mai 9, 2017

DE-A ARHITECTURA ÎN CAMERA MEA

„De-a arhitectura în camera mea” este un proiect dedicat copiilor din clasele IV-VIII, iniţiat de Asociaţia De-a Arhitectura. Prin acest proiect De-a Arhitectura îşi propune să le ofere copiilor un Ghid practic de informaţii şi inspiraţii care să îi ajute să îşi reamenajeze camera. Ajutaţi de materialul didactic special conceput pentru ei, copiii (cu acordul părinţilor) au ocazia să păşească într-o nouă lume, aceea a arhitecturii şi design-ului de interior.

EDIŢIA II:

Am ales câştigătorul locului I la cea de-a doua ediţie a concursului „De-a arhitectura în camera mea” dedicat copiilor din clasele IV-VIII în anul școlar 2017-2018. Juriul format din: arh. Claudia Bingöl (Asociaţia De-a Arhitectura), arh. Corina Croitoru (Asociaţia De-a Arhitectura), Alina Cristea (Holcim România), Bogdan Tulbure (Siniat România), Iulia Borsan (AFI Palace Cotroceni) a ales proiectul lui David Cozma de clasa a V-a din Ştefăneşti, judeţul Argeş. Premiul I este în valoare de 700 euro.

Filmul câștigătorului se poate viziona mai jos:

Pentru a stabili câştigătorii locurilor II şi III, am decis organizarea unui atelier în toamnă în Bucureşti în care copiii înscrişi deja în concurs, dar care nu au finalizat înscrierea cu un clip video, pot participa. Copiii vor putea astfel lucra cu arhitecţi ai Asociaţiei De-a Arhitectura pentru a realiza o propunere detaliată a camerei lor.

Proiectul „De-a arhitectura în camera mea” continuă şi în anul școlar 2017-2018, în perioada 15 ianuarie – 15 iunie 2018, cu anunțarea câștigătorilor pe 6 iulie 2018. În urma înscrierii gratuite la concurs (de către un părinte), copiii vor primi următoarele materiale: Ghidul online „De-a arhitectura în camera mea”, Fișele de realizare a mobilierului pentru macheta de lucru și Regulamentul Concursului.

Fiecare Participant va încărca pe YouTube un film de maxim un minut ce va fi denumit „De-a arhitectura în camera mea [numărul de concurs generat la înscriere]”. Se va folosi hashtag #CameraMea. Filmul va conține motivația copilului de a-și schimba camera, dar și propunerea acestuia de amenjare, exprimată prin desen, colaj, pictură, machetă, etc. Link-ul filmului încărcat pe Youtube va fi trimis la adresa de e-mail: corina@de-a-arhitectura.ro, până la data 15.06.2018.

Copiii care sunt înscriși în proiectele „De-a arhitectura în orașul meu” și „De-a arhitectura în școala mea”, în anul școlar 2017-2018, din clasele a IV-a – a VIII-a, au primit gratuit, prin susținerea Holcim România, Cartea „De-a arhitectura în camera mea”, ce conţine rezumatul informațiilor din Ghidul online „De-a arhitectura în camera mea”, dar și fișele de lucru, necesare realizării proiectului amenajării camerei. Dintre aceștia, cei care vor fi interesați să își facă o propunere pentru camera lor, pot lucra alături de arhitecții de la clasă un atelier punctual, contra-cost, în cadrul Săptămânii Școala Altfel 2017-2018 sau pot realiza o propunere acasă, cu părintele, participarea la concurs fiind gratuită. Pentru mai multe informații puteți scrie un mail la adresa: corina@de-a-arhitectura.ro.

Concursul este deschis și copiilor care nu sunt înscriși în proiectele Asociației De-a Arhitectura, condiția fiind să respecte grupa de vârstă și anume să fie în clasele a IV-a – a VIII-a în anul școlar 2017-2018. Aceștia vor primi toate informațiile necesare în urma înscrierii prin Formularul de participare.

Continuăm, deci, să fim alături de copii, în procesul de reamenajare a camerei lor, într-un moment în care ei își manifestă această dorință și se definesc ca personalitate.

EDIŢIA I:

Această primă etapă a presupus crearea Ghidului online „De-a arhitectura în camera mea” și lansarea primului concurs în perioada martie-iulie 2017. În această etapă proiectul a fost susținut de partenerii noștri: Duraziv şi Siniat.

Despre Ediția I am scris aici:

„De-a arhitectura în camera mea” – concurs pentru copii creativi
Concurs pentru copii creativi şi dibaci: „De-a arhitectura în camera mea”
„De-a arhitectura în camera mea”, concursul micilor designeri, s-a încheiat
Atelier la Braşov în cadrul concursului „De-a arhitectura în camera mea”
Atelier la Bucureşti în cadrul concursului „De-a arhitectura în camera mea”
Concursul „De-a arhitectura în camera mea” şi-a desemnat câştigătorii locurilor II şi III

Aici găsiţi o serie de exemple de filme din prima etapă a concursului, Ediția I, 2017:

*Elementele vizuale folosite în promovarea concursului „De-a arhitectura în camera mea”, ediţia I, conţin imagini care au ca sursă:

Echipa proiectului: Materialul a fost scris şi documentat de arh. Maria Cristina Găvozdea, arh. Oana Pavăl şi arh. Claudia Bingöl. Grafica aparţine arh. Veronica Sava. Coordonator proiect: arh. Corina Croitoru.

Save

Save

DE-A ARHITECTURA IN MY ROOM

„De-a arhitectura in My Room” is a project dedicated to children from IV-VIII grades, initiated by the Association of Architecture. Through this project, De-a arhitectura aims to provide children with a Practical Guide to Information and Inspiration to help them reassemble their room. With the help of the specially designed teaching material for them, children (with parents’ agreement) have the opportunity to step into a new world, that of architecture and interior design.

2nd EDITION:

Entry form.

Competition rules.

The project „De-a arhitectura in My Room” continues in the school year 2017-2018, between 15.01-15.06.2018, with the announcement of the winners on 06.07.2018. After joining the contest (by a parent), the children will receive the following materials: The Online Guide De-a arhitectura in My Room, Furniture Making Sheets for the mock-up and Competition Rules.

Each participant uploads a one-minute video to Youtube that will be called „“De-a arhitectura în camera mea [contest registration number]”. The hashtag will be used #CameraMea. The film will contain the motivation of the child to change his room, but also his proposal for arranging, expressed by drawing, collage, painting, mock-up, etc. The link of the uploaded video on Youtube will be sent to e-mail address corina@de-a-arhitectura.ro, until 15.06.2018.

The children who are enrolled in the projects „De-a arhitectura in my city” and „De-a arhitectura in my school” during the school year 2017-2018, from the 4th to the 8th grades, received free of charge with the help of Holcim Romania, the book „DE-a arhitectura in My Room”, which contains the summary of the information in the Online Guide De-a arhitectura in My Room, as well as the work sheets necessary for the implementation of the room design. Of those who will be interested in making a proposal for their room, they can work with the classroom architects in a surcharged workshop at the Special School Week 2017-2018. For information, you can write a mail to corina@de-a-arhitectura.ro.

The contest is also open to children who are not enrolled in the De-a Arhitectura Association’s projects, subject to the age group, namely to be in the 4th-8th grade of the school year 2017-2018. They will receive all the necessary information as a result of the registration through the Entry Form.

So we continue to be with the children in the process of rearranging their room at a time when they show this desire and define themselves as a personality.

EDIŢIA I:

This first step involved the creation of the Online Guide De-a arhitectura in My Room and the launch of the first competition between March and July 2017. At this stage the project was supported by our partners: Duraziv and Siniat.

About the first edition:

„De-a arhitectura în camera mea” – concurs pentru copii creativi
Concurs pentru copii creativi şi dibaci: „De-a arhitectura în camera mea”
„De-a arhitectura în camera mea”, concursul micilor designeri, s-a încheiat
Atelier la Braşov în cadrul concursului „De-a arhitectura în camera mea”
Atelier la Bucureşti în cadrul concursului „De-a arhitectura în camera mea”

Here are some examples of films from the first stage of the competition, First Edition, 2017:

* The visual elements used to promote the „Architecture in My Room” competition, contain images that have as source: