martie 1, 2016

PROFESORI

De-a Arhitectura a pornit cu gândul de a face accesibilă educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru cât mai mulţi copii. Cursurile noastre au început în câteva clase din Bucureşti în septembrie 2012, iar acum se desfăşoară, an de an, în peste 100 de clase din toată ţara, preponderent în şcoli de stat. Am construit o organizaţie serioasă, suntem parteneri ai celor două organizaţii profesionale ale arhitecţilor din România, OAR (Ordinul Arhitecţilor din România) şi UAR (Uniunea Arhitecţilor din România), colaborăm cu profesori şi cercetători în ştiinţele educaţiei, avem, ca grup, încrederea a sute de voluntari şi experienţa a mii de copii participanţi la cursurile noastre.

Pe această pagină adunăm toate resursele interesante pentru profesorii care sunt interesaţi să aducă în clasă cursurile De-a arhitectura sau să utilizeze mediul construit ca resursă pentru învăţare la toate materiile. Este o pagină utilă pentru profesorii care sunt interesaţi de învăţarea prin proiect şi de multidisciplinaritate.

Pe scurt, la De-a Arhitectura găsești:

Pentru a primi lunar veştile cele mai proaspete despre activităţile noastre şi lista celor programate în viitorul imediat abonează-te la Doza lunară De-a arhitectura, un newsletter la care te poți abona pe main-page-ul site-ului sau pe care îl poți solicita la office@de-a-arhitectura.ro, specificând profesia şi localitatea în care locuieşti.

Pentru a-ți face o idee despre cum decurg cursurile „De-a arhitectura în oraşul meu”, aici găsești o serie de filme cu lecţii demonstrative.

COLECŢIE DE LINK-URI:

TEACHERS

De-a Arhitectura began with the thought of making architecture and environment education available for as many children as possible. Our courses started in several classes in Bucharest in September 2012 and are now held annually in over 100 classes across the country, mostly in state schools. We have built a serious organization, we are partners of the two professional organizations of Romanian architects, OAR (Architects Order of Romania) and UAR (Union of Architects in Romania), we collaborate with teachers and researchers in the education sciences, we have as a group the confidence of hundreds of volunteers and the experience of thousands of children attending our courses.

On this page, we gather all the interesting resources for teachers who are interested in bringing the De-a arhitectura courses to class or use the built environment as a learning resource for all subjects. It is a useful page for teachers who are interested in project learning and multidisciplinarity.

In short,  at De-a Arhitectura you will find:

Keep up with the De-a arhitectura news about our activities – subscribe to The Monthly Dose of De-a arhitectura a newsletter you can subscribe to on the main  page or ask to subscribe at office@de-a-arhitectura.ro, specifying your occupation and the place you live in.

To get an idea about the way the De-a arhitectura in my city classes work, here you can find a series of movies with demostrative lessons.

LINKS: