Patrimoniul și apa

Ce este o clădire de patrimoniu? Cum a modelat prezența apei istoria orașului și patrimoniul construit? Cum s-a schimbat funcțiunea clădirilor de patrimoniu de-a lungul timpului? Dar relația acestora cu apa? Ce moștenire lăsăm urmașilor?

Asociaţia De-a Arhitectura a organizat, în parteneriat cu Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara (FAUT), Muzeul Apei și Muzeul Național al Banatului, între 10 și 14 iulie 2023, atelierele „Patrimoniul și apa” dedicate copiilor și adolescenților de 8-14 ani.

În cadrul atelierelor de vacanță „Patrimoniul și apa”, copiii sunt încurajați să descopere clădirile de patrimoniu care au legătură cu istoria apei în Timișoara. Alături de studenți și arhitecți, aceștia vor explora istoria locului, vor măsura, vor desena și vor analiza contextul urban și social. Pe parcursul atelierelor participanții vor juca rolurile unor reporteri, foto-reporteri, colecționari, prezentatori și vor interacționa cu invitați din domenii conexe (geografi, peisagiști, sociologi). Vor lucra în echipe și vor imagina o posibilă transformare a obiectivelor de patrimoniu astfel încât acestea să fie mai accesibile copiilor. Atelierele se vor încheia cu o prezentare la care vor fi invitați părinții, specialiști ai mediului construit și reprezentanți ai Facultății de Arhitectură și Urbanism Timișoara.

În urma acestor ateliere au rezultat resurse didactice ce pot fi descărcate și folosite de către profesorii din ciclul primar și gimnazial în cadrul săptămânii „Școala Altfel”. În acest format, proiectul „Patrimoniul și apa” aduce o abordare interdisciplinară care corelează noțiuni de la științe (istorie, geografie, matematică, educație tehnologică, științele comunicării, etc.) cu abilități din domeniul artelor vizuale, într-un proces de înțelegere și argumentare a influențelor dintre mediul natural și cel construit, așa cum sunt ele percepute de către oameni. Mai mult, în urma analizei se imaginează un posibil scenariu de viitor și modul în care acesta poate fi dus la îndeplinire. Activitățile încep cu o vizită la obiectivul de patrimoniu ales pentru a fi studiat. Elevii vor colabora în echipe cu focus pe anumite subiecte – Arhitecții, Detectivii de comori, Geografii, Hidrologii, Istoricii, Reporterii. La finalul etapei de analiză vor juca cu toții rolul Vizionarilor. Fișa profesorului cuprinde date generale, scop, obiective, scenariu, glosar, resurse și indicații pentru fiecare echipă și etapă. La final propunem un chestionar de evaluare a activităților atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Întregul scenariu și conținutul fișelor poate fi adaptat, iar activitățile se pot desfășura pe parcursul uneia sau mai multor zile, în funcție de programul clasei și specificul localității (durata de deplasare pentru vizitarea obiectivului de patrimoniu studiat).

Clădirile de patrimoniu – monumente istorice, industriale sau vernaculare, reprezintă „zestrea construită” moștenită de la străbunii noștrii. Apa este elementul natural în apropierea căruia au apărut și s-au dezvoltat primele așezări umane, dar care, în manifestările sale accidentale sau obișnuite (cum ar fi apa de ploaie), le poate și distruge. Ce clădiri sau ansambluri de patrimoniu se găsesc în localitatea ta? Dar apa în ce forme este prezentă în mediul construit? Ce au în comun patrimoniul și apa? De ce să prețuim și să păstrăm patrimoniul construit și natural al unei localități? Cum poate fi adaptat un obiectiv de patrimoniu la nevoile contemporanilor săi? Ce moștenire lăsăm urmașilor?

Scopul proiectului este creșterea gradului de conștientizare al elevilor de ciclu primar și gimnazial față de obiectivele de patrimoniu și a relației lor cu apa. Urmărim ca aceștia să poată:

  1. descrie cum ne orientăm în localitate cu ajutorul reperelor,
  2. identifice pe hartă obiectivele de patrimoniu vizitate;
  3. descrie obiectivele de patrimoniu vizitate utilizând toate simțurile pentru percepția acestora,
  4. relateze calitățile perceptive ale apei și să argumenteze beneficiile acesteia în cadrul localității,
  5. să imagineze o posibilă transformare a obiectivelor vizitate și să argumenteze de ce și cum aceste obiective vor deveni mai accesibile copiilor și diverselor categorii de public, vor răspunde mai bine unor nevoi noi ale locuitorilor sau schimbărilor de mediu.

Resurse:

O parte din aceste resurse sunt adaptate după cursul opțional „De-a arhitectura în orașul meu”. Programa curriculei opţionale „De-a arhitectura – educaţie pentru arhitectură şi mediu construit, clasele a III-a şi a IV-a” este aprobată prin Ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale din 2014. Descărcaţi aici.

Proiectul „Patrimoniul și apa” beneficiază de finanțare prin concursul de proiecte educaționale al Fundației Alber, prin sponsorul său City of Mara, pe lângă sprijinul oferit de Ordinul Arhitecților din România (OAR).

Autori:
prof. Lavinia Adam, ş. l. dr. arh. Maja Bâldea, dr. arh. Brîndușa Havași, prof. înv. primar Felicia Popovici, spec. mob. și amen. int. Carmen Săndescu, conf. dr. arh. Mirela Szitar-Sîrbu, Ș. l. dr. arh. Otilia Tudoran.
Grafica: arh. Veronica Sava.

Coordonator proiect: Brîndușa Havași, brindusa.havasi@de-a-arhitectura.ro