ianuarie 12, 2018

JURNAL URBAN UP!

Am încheiat prin Jurnal Urban Up! o toamnă fructuoasă! În zilele de sâmbătă, pentru a avea un timp dedicat lucrului împreună, Asociația De-a Arhitectura a propus liceenilor întâlniri cu profesioniști din domeniul mediului construit (arhitecți, urbaniști, ingineri, antropologi), într-un proiect realizat sub egida programului Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

Am celebrat împreună cu liceenii și cu toți cei interesați, prin Jurnal Urban Up!, faptul că au acceptat invitația noastră și am împărtășit o parte din materialul, gândurile și atmosfera întâlnirilor noastre.

CUNOAȘTEȚI PROIECTUL – REZULTATE:

Aici puteţi citi broşura Jurnal Urban Up!.
Aici puteţi citi rezultatele de la chestionarul de evaluare.

CUNOAȘTEȚI PROIECTUL – JURNAL URBAN UP! ÎN ŢARĂ:

Jurnal Urban Up! Timişoara, 29 noiembrie 2017, AMBASADA

Jurnal Urban Up! Braşov, 14 decembrie 2017, Muzeul din Casa Junilor

Jurnal Urban Up! Iaşi, 15 decembrie 2017, Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi”, Sala „Emil Alexandrescu”

Jurnal Urban Up! Sibiu, 15 decembrie 2017, Filiala Sibiu Vâlcea a OAR

Jurnal Urban Up! Bucureşti, 16 decembrie 2017, OK Center Romania

Jurnal Urban Up! Cluj, 18 decembrie 2017, Turnul Croitorilor, Centru de Cultură Urbană Cluj

Jurnal Urban Up! Constanţa, 20 decembrie 2017, Sala de festivități „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria” Constanța

URBAN UP! JOURNAL

We ended with Urban Up! Journal a fruitful autumn! On Saturdays, in order to have time for work together, the De-a Arhitectura Association has proposed to high-school students meetings with professional from built environment domain (architects, urbanists, engineers, anthropologists) in a project under the aegis of the Together with Lidl for a better future program.

With Urban Up! Journal we celebrated together with high-school students and all those interested the fact that they accepted our invitation and we shared some of the material, thoughts and atmosphere of our meetings.

URBAN UP! JOURNAL AROUND THE COUNTRY:

Jurnal Urban Up! Timişoara, November 29 2017, Ambasada

Jurnal Urban Up! Braşov, December 14 2017, Museum of the House of Junii

Jurnal Urban Up! Iaşi, December 15 2017, , Iaşi Culture House „Mihai Ursachi”, „Emil Alexandrescu” Hall

Jurnal Urban Up! Sibiu, December 15 2017, Sibiu Vâlcea branch of OAR

Jurnal Urban Up! Bucureşti, December 16 2017, OK Center Romania

Jurnal Urban Up! Cluj, December 18 2017, Tailor’s Tower, Urban Culture Center Cluj

Jurnal Urban Up! Constanţa, December 20 2017, „Sergiu Celibidache” Hall of the „Regina Maria” National College of Arts Constanta