aprilie 26, 2016

DE-A ARHITECTURA TALKS

De-a arhitectura TALKS sunt conferinţele internaţionale Întâlnirile De-a arhitectura. Un proiect cu oameni mari, dar tot despre copii. Pentru că suntem deja destul de mulţi cei preocupaţi, din ce în ce mai serios, de educaţia de arhitectură pentru copii. Pentru că am ieşit în lume şi am văzut că rezonăm cu o sumă de iniţiative frumoase din cele patru zări. Aşa că ne-am gândit că ne-ar folosi un răgaz care să ne permită să ne uităm mai bine la cele ce se întâmplă. Să descoperim, serios, ce fac alţii, să prezentăm ce facem noi şi să ne întrebăm. Şi poate să aflăm şi câteva răspunsuri.

De-a arhitectura TALKS este punctul de întâlnire faţă în faţă al unei reţele de oameni interesaţi de educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru copii.

Ediţia din 2017 a evenimentului De-a arhitectura TALKS, a treia dintr-o serie pe care o dorim foarte lungă, a adus împreună arhitecţi, urbanişti, cadre didactice, cercetători şi reprezentanţi ai unor companii care sunt interesaţi de educaţia de mediu construit.

Invitaţii au introdus teme care dezvoltă ideea pe care o promovăm în această ediţie: motivaţia de a investi resurse, pasiune și energie în educaţia de mediu construit.

Pe lângă prezentarea unor proiecte de cercetare sau de implicare directă prin acţiuni, a fost explicat contextul în care lucrează cei cinci invitaţi: cadrul general pentru educaţie, dar şi pentru promovarea calităţii mediului construit şi a cetăţeniei active în relaţie cu spaţiul de viaţă.

Cei care au facut prezentări au parcursuri profesionale foarte diferite şi au oferit nu numai perspectiva asupra temei respective, ci şi ilustrarea diverselor moduri de a lucra în acest domeniu: în laboratoare de cercetare, în sistemul de învăţământ public sau privat clasic, în şcoli private de arhitectură, în mediul asociativ etc.

Aici găsiţi toate detaliile despre conferinţa De-a arhitectura TALKS III şi Gala Voluntarilor De-a arhitectura I, ce a avut  loc pe 1 aprilie 2017 la Palatul Universul – Talent Garden din București.

A doua ediţie a Conferinţei De-a arhitectura TALKS a avut loc pe 7 noiembrie 2015, în sala Amfiteatru a Institutului Cervantes din Bucureşti şi s-a bucurat de prezenţa specialiştilor interesaţi de educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru copii veniţi de pe 4 continente, membri ai Grupului de Lucru Arhitectura şi Copiii al Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor. În faţa celor aproximativ 60 de participanţi la conferinţă au susţinut prezentări: Ewa Struzynska, Suzanne de Laval, Barbara Feller, Heba Safey Eldeen, Magdalina Polinova Rajeva, Elchin Aliyev, Cristina Llorente-Roca, Tezcan Karakus Candan, Mia Roth-Cerina, Corina Drocaș, Ioana Ciurea, Hannes Hubrich, Raluca Iacob Pop, Carolina Pizzaro. Povestea celei de-a doua ediţii a conferinţei aici.

Prima ediţie a Conferinţei De-a arhitectura TALKS a debutat pe 15 noiembrie 2014, cu prezentări şi discuţii găzduite de Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti, urmate de o jumătate de zi de ateliere derulate la Concrete House. Vorbitorii din prima zi au fost: Adina Marin şi Ion Niculae, Andras Czech, Mina Sava, Victoria Thorton, Barbara Feller, Vera Marin, Eliza Yokina. Poveştile primei ediţii a conferinţei le găsiţi aici: IKEDOO, PRE ARHITECTURABINK.

Save

Save

DE-A ARHITECTURA TALKS


The De-a arhitectura TALKS is the international conferences De-a arhitectura Meetings. A project with adults, but about kids. Because we are already quite a lot of those concerned, increasingly serious, of children’s architecture education. Because we went out into the world and saw that we resonate with a sum of beautiful initiatives. So we thought we would use a respite that would allow us to look better at what is happening. Let’s discover, seriously, what others do, let us introduce what we do and question ourselves. And we can find some answers.

De-a arhitectura TALKS is the face-to-face meeting point of a network of people interested in architecture and built environment education for children.

The 2017 Edition of the De-a arhitectura TALKS event, the third of a series we want to be very long, has brought together architects, urban planners, academics, researchers and representatives of companies who are interested in built environment education.
The guests introduced themes that develop the idea we are promoting in this edition: the motivation to invest resources, passion and energy in built environment education.

In addition to presenting research or direct involvement projects, the context in which the five guests work was explained: the general framework for education, as well as the promotion of the quality of the built environment and active citizenship in relation to the living space.

Those who made presentations have very different professional paths and offered not only a perspective on the subject, but also illustrated the different ways of working in this field: in research laboratories, in the classical public or private education system, in private architecture schools, associative environment, etc.

Here you can find all the details about the  De-a arhitectura TALKS III and Gala Voluntarilor De-a arhitectura I, which took place on April 1, 2017 at the Universul – Talent Garden Palace in Bucharest.

The second edition of De-a arhitectura TALKS Conference took place on November 7, 2015, in the Amphitheater hall of the Cervantes Institute in Bucharest, and enjoyed the presence of specialists interested in architecture and built environment education for children from 4 continents, members of the  Working Group Architecture and Children of the International Union of Architects.. In front of the approximately 60 participants the following made their presentation: Ewa Struzynska, Suzanne de Laval, Barbara Feller, Heba Safey Eldeen, Magdalina Polinova Rajeva, Elchin Aliyev, Cristina Llorente-Roca, Tezcan Karakus Candan, Mia Roth-Cerina, Corina Drocaş, Ioana Ciurea, Hannes Hubrich, Raluca Iacob Pop, Carolina Pizzaro. The story of the second edition of the conference here

The first edition of De-a arhitectura TALKS Conference started on November 15, 2014, with presentations and discussions hosted by „Ion Mincu” University of Architecture and Urbanism in Bucharest, followed by half a day of workshops at Concrete House. The first day’s speakers were: Adina Marin and Ion Niculae, Andras Czech, Mina Sava, Victoria Thorton, Barbara Feller, Vera Marin, Eliza Yokina. The stories of the first edition can be found here: IKEDOO, PRE ARHITECTURABINK.

Save

Save