diferite elemente studiate de elevi la școală își găsesc aici posibile explicații relevante, aplicări sau măcar analogii.

Facem acest demers lucrând încă de la început alături de profesori. Fiecare subiect are la bază o idee înscrisă de câte un cadru didactic în call-ul de idei organizat și jurizat de Asociația De-a Arhitectura împreună cu profesori parteneri. Autorii ideilor selectate au participat apoi, alături de coechipieri arhitecți, la dezvoltarea propunerilor lor în materiale interdisciplinare pe care le vom publica aici în următoarele luni. 

Fără a fi scenarii de lecții, ci ghiduri adaptabile de fiecare profesor în funcție de particularitățile clasei, activitățile rezultate sunt gândite pentru a fi desfășurate pe parcursul unei ore de curs, atunci când se studiază sau recapitulează subiectul respectiv. Se derulează în clasă sau în imediata proximitate a școlii, se lucrează cu materiale școlare uzuale și toate fac conexiuni, prin nodul mediului construit, și cu noțiuni din alte discipline studiate de elevi. 

Asociația De-a Arhitectura va desfășura în anul următor o nouă selecție de idei și va selecta propuneri care răspund cel mai bine criteriilor programului:

  • Legătura între noțiune și explicarea ei practică să fie clară și firească.
  • Ideea să genereze activități adaptate vârstei, atractive pentru copii, captivante și care să stimuleze lucrul în echipă.
  • Activitatea să aibă potențialul de a crea legături cu alte discipline de studiu din școală.
  • Elevii să înțeleagă cu ușurință ce și de ce au învățat, cum pot aplica în viața de zi cu zi noțiunile exersate și cum îi ajută mai departe.
  • Activitatea să încurajeze dezvoltarea de competențe cognitive, atitudinale și aptitudinale.

În octombrie 2021, cu ocazia zilelor Arhitecturii și Educației, am lansat call-ul de idei și către utilizatorii finali ai programului, copiii, iar propunerilor lor vor face obiectul unui atelier de cristalizare pentru elaborarea unor conținuturi lucrate în echipe copii-profesori-arhitecți.

VÂRSTA: 12-16 ani (gimnaziu)
DURATĂ ŞI OPŢIUNI DE DESFĂŞURARE: la ora de curs a disciplinei alese de profesorul de specialitate
METODA DIDACTICĂ: învăţare prin proiect
TIP CURRICULUM: interdisciplinar și integrativ (discipline de studiu + mediu construit)
ÎNDRUMAT DE: profesor (coordonator); sprijinul online sau înainte de oră din partea unui arhitect poate fi solicitat de către profesor, dacă acesta consideră necesar
LOCUL: sala de clasă, clădirea sau vecinătatea școlii
ÎNSCRIERI: fără înscrieri
PARTENERI: Ordinul Arhitecţilor din România

Programul este gratuit pentru toate școlile.
Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură.

MATERIALE SUPORT ŞI DETALII:

1. ORAȘUL FICȚIONAL

2. CU THALES PE TEREN

3. AȘEZĂRI, DISTANȚE, COMUNITĂȚI

4. CONSTRUIM PRIN CUVINTE

5. FORȚELE DIN POD

6. CLĂDIRE, SUBSTANTIV

7. CONSTRUIEȘTE ȘI DĂ MAI DEPARTE!

8. CLĂDIRI CU AUTORITATE