aprilie 26, 2016

DE-A ARHITECTURA AFTERSCHOOL

poza-daa-after

Este o adaptare a programului educaţional „De-a arhitectura în orașul meu” pentru activităţile de afterschool sau club de copii. Cuprinde două cursuri a câte 12 ședinţe fiecare, în care accentul este pus pe activitățile practice de bricolaj.

Primul curs aduce elevii mai aproape de lumea arhitecţilor: „imaginează un loc şi construieşte o casă care să i se potrivească”, iar al doilea îi familiarizează cu meseria unui urbanist: „imaginează şi construieşte oraşul fericit”.

Cursul se poate preda numai de către un arhitect, acesta trebuie să fi participat ca voluntar pentru cel puțin un an în programul „De-a arhitectura în orașul meu” și să fi parcurs cursul de formare al îndrumătorilor.

VÂRSTA: 9-12 ani
DURATA ŞI MOD DE DESFĂŞURARE: 2 x 1 semestru, 2 x 15 ore – activități tip club sau afterschool
METODA DIDACTICĂ: învăţare prin proiect
TIP CURRICULA: interdisciplinară (arte + ştiinţe)
PREDAT DE: arhitect
LOCUL: sala de clasă/atelier
ÎNSCRIERI: arhitecţi şi cluburi after school/cluburi copii/școli cu program școală după școală
DETALII: office@de-a-arhitectura.ro

Pentru acest program se percepe o taxă.

Save

DE-A ARHITECTURA AFTERSCHOOL

poza-daa-after

It is an adaptation of the educational program De-a arhitectura în my city for afterschool activities or children’s club. It includes two courses of 12 sessions each, in which the emphasis is on the practical DIY activities.

The first course brings pupils closer to the world of architects: „Imagine a place and build a house that suits it,” and the second one familiarizes them with a city planner’s „Imagine and build the happy city.”

The course can only be taught by an architect, he / she must have been a volunteer for at least one year in the De-a arhitectura in my city program, and have attended the training course for the tutors.

REGISTRATION: architects and clubs after school / children’s clubs / schools with school after school

AGE: 9-12 years

DURATION AND DEVELOPMENT MODE: 2 x 1 semester, 2 x 15 hours – club or afterschool activities

TEACHING METHOD: learning by project

CURRICULUM TYPE: interdisciplinary (arts + sciences)

TAUGHT BY: architect

PLACE: : classroom / workshop

DETAILS: office@de-a-arhitectura.ro

A fee is charged for this program.