decembrie 21, 2016

FORMARE

Pregatire indrumatori_foto 6

Asistența oferită de noi şcolilor conține DOUĂ ETAPE de pregătire prealabilă OBLIGATORIE a celor ce vor susţine cursurile opţionale în anul şcolar următor, profesorii claselor selectate și arhitecții voluntari ce îi vor spijini. Prima parte a pregătirii, etapa online, se desfășoară INDIVIDUAL prin parcurgerea unui modul de formare online, iar partea a doua, etapa faţă-în-faţă, presupune participarea la un atelier de aplicații practice, în care îndrumătorii sunt aduși ÎMPREUNĂ pentru a consolida colaborarea în pregătirea și susținerea orelor, pentru a exersa metodele interactive de învăţare şi pentru a beneficia de transferul de experienţe de la un an şcolar la altul.

Activităţile de pregătire sunt elaborate și conduse de către specialişti în domeniul mediului construit şi în domeniul educaţiei, facilitatori şi formatori cu experienţă, direct implicaţi în elaborarea sau implementarea programelor educative De-a arhitectura.

Programul de pregătire dezvoltă capacitatea îndrumătorilor (profesori și voluntari) de a asigura atingerea obiectivelor de învățare, adică a competenţelor elevilor stabilite prin programa școlară și de a aplica și adapta metodele interactive de predare propuse de curs. Îndrumătorii vor dobândi, de asemenea, unele competenţe care să le fie utile şi în alte contexte profesionale.

Colaborarea inițată cu acest prilej și schimbul de experiențe va contribui la continuitatea programelor în anii ce urmează și poate duce și la inițierea unor noi demersuri educaționale, în rețeaua națională creată sau în rețele naționale sau internaționale din care Asociația De-a Arhitectura face parte.

Astfel, pentru cursul „De-a arhitectura mini”, înainte de începerea fiecărui an şcolar:

  • prin etapa online ce se va parcurge în perioada mai-iulie, cca 30 ore de studiu, ghidăm viitorii îndrumători în studierea individuală a materialelor metodologice şi didactice pentru familiarizarea cu structura şi conţinutul cursului şi clarificăm aspectele organizatorice necesar a fi întreprinse de către instituţia şcolară pentru desfăşurarea cursului;
  • pentru etapa faţă-în-faţă facilităm o întâlnire locală pentru clarificări, aplicație practică şi schimb de experienţe (cca. 3 ore într-o zi anunțată de coordonatorul regional, în perioada august-septembrie)

Pentru cursul „De-a arhitectura în oraşul meu”, înainte de începerea fiecărui an şcolar:

  • prin etapa online ce se va parcurge în perioada mai-iulie, cca 40 ore de studiu, ghidăm viitorii îndrumători în studierea individuală a materialelor metodologice şi didactice pentru familiarizarea cu structura şi conţinutul cursului şi clarificăm aspectele organizatorice necesar a fi întreprinse de către instituţia şcolară pentru desfăşurarea cursului;
  • prin etapa faţă-în-faţă, prin ateliere regionale de formare cu durata de două zile (4-5 septembrie 2020) ne axăm pe planificarea optimă a activităţilor educative de tip non-formal, aplicații practice și simulări de utilizare a metodelor şi tehnicilor de învăţare experenţială, construirea echipei profesor-voluntar; participarea la ateliere presupune deplasarea într-unul din orașele: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași, în funcție de înscrieri (cazarea va putea fi asigurată prin programul de asistență, pe baza resurselor disponibile, alegerea locurilor de desfășurare fiind făcută pentru eficiența acestor costuri).

După parcurgerea celor două etape de pregătire, îndrumătorii primesc certificarea noastră pentru a putea susține cursurile și pentru a le servi la portofoliul profesional. Neparticiparea sau participarea incompletă la una din etapele de pregătire duce la retragerea asistenței noastre.

Predarea programelor educaţionale este de preferat să se realizeze la început cu sprijinul arhitecţilor, în măsura în care există voluntari în toate zonele în care Asociaţia desfăşoară cursuri. După parcurgerea unui astfel de program de formare (etapa online și etapa faţă-în-faţă) şi a practicii de un an, cadrul didactic poate preda apoi cursul în anii următori fără ajutorul arhitectului voluntar. Bineînțeles, există experiențe reușite în care profesori predau singuri de la început, cu asistență la distanță din partea noastră.

Dacă în anii următori se formează echipe profesor-arhitect care nu se cunosc, este necesară participarea ambilor la atelierul de formare (etapa față-în-față), chiar dacă vreunul dintre ei a participat anterior la pregătire cu alt partener. Pe de o parte, atelierul are ca obiectiv și să consolideze proaspăta echipă profesor-arhitect, iar pe de altă parte, pe baza modului în care s-a desfășurat cursul și colaborarea profesorilor cu voluntarii în anul încheiat, atelierul este mereu adaptat pentru a răspunde și mai bine nevoilor, deci experiența nu se repetă.

Programul de formare este util învăţătorilor pentru activitatea lor de predare a cursului (care nu este predare în sensul clasic formal, ci facilitare a experiențelor de învățare ale elevilor), dar și pentru aplicarea unor metode din curs în disciplinele din trunchiul comun.

Arhitecţilor voluntari le este utilă această pregătire pentru a ști cum anume pot sprijini activitatea de predare a profesorilor, dar și pentru activitatea lor curentă de comunicare şi interacţiune cu clienţii şi cu publicul.

Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) acordă sprijin financiar și logistic pentru formarea îndrumătorilor pentru cursul „De-a arhitectura mini” și De-a arhitectura în orașul meu” pentru clasele participante în programul de asistență, în limita numărului de clase anunțat în fiecare an.

Pentru gimnaziu și liceu, „De-a arhitectura în şcoala mea” se derulează cu pregătire prealabilă caracteristică fiecărei școli implicate, cu susținere financiară pentru formare din partea organizațiilor profesionale și a altor sponsori, de la caz la caz.

Mai multe informații despre atmosfera și mizele pregătirii aici: De ce e importantă pregătirea prealabilă a cadrelor didactice și a arhitecților voluntari ce vor preda elevilor cursul „De-a arhitectura în orașul meu”?

 

FINANŢATOR:

Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură.

Save

Save

Save

TRAINING

Pregatire indrumatori_foto 6

The assistance we offer to schools includes the training of those who will teach the optional courses in the following school year. The teachers of the selected classes and the volunteer architects who will support them are brought together to strengthen the collaboration in the preparation and teaching of the lessons, to deepen the content of the educational program, to practice interactive learning methods and to benefit from the transfer of experiences from one school year to another.

Depending on the chosen educational program, before the start of each school year:

  • we guide the future „De-a arhitectura tutors” in the individual study of methodological and didactic materials to familiarize with the structure and content of the course, to define the need for support from our association and clarifying some organizational aspects necessary to be undertaken by the school institution to conduct the course (July – August);
  • we facilitate local meetings for clarifications and experience exchange (beginning of September, for the tutors of the „De-a arhitectura mini” and „De-a arhitectura in my school” course);
  • we lead regional training workshops focused on building the teacher-volunteer team, optimal planning of non-formal educational activities, simulations of using methods and experiential learning techniques (end of August – beginning of September, for tutors of the course „De-a arhitectura in my city „)

Training activities are run by experienced built environment and education specialists, facilitators and experienced trainers directly involved in designing or implementing the De-a Arhitectura educational programs.

After completing training activities, tutors receive our certification in order to be able to teach the courses and to serve them for their professional portfolio.

The Romanian Union of Architects (UAR) provides financial support from the very beginning for the training courses „De-a arhitectura in my city”. This direct meeting to prepare for the implementation of this challenging course is essential for the proper functioning of each team consisting of a teacher and a resource facilitator.

The Romanian Order of Architects (OAR) provides financial and logistic support for the training of tutors for the „De-a arhitectura mini” course.

For secondary and high school, „De-a arhitectura in my school” is a new course that will find financial support for training from professional organizations.

This support for the training of architects-facilitators proves that the professional organizations of the Romanian architects have assumed the objectives related to the active involvement of the professionals in the society through education.

Every year, the participants in the training mark us the necessity and usefulness of these activities, appreciate the professionalism and involvement of those who lead it, the balance between the theoretical information and the practical activities and consider the sessions to familiarize with the proposed content and methods, to simulate the sequence of lessons and those that prepare the collaboration between teacher and volunteer very useful.

During the training programs, you can find the necessary information below.

Training „De-a arhitectura mini”online training

Training „De-a arhitectura în oraşul meu” – study materials

FINANCIERS:

uaroar