aprilie 26, 2016

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ


„De-a arhitectura povestită” este un proiect complementar programelor educaționale din școli prin care ne propunem să invităm în faţa şcolarilor din clasele primare, dar şi gimnaziale, arhitecţi cunoscuţi din România care să le vorbească despre arhitectură, ilustrând aceasta cu o experienţă sau un proiect concret din practica lor. Acest demers doreşte să familiarizeze copiii cu exemple pozitive şi concrete de arhitectură, dar şi cu rolul social al arhitecturii şi al arhitectului. Evenimentul este unul care inspiră, deschide o lume nouă fascinantă în fața școlarilor și propune arhitecţilor o nouă formă de expresie și limbaj.

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ 2017

A cincea ediţie „De-a arhitectura povestită” s-a desfăşurat pe 11 mai 2017 la Timişoara: „Atelierul furnicuței – povestiri despre arhitectură”, arh. Adina Szitar. Detalii aici.

SPONSORI EDIŢIA 2017:

YTONG/Xella

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ 2016

SONY DSC

A patra ediţie „De-a arhitectura povestită” a cuprins 6 conferinţe pentru copii ce s-au organizat în orașele Bucureşti, Braşov, Sibiu şi Timişoara. Arhitecţii care ne-au fost alături sunt:

 • Ana Hogaș (Into The World), Cristian Craioveanu  (Nuca Studio), Andrei Ivănescu – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”,  Arcub, București
 • Marilena Manolache, Ioana Aldea, Cristina Vechiu – Centrul Cultural Reduta, Brașov
 • Mihai Țuca (Arhimus) – Librăria Habitus, Sibiu
 • Marius Miclăuș – Ambasada, Timişoara.

Câteva materiale despre cea de-a patra ediţie a conferinţelor „De-a arhitectura povestită” puteţi citi aici: BucureştiBraşovSibiu, Timişoara.

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ 2015

buc2016

A treia ediţie „De-a arhitectura povestită” a cuprins 14 conferinţe pentru copii în toată ţara: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu şi Timişoara. Arhitecţii care ne-au fost alături sunt:

 • Ana Hogaș (Into The World), Ana-Maria Goilav (Școala de la Bunești), Andrei Ivănescu, Irina Meliță şi Ştefan Simion (Poster), Eliza Yokina (SYAA) – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Școala Centrală, Școala Mea și Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”, București
 • Magda Vieriu, Octavian Hrebenciuc (Form Function) – Școala Gimnazială „Andrei Șaguna”, Brașov
 • Camelia Sisak (atelier Mass), Vlad Rusu – Casino – Centru de Cultură Urbană, Cluj-Napoca
 • Roxana Struț-Ştefanovici – Școala „Varlaam Mitropolitul”, Iași
 • Gabriel Roșca, Marius Timofte (3D Plan), Mihai Sima – Librăria Habitus, Sibiu
 • Sorin Ciurariu, Brîndușa Havaşi – Bastionul Theresia, Timișoara.

În 2015 „De-a arhitectura povestită” a făcut parte din oferta de activităţi De-a arhitectura pentru săptămâna „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. Câteva materiale despre cea de-a treia ediţie a conferinţelor „De-a arhitectura povestită” puteţi citi aici: BucureştiBraşov, Cluj, Iaşi, Sibiu, Timişoara.

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ 2014

A doua ediţie „De-a arhitectura povestită” a cuprins 12 conferinţe pentru copii la nivel naţional, cu centre în Bucureşti, Sibiu şi Timişoara. Arhitecţii care ne-au fost alături sunt:

 • Cristina Constantin, Mirela Vlăduţa (Abruptarhitectura), Robert Marin (Nuca Studio), Matei Vlăsceanu (Unulaunu), Loredana Brumă (Asociaţia Rhabillage), Dorin Ştefan (DSBA), Alex Axinte şi Cristi Borcan (studioBasar), Ana Hogaș (Into The World) – Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Bucureşti
 • Gabriel Roșca, Marius Timofte (3D Plan) şi Mihai Tuca (Arhimus) – Teatrul pentru copii şi tineret Gong, Sibiu
 • Sorin Ciurariu, Alexandru Ciobotă, Raluca Rusu şi Bogdan Demetrescu – Bastionul Theresia, Timișoara.

Câteva materiale despre cea de-a doua ediţie a conferinţelor „De-a arhitectura povestită” puteţi citi aici: Bucureşti, Sibiu, Timişoara.

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ 2013

2013-2

Prima ediţie a conferinţelor pentru copii „De-a arhitectura povestită” (8 conferinţe) s-a bucurat de participarea arhitecţilor: Cristina Constantin, Mirela Vlăduţă şi Cosmin Pavel (Abruptarhitectura), Irina Băncescu şi Andrei Şerbescu (ADNBA), Robert Marin (Nuca Studio), Romina Grillo, Ciprian Rasoiu, Liviu Vasiu, Matei şi Tudor Vlăsceanu (Unulaunu), Alex Axinte şi Cristi Borcan (studioBasar), Loredana Burmă (Asociaţia Rhabillage), Dorin Ştefan (DSBA), Irina Meliţă şi Ştefan Simion (Poster). Cele 8 conferinţe s-au ţinut în Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din București.

Aici puteţi citi despre cum au început conferinţele, cum s-au desfăşurat şi cum au mers mai departe.

