Formare

PROGRAM PENTRU: îndrumătorii și profesori ce predau programele din școli
OPŢIUNI DE DESFĂŞURARE: atelierele pregătitoare online + întâlniri față în față de consolidare a echipei
COST: Programul este gratuit pentru îndrumătorii care vor activa în școlile de stat. Pentru școlile private, vă rugăm să ne contactați la office@de-a-arhitectura.ro.
PERIOADE ÎNSCRIERE:
– profesori: noiembrie – martie
– arhitecţi voluntari: noiembrie – iunie

PARTENER:
       

Programele noastre educaționale din școli sunt facilitate optim de o echipă cadru didactic (profesor) +persoană resursă – profesionist al mediului construit (arhitect), care au parcurs împreună Programul de Formare.

Asistența acordată cadrelor didactice care se înscriu în programele educaționale de-a arhitectura cuprinde și Programul de Formare al îndrumătorilor și identificarea persoanelor resursă care pot să îi sprijine în facilitarea programelor.

Persoanele resursă, profesioniști ai mediului construit (arhitecți, urbaniști, peisagiști, designeri) activează în programele din școli ca voluntari, de aceea numărul lor este limitat iar aportul lor de timp și cunoștiințe foarte prețios.

Astfel, anterior etapei de formare, în luna martie, se face o selecție a profesorilor care vor primi sprijinul unei persoane resursă, precum și a persoanelor resursă nou venite în program care doresc să fie voluntari de-a arhitectura, pe baza chestionarului primit în momentul înscrieri și a unui interviu. Cele două etape ale formării sunt obligatorii pentru cei selectați.

Pentru programul „De-a arhitectura mini”:

  • etapa online se parcurge în perioada mai-iulie, are cca 30 ore de studiu, ghidează viitorii îndrumători în studierea individuală a materialelor metodologice şi didactice pentru familiarizarea cu structura şi conţinutul lor şi clarifică aspectele organizatorice necesare a fi întreprinse de către instituţia şcolară pentru desfăşurarea programului;
  • etapa faţă-în-faţă facilitează o întâlnire locală pentru clarificări, aplicație practică şi schimb de experienţe (cca. 3 ore într-o zi anunțată de coordonatorul regional, în perioada august-septembrie)

Pentru programul „De-a arhitectura în oraşul meu”:

  • etapa online se parcurge în perioada mai-iulie, are cca 40 ore de studiu, ghidează viitorii îndrumători în studierea individuală a materialelor metodologice şi didactice pentru familiarizarea cu structura şi conţinutul lor şi clarifică aspectele organizatorice necesar a fi întreprinse de către instituţia şcolară pentru desfăşurarea programului, ea poate include întâlniri online.
  • etapa faţă-în-faţăatelier regional de formare cu durata de o zi (septembrie) se axează pe planificarea optimă a activităţilor educative de tip non-formal, aplicații practice și simulări de utilizare a metodelor şi tehnicilor de învăţare experiențială, consolidarea echipei profesor-arhitect. Participarea fizică la ateliere presupune deplasarea într-unul din orașele: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași, în funcție de înscrieri (cazarea va putea fi asigurată prin programul de asistență, pe baza resurselor disponibile, alegerea locurilor de desfășurare fiind făcută pentru eficiența acestor costuri). Pentru toți cei care nu pot ajunge fizic se va desfășura o întâlnire în online la o dată ulterioară.

După parcurgerea celor două etape de pregătire, îndrumătorii, profesori și arhitecți,  primesc certificarea noastră pentru a putea susține programele educaționale și pentru a le servi la portofoliul profesional. Neparticiparea sau participarea incompletă la una din etapele de pregătire duce la retragerea asistenței noastre. Pentru cei care se află în primul an de-a arhitectura sau care au un partener nou persoană resursă activitățile de formare sunt obligatorii.

Este de preferat ca primul an de predare a unui program educațional de-a arhitectura să se realizeze în echipa profesor-arhitect, în măsura în care există voluntari identificați de Asociație pentru în școala respectivă. După parcurgerea Programului de formare şi a practicii de un an, cadrul didactic poate preda apoi cursul în anii următori fără ajutorul arhitectului voluntar. Bineînțeles, există experiențe reușite în care profesori predau singuri de la început, cu asistență la distanță din partea noastră.

Dacă în anii următori formăm echipe profesor-arhitect care nu se cunosc, este necesară participarea ambilor la atelierul de formare (etapa față-în-față), chiar dacă vreunul dintre ei a participat anterior la pregătire cu alt partener. Pe de o parte, atelierul are ca obiectiv și să consolideze proaspăta echipă profesor-arhitect, iar pe de altă parte, pe baza modului în care s-a desfășurat cursul și colaborarea profesorilor cu voluntarii în anul încheiat, atelierul este mereu adaptat pentru a răspunde și mai bine nevoilor, deci experiența nu se repetă.

Programul de Formare este util profesorilor, atât pentru activitatea lor de facilitare a experiențelor de învățare ale elevilor (predarea în sens clasic), cât și pentru aplicarea unor metode și subiecte ale programului în disciplinele din trunchiul comun.

Arhitecților le este utilă această pregătire pentru a ști cum anume pot sprijini activitatea profesorilor, dar și pentru activitatea lor curentă de comunicare şi interacţiune cu clienţii şi cu publicul.

Activităţile de pregătire sunt elaborate și conduse de către specialişti în domeniul mediului construit şi în domeniul educaţiei, facilitatori şi formatori cu experienţă, direct implicaţi în elaborarea sau implementarea programelor educaționale De-a arhitectura.

Resurse:

Inițiator:
Claudia Pamfil