decembrie 15, 2016

CE CUPRINDE ASISTENŢA OFERITĂ

Asistenţa noastră se face în baza acestui Acord de Parteneriat cu Unitatea de Învăţământ şi cuprinde:

 • pregătire prealabilă obligatorie înaintea începerii anului școlar:
  – modul de formare online bazat pe studierea individuală a materialelor cursului, cu o durată aproximativă 30-40 de ore de studiu în luna iulie – clarificarea scopului pe termen lung al cursului, familiarizare cu complexitatea domeniului și cu avantajele interdisciplinarității, a educației nonformale și a învățării prin proiect, accentuarea rolului profesorului/învățătorului în predarea cursului și caracteristicile colaborării cu arhitectul voluntar (etapa online);
  – atelier de formare cu aplicații practice şi schimb de experienţă pentru abilitarea în proiectarea şi aplicarea optimă a activităţilor educative de tip non-formal, 2 zile la începutul lunii septembrie (etapa faţă în faţă sau întâlnire online, dacă este cazul. ).
  Mai multe detalii despre pregătirea obligatorie  aici.
 • acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei: ghid metodologic cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore, materiale didactice pentru fiecare lecţie (prezentări cu imagini selecţionate şi explicaţii, exerciții, jocuri, ghiduri de expediţie și activități hands-on etc.)
 • acces la materialele auxiliare pentru elevi (caietul elevului cu fişe de lucru şi fişe recapitulative pentru De-a arhitectura în orașul meu); în funcţie de sponsorizări, pot fi disponibile gratuit pentru părinţi, caietele elevilor în formă tipărită și/sau materiale de bricolaj pentru activitățile elevilor în cadrul cursului.
 • acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiență în grupul îndrumătorilor, coordonare regională, promovare;
 • certificate pentru profesori şi elevi.

În plus, acolo unde avem posibilitatea, vom oferi asistenţa unui specialist voluntar (arhitect, student arhitect, urbanist sau peisagist) care participă de asemenea la programul de pregătire şi care sprijină profesorul clasei pe parcursul anului şcolar, la distanţă în pregătirea periodică a orelor şi în lecţii online, când este nevoie de prezenţa sa. Ne străduim să oferim această asistenţă suplimentară tuturor claselor înscrise, însă aceasta nu depinde de noi, ci de înscrierile şi disponibilitatea specialiştilor voluntari.

Dacă profesorul clasei a contactat deja un specialist care doreşte să activeze ca voluntar în cadrul programului nostru, va fi rugat să furnizeze datele de contact ale acestuia în formularul de înscriere pentru asistenţă.

Profesorii trebuie să ţină cont de faptul că vom fi în măsură să ştim dacă vor beneficia de asistenţa unui specialist numai după ce se va încheia înscrierea voluntarilor, adică în luna iulie.

Aceştia sunt paşii colaborării cu Asociaţia De-a Arhitectura pentru a derula cursurile cu asistența noastră:

 1. După decizia din cadrul unității de învățământ(*), înscrierea se face aici https://www.de-a-arhitectura.ro/inscrieri/: completați formularul online pentru a primi asistență pentru cursul De-a Arhitectura şi primiți confirmarea automată a completării formularului, informații despre locurile disponibile și informații pentru accesul la modulul de formare online;
 2. Contactați coordonatorul local pentru a afla detalii suplimentare privind programul de pregătire obligatoriu (și privind disponibilitatea voluntarilor înscriși);
 3. Parcurgeți etapa online de pregătire individuală – modulul de formare online (în luna iulie);
 4. Contactați coordonatorul local pentru a definitiva documentele de parteneriat, pentru a primi informații actualizate privind disponibilitatea voluntarilor și detalii privind locul și condițiile de desfășurare a atelierului;
 5. Participați la etapa faţă-în-faţă atelierul de formare cu aplicații practice organizat înainte de începerea anului școlar (atelier de două zile la începutul lunii septembrie, la nivel regional, cu deplasare într-unul din orașele de desfășurare), împreună cu voluntarii sau desfăşuraţi acestă etapă în întâlnirile online programate;
 6. În cadrul atelierului de formare, verificați și completați documentele oficiale ale colaborării/parteneriatului cu coordonatorul local și stabiliți cu acesta preluarea, acolo unde este cazul, a materialelor didactice pentru elevi;
 7. Pregătiți lecţiile cursului în avans (cu posibilitatea, acolo unde există voluntari, de a primi sprijinul unui profesionist al domeniului) şi desfăşurați lecțiile cu elevii, primind și vizite de monitorizare/sprijin pe parcursul anului școlar din partea coordonatorului local;
 8. Participați la întâlnirile de feedback ale îndrumătorilor (o întâlnire pe semestru, vor fi anunţate din timp) și la schimbul de experiențe din grupurile social-media dedicate participanților în programul de asistență.
 9. Beneficiați de sprijin în organizarea expozițiilor de final de an și în promovarea activităților din cadrul cursului prin canalele media De-a Arhitectura și ale partenerilor săi.

* propunerea de cursului opțional în cadrul comisiei metodice, elaborarea ofertei curriculare la nivelul unității de învățămînt și avizarea ei în CP și aprobarea în CA, prezentarea ofertei de CDȘ părinților și exprimarea, sub semnătură, a opțiunii privind CDȘ pentru anul școlar viitor de către părinții elevilor.

Notă: Încurajăm derularea cursului opțional în cadrul CDȘ. Dacă acest lucru nu este totuși posibil, cursul se poate deșfășura și extracurricular în măsura în care el este oferit gratuit elevilor.