iulie 2, 2018

FAQ

Am creat o listă cu răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări care ne sunt adresate. Dacă nu găsiţi răspuns aici, vă aşteptăm să ne scrieţi pe adresa: office@de-a-arhitectura.ro.

Când a fost fondată Asociaţia De-a Arhitectura?

Formal, Asociaţia De-a Arhitectura a fost înfiinţată în ianuarie 2013. Însă aceasta a funcţionat încă din 2011 sub forma grupului de lucru De-a Arhitectura, compus din şase membre fondatoare care s-au reunit pentru a scrie cursul „De-a arhitectura în oraşul meu”. Detalii aici.

Care este denumirea corectă?

Titulatura oficială este Asociaţia De-a Arhitectura, însă folosim des şi De-a Arhitectura. În interiorul asociaţiei prescurtăm adesea numele cu DAA.

Care este misiunea Asociaţiei De-a Arhitectura?

După cinci ani de activitate, în 2017 ne-am revizuit misiunea după cum urmează:

Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:

 • Copiii şi adulţii înţeleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor
 • Profesioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate
 • În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios

Cine a fondat Asociaţia De-a Arhitectura?

Bazele Asociaţiei De-a Arhitectura au fost puse de 6 arhitecţi, mame, care sunt membri fondatori:

 • Mina Sava – preşedinte / arhitect
 • Vera Marin – vice-preşedinte / arhitect urbanist
 • Corina Croitoru / arhitect
 • Miruna Grigorescu / arhitect
 • Claudia Pamfil / arhitect şi urbanist
 • Eliza Yokina / arhitect

Asociaţia cuprinde şi membri asociaţi şi colaboratori. Îi găsiţi pe toţi aici.

Ce îşi propune Asociaţia De-a Arhitectura?

De-a Arhitectura propune o îmbogăţire a culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale prin educaţia copiilor care sunt şi „formatori de opinie” ai părinţilor lor. Scopul nostru este de a-i ajuta pe copii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi să facă legături între ceea ce află la şcoală şi procesele complexe care transformă locurile în care trăiesc.

Ca adulţi, vor fi atât utilizatori ai oraşelor, cât şi clienţi pentru arhitecţi, dar şi cetăţeni şi chiar factori de decizie care vor trebui să participe activ la modelarea locului în care vor trăi, să creeze comunităţi cu o viaţă sănătoasă şi armonioasă, utilizând atât moştenirea culturală, cât şi inovaţia.

Prin activitatea sa continuă, Asociaţia De-a Arhitectura îşi propune:

 • Introducerea în curricula şcolară a educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii, precum şi încurajarea şi îndrumarea cadrelor didactice în a utiliza mediul construit şi arhitectura ca resurse de învăţare pentru alte materii.
 • Promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii în cadrul şcolilor, a cadrelor didactice şi în rândul breslei arhitecţilor.
 • Promovarea în mediul şcolar a ideii de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică, pentru creşterea gradului de implicare a viitorilor cetăţeni în procesele de planificare şi proiectare care le vor afecta mediul de viaţă.
 • Deprinderea copiilor implicaţi în program cu noţiuni elementare de arhitectură şi urbanism prin observarea şi analiza directă a mediului construit în care trăiesc, aplicarea acestor noţiuni într-un proces creativ comun, precum şi comunicarea şi asumarea rezultatelor muncii lor.
 • Aplicarea metodelor de învăţare experienţială care folosesc creativitatea, curiozitatea, abilităţile de comunicare şi spiritul de echipă al copiilor.
 • Creşterea vizibilităţii breslei arhitecţilor în societate, începând cu mediul şcolar şi cu familiile copiilor.
 • Pregătirea continuă a profesioniştilor în arhitectură şi urbanism în vederea unei mai mari disponibilităţi de comunicare cu publicul larg.

Cum sunt cursurile De-a arhitectura diferite?

Cursurile De-a arhitectura constituie o deschidere spre un domeniu care nu apare în curricula şcolară, dar care face parte din viaţa noastră şi o influenţează. Astfel, copiii vor cunoaşte limbajul specific arhitecturii, familiarizându-se cu reprezentările caracteristice acesteia şi îşi vor îmbogăţi cultura vizuală.

