ianuarie 8, 2017

EXPOZIŢIA DE CREAŢIE

ciripita_sala

„Case ciripite” este o expoziție de creație și de fundraising a Asociației De-­a Arhitectura, ce s-a desfășurat deja în decursul a două ediții, în anii 2014 și 2015.

Credem că procesul de creație are puterea să inspire, iar arhitectura să facă lumea construită mai bună. De aceea am inventat acest eveniment care a adus la un loc inspirația, creația, arhitectura, natura, educația şi strângerea de fonduri.

Expoziția „Case ciripite” a fost cu vânzare (tip „silent auction”) și a conținut atât date despre arhitectul care a realizat căsuța, conceptul din spatele produsului final, dar și informaţii despre compania care a cumpărat căsuța. Cu ajutorul fondurilor colectate am reușit implementarea cursului „De-a arhitectura în orașul meu” timp de doi ani școlari, ajungând la peste 6000 de copii de clasele a III-a și a IV-a, din 250 de clase, din 20 de județe, cu ajutorul susținut a peste 200 de arhitecți voluntari din toată țara.

Pentru rezultatele obținute (42.000 euro însumați la cele două ediții), conceptul nostru de fundraising a primit premiul special al organizatorilor la Gala Oameni pentru Oameni în 2014.

Arhitecții care au luat parte la acest proiect, contribuind cu creația lor la creșterea nivelului de educație în arhitectură, sunt:

Ediția 2014:

Agnes Lukacs (ADENTRO), Bogdan Babici (TECON), Corvin Cristian (corvincristian.com), Cristi Borcan (STUDIOBASAR), Emil Ivănescu (OAR B.), Ileana Săvescu (WESTFORTH ARCHITECTURE), Mihai Popescu (TWINS STUDIO), Mario Kuibuş (RE-ACT NOW), Marius Moga (ATELIER MASS), Oana Coarfă (REPUBLIC OF ARCHITECTS), Șerban Sturdza (PRODID), Eliza Yokina (SYAA şi De-a Arhitectura).

Ediția 2015:

Cristina Constantin, Mirela Vlăduţă, Cosmin Pavel, Marcel Scutaru (sculptor) (ABRUPTARHITECTURA), Andrei Şerbescu, Adrian Untaru, Bogdan Brădăţeanu, Diana Maria Iordache, Sculptor Andrei Bălan (ADNBA), Maria Găvozdea, Martha Toth, Alexandru Găvozdea (A.PLAN), A STIL, Leo Van Broeck, Oana Maria Bogdan, Valentin Ionescu (BOGDAN&VAN BROECK), Gabriel Roşca (COOPLAN), Andrei Butuşină (CRAFT’R), Dorin Ştefan, Răzvan Rizescu, Ionuţ Cornescu (DSBA), Dragoş Oprea Teodor Popovici (EXHIBIT), Călin Radu, Dan Enache (LAMA), Lucian Călugărescu&Radu Podiuc, Horaţiu Răcăşan, Adriana Ioana Ilovan, “Rompi” Ianos, Claudia Negrilă (RAUM), SHIFT A+U, Florin Medvedovici, Mihai Medvedovici, Adrian Buturca (STUDIO10M), UNU LA UNU, Oana Onicala (VITAMIN A).

SPONSORI:

Ediția 2014: Antonescu PR & Consulting, CA Immo, Clinica Maria, Coldwell Banker, Delta Glass, Dedeman, M1. Crama Atelier, Richter, Siniat, The Park, Valrom, Velux.

Ediția 2015: Ca Immo, Ceresit, DurazivFPSE, Galateca, Greentek, ING, Magic Holiday, OAR, Ruukki, Simbio, Siniat, Star East Pet, UAR, Velux, Veranda.

PARTENERI:

ING Bank (partener principal al proiectului, în ambele ediții), Societatea Ornitologică Română (consultantul proiectului în domeniul studiului şi protecţiei păsărilor şi a naturii)

GAZDELE EXPOZIŢIILOR:

Galeria Galateca, Grădina Botanică Dimitrie Brândză București, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA Sibiu, Antonescu PR & Consulting (singura agenţie din România specializată în arhitectură, design şi construcţii).

AM SCRIS DESPRE „CASE CIRIPITE” AICI:

2014, 2015

CREATIVE EXHIBITION

ciripita_sala

„Chirping Houses” is a Creative and Fundraising Exhibition of the De-­a Arhitectura Association, which has already taken place in two editions in 2014 and 2015.

We believe that the creative process has the power to inspire, and architecture to make the world better built. That’s why we invented this event that brought together inspiration, creation, architecture, nature, education and fundraising.

The exhibition was for sale (silent auction type) and contained both data about the architect who created the house, the concept behind the final product, but also information about the Company that bought the House. With the help of the funds collected, we managed to implement the „DE-a arhitectura in my City” course for two school years, reaching over 6000 3rd and 4th grade children in 250 classes, out of 20 counties, with the support of over 200 volunteer architects across the country.

For the results, (42,000 E summed up to the two editions), our fundraising concept has received the organizers’ special prize at the Gala Oameni pentru Oameni 2014.

The architects who took part in this project, contributing with their creation to increasing the level of education in architecture, are:

2014 Edition:

Agnes Lukacs (ADENTRO), Bogdan Babici (TECON), Corvin Cristian (corvincristian.com), Cristi Borcan (STUDIOBASAR), Emil Ivănescu (OAR B.), Ileana Săvescu (WESTFORTH ARCHITECTURE), Mihai Popescu (TWINS STUDIO), Mario Kuibuş (RE-ACT NOW), Marius Moga (ATELIER MASS), Oana Coarfă (REPUBLIC OF ARCHITECTS), Șerban Sturdza (PRODID), Eliza Yokina (SYAA & De-a arhitectura).

2015 Edition:

Cristina Constantin, Mirela Vlăduţă, Cosmin Pavel, Marcel Scutaru (sculptor) (ABRUPTARHITECTURA), Andrei Şerbescu, Adrian Untaru, Bogdan Brădăţeanu, Diana Maria Iordache, Sculptor Andrei Bălan (ADNBA), Maria Găvozdea, Martha Toth, Alexandru Găvozdea (A.PLAN), A STIL, Leo