 

Save

Save

Save

Save

DE-A ARHITECTURA NARRATED


„De-a arhitectura narrated” is a project complementary to the educational programs in schools, whereby in front of students from primary and secondary schools, we invite known Romanian architects to talk about architecture, illustrating this with one of their practical experience or project. This approach aims to familiarize children with positive and concrete examples of architecture, but also with the social role of architecture and architect. The event is inspiring, opens up a fascinating new world in front of schoolchildren, and proposes architects a new form of expression and language.

DE-A ARHITECTURA NARRATED 2017

A cincea ediţie „De-a arhitectura povestită” s-a desfăşurat pe 11 mai 2017 la Timişoara: „Atelierul furnicuței – povestiri despre arhitectură”, arh. Adina Szitar. Detalii aici.

The fifth edition of „DE-a arhitectura narrated” took place on May 11, 2017 in Timișoara: „The Ants Workshop – Stories about Architecture”, arch. Adina Szitar. Details here (in Romanian).

2017 EDITION SPONSORS:

YTONG/Xella

DE-A ARHITECTURA NARRATED 2016

SONY DSC

The Fourth Edition „De-a arhitectura narrated” comprised 6 children’s conferences that took place in the cities of Bucharest, Brașov, Sibiu and Timișoara. The architects who were with us are:

 • Ana Hogaș (Into The World), Cristian Craioveanu  (Nuca Studio), Andrei Ivănescu – „Carol I” University Central Library, Arcub, Bucharest
 • Marilena Manolache, Ioana Aldea, Cristina Vechiu – Reduta Cultural Center, Brașov
 • Mihai Țuca (Arhimus) – Habitus Bookstore, Sibiu
 • Marius Miclăuș – Ambasada, Timişoara.

Some materials about the fourth edition of the „De-a arhitectura narrated” Conferences ” you can find here (in Romanian): BucureştiBraşovSibiu, Timişoara.

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ 2015

buc2016

The third edition, „De-a arhitectura narrated”, comprised 14 conferences for children throughout the country: Bucharest, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu and Timișoara. The architects who were with us are:

 • Ana Hogaș (Into The World), Ana-Maria Goilav (Școala de la Bunești), Andrei Ivănescu, Irina Meliță şi Ştefan Simion (Poster), Eliza Yokina (SYAA) –”Carol I” Central Library, Central School, My School and the Secondary School „Constantin Brâncuşi”, Bucharest
 • Magda Vieriu, Octavian Hrebenciuc (Form Function) – „Andrei Şaguna” Secondary School, Braşov
 • Camelia Sisak (atelier Mass), Vlad Rusu – Casino – Urban Culture Center, Cluj-Napoca
 • Roxana Struț-Ştefanovici – „Varlaam Mitropolitul” Secondary School, Iași
 • Gabriel Roșca, Marius Timofte (3D Plan), Mihai Sima – Habitus Bookstore, Sibiu
 • Sorin Ciurariu, Brîndușa Havaşi – Theresia Bastion, Timișoara.

In 2015, „De-a arhitectura narrated” was part of the De-a arhitectura activities for the week „Different School: Knowing More, Being Better!”. Some materials about the third edition of „De-a arhitectura narrated” Conferences  can be found here (in Romanian): BucureştiBraşov, Cluj, Iaşi, Sibiu, Timişoara.

DE-A ARHITECTURA NARRATED 2014

The second edition of „De-a arhitectura narrated” included 12 national conferences with centers in Bucharest, Sibiu and Timișoara. The architects who were with us are:

 • Cristina Constantin, Mirela Vlăduţa (Abruptarhitectura), Robert Marin (Nuca Studio), Matei Vlăsceanu (Unulaunu), Loredana Brumă (Asociaţia Rhabillage), Dorin Ştefan (DSBA), Alex Axinte şi Cristi Borcan (studioBasar), Ana Hogaș (Into The World) – Central University Library „Carol I”, Bucharest
 • Gabriel Roșca, Marius Timofte (3D Plan) şi Mihai Tuca (Arhimus) – Gong Children and Youth Theater, Sibiu
 • Sorin Ciurariu, Alexandru Ciobotă, Raluca Rusu şi Bogdan Demetrescu – Theresia Bastion, Timișoara.

Some materials about the second edition of the „De-a arhitectura narrated” Conferences can be found here (in Romanian): Bucureşti, Sibiu, Timişoara.

DE-A ARHITECTURA POVESTITĂ 2013

2013-2

The first edition of the Children’s Conferences „De-a arhitectura narrated” (8 conferences) was attended by the architects: Cristina Constantin, Mirela Vlăduţă şi Cosmin Pavel (Abruptarhitectura), Irina Băncescu şi Andrei Şerbescu (ADNBA), Robert Marin (Nuca Studio), Romina Grillo, Ciprian Rasoiu, Liviu Vasiu, Matei şi Tudor Vlăsceanu (Unulaunu), Alex Axinte şi Cristi Borcan (studioBasar), Loredana Burmă (Asociaţia Rhabillage), Dorin Ştefan (DSBA), Irina Meliţă şi Ştefan Simion (Poster).The 8 conferences were held at the „Carol I” University Central Library in Bucharest.

Here you can read about how the conferences began, how they unfolded and how they went on (in Romanian).