Programele noastre sunt concepute şi construite pentru a-i ajuta pe copii să-şi dezvolte o serie de abilităţi, aptitudini şi atitudini care sunt poate mai puţin utilizate în procesul de învăţământ tradiţional. Aceştia au posibilitatea să descopere şi să exercite un mod de gândire şi o abordare de tip „design thinking”, specifică arhitecţilor şi designer-ilor, fiind implicaţi astfel într-un proces de învăţare activă, prin proiect, prin activităţi hands-on, în care îşi folosesc simţul practic şi creativitatea.

Vrea De-a Arhitectura să îi transforme pe cei mici în arhitecţi?

NU. Echipa De-a arhitectura a pornit la drum din dorinţa de a ajuta cât mai mulţi copii să devină consumatori avizaţi de arhitectură şi, deci, ca tineri şi adulţi, promotori ai unui mediu construit de calitate. Vrem să sădim în mintea copiilor câteva principii de bază care să îi ajute să descifreze, să analizeze, să înţeleagă, să aprecieze mediul construit care îi înconjoară având un minim de elemente care lipsesc acum din cultura generală. Indirect, elevii află şi că există profesiile de arhitect, urbanist, designer şi peisagist, care îi pot inspira mai târziu, dar noi sperăm doar că, adulţi fiind, vor comunica cu aceşti specialişti când vor avea nevoie.

Aşa cum orele de matematică nu îi transformă pe elevi în matematicieni sau cele de istorie în istorici, nici programele De-a arhitectura nu îşi propun să îi transforme în „mici arhitecţi”!

Ce cursuri şi materiale didactice oferă De-a Arhitectura?

 • De-a arhitectura mini, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular) pentru elevii din clasa pregătitoare, I sau a II-a.
 • De-a arhitectura în oraşul meu, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular) ce face parte din oferta la nivel naţional, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a.
 • De-a arhitectura în şcoala mea, curs opţional (curriculum la decizia şcolii sau extracurricular), pentru elevii din clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a sau a XI-a.
 • Şcolari în siguranţă, material didactic, pentru elevii din clasa a VI-a, a VII-a sau a VIII-a.

Cui îi sunt adresate cursurile De-a Arhitectura?

În programul de asistenţă De-a arhitectura se pot înscrie numai clasele din şcolile de stat. Şcolile private care doresc sprijinul asociaţiei pot contacta De-a Arhitectura folosind adresa de e-mail: inscrieri@de-a-arhitectura.ro.

Cât costă cursurile De-a arhitectura?

Cursurile De-a arhitectura în şcolile de stat sunt gratuite în limita finanţărilor pe care asociaţia le atrage în respectivul an şcolar.

Din 2016 programul cultural De-a arhitectura este proiect prioritar al Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), fiind finanţat din taxa „Timbrul arhitecturii”.

Ce alte activităţi desfăşoară Asociaţia De-a Arhitectura?

 • Clubul De-a arhitectura, ateliere de câteva ore sau chiar o zi ce vizează anumite competenţe ale copiilor de diferite vârste, se desfaşoară în weekend şi dau posibilitatea copiilor, care nu sunt înscrişi la cursurile noastre în şcoli şi grădiniţe, să aibă un prim contact cu lumea fascinantă a arhitecturii.
 • De-a arhitectura afterschool, o adaptare a programului educaţional „De-a arhitectura în oraşul meu” pentru activităţile de afterschool sau club de copii ce cuprinde două cursuri a câte 12 sedinţe fiecare, în care accentul este pus pe activităţile practice de bricolaj.
 • De-a arhitectura la grădiniţă, o iniţiativă educativă care are în vedere ca în viitor, orice profesie ar urma copiii care au participat la această activitate, aceştia să înţeleagă mediul în care traiesc şi să îl ocrotească, să îl îmbogăţească, să îl modeleze în deplină cunoştinţă de cauză.
 • De-a arhitectura povestită, conferinţe pentru copii, un proiect complementar programelor educaţionale din şcoli prin care ne propunem să îi familiarizăm pe copii cu exemple pozitive şi concrete de arhitectură, dar şi cu rolul social al arhitecturii şi al arhitectului, invitând în faţa şcolarilor din clasele primare, dar şi gimnaziale, arhitecţi cunoscuţi din România.
 • De-a arhitectura TALKS, conferinţe internaţionale, schimb de experienţă şi colaborare cu organizaţii din alte ţări ce derulează programe similare, punctul de întâlnire faţă în faţă al unei reţele de oameni interesaţi de educaţia de arhitectură şi mediu construit pentru copii.
 • Expoziţia De-a arhitectura, eveniment la final de an şcolar în care sărbătorim încheierea cursurilor De-a arhitectura în şcoli printr-o serie de expoziţii în întreaga ţară care prezintă proiectele claselor participante în program
 • Formare De-a arhitectura, pregătirea profesorilor şi arhitecţilor voluntari privind metode interactive de predare bazate pe învăţarea prin proiect.
 • Urban Up! Mediu construit pentru liceeni, un proiect selectat în urma unui concurs în domeniul proiectelor educaţionale ce le propune liceenilor întâlniri cu profesionişti din domeniul mediului construit (arhitecţi, urbanişti, ingineri, antropologi).
 • Elaborarea de materiale didactice în domeniile vizate.

Cine merge la clasă?

Cursurile De-a arhitectura despre arhitectură şi oraş sunt o experienţă complexă pentru şcolari, mai ales datorită prezenţei unui specialist la ore. Dincolo de bogăţia cunoştinţelor sale, voluntarul aduce în faţa celor mici pasiunea sa pentru profesie şi un mod inedit de a-i aborda, în joacă, pe teme serioase. Şcolarii găsesc, invariabil, în arhitectul care vine la fiecare oră De-a arhitectura, un model, pe care au răgazul, vreme de un an şcolar, să îl observe, să îl chestioneze, să îl cheme în ajutor atunci când se împotmolesc în greutăţile lucrului în echipă. Iar arhitectul simte greutatea acestei investiţii de încredere şi, aproape fără excepţie, se ridică la înălţimea aşteptărilor „copiilor săi”.

Citate De-a Arhitectura

Pentru a avea oraşe mai sigure, mai frumoase şi cu o calitate a vieţii crescută, educaţia este privită din ce în ce mai mult ca fiind cea mai eficientă investiţie, cu rezultate reale şi consistente, susţinute pe termen lung. Este parte din misiunea noastră să îi învățăm pe copii care este rolul lor în dezvoltarea oraşelor de mâine, ca utilizatori şi viitori beneficiari sau investitori ai clădirilor şi ai oraşelor. Oraşul şi siguranţa lui este rezultatul activităţilor şi implicării tuturor locuitorilor săi şi a lucra în echipă este esenţial.

„Fără voluntari nu ar exista obiectivele îndeplinite, nu ar exista miile de copii inspiraţi, nu ar exista aprecierile părinţilor elevilor şi ale organizaţiilor profesionale din domeniu, nu ar exista De-a Arhitectura. Activitatea Asociaţiei există mulţumită sutelor de voluntari care ni s-au alăturat, vreme de un atelier, vreme de un an şcolar sau mai mulţi, pe vreme rea sau bună, cu dedicare şi maximă seriozitate.”

„Implicarea arhitecţilor voluntari în număr atât de mare aduce beneficii profesiei în ansamblu, lucru sesizat de asociaţiile breslei, Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) (2012-) şi Uniunea Arhitecţilor din România (UAR) (2013-2017) susţinând acest proces de transformare. Vizibilitate. Conştientizarea de către un public larg (nu uitaţi că vorbim de copii plus familiile lor) a rolului arhitectului. Noi, ca profesionişti, «coborâm în cetate», ne înfăţişăm celor mai curioşi şi mai deschişi membri ai comunităţii. Redescoperim şi regândim, pe măsură ce re-inventăm conceptele de bază ale arhitecturii şi oraşului, pentru a le înfăţişa copiilor pe înţelesul lor. Exersăm comunicarea cu un «beneficiar» atent, interesat şi isteţ.”

„Fără cunoştinţele, resursele şi energia pe care partenerii noştri le-au adus alături de noi nu am fi putut realiza prea multe. De aceea ne bucurăm de câte ori cineva ne descoperă şi vrea să participe alături de noi în această călătorie către educarea celor mici, dar şi a celor mari, la implicarea în viaţa urbei a tuturor locuitorilor. Sprijinul acordat, la un moment sau altul, ne ajută să continuăm şi să dezvoltăm proiecte prezente şi viitoare. Alături de partenerii şi sponsorii noştri asigurăm acces la cursurile De-a arhitectura pentru mulţi copii din şcolile din întreaga ţară, le asigurăm materialele didactice necesare (caietul elevului, materiale de bricolaj, materiale ajutătoare pentru expediţiile prin oraş etc.). Parteneriatele ne ajută să continuăm organizarea de întâlniri inspiraţionale ale copiilor cu arhitecţii, să continuăm şi să extindem formarea îndrumătorilor arhitecţi şi cadre didactice pentru proiectele educaţionale ale programului De-a arhitectura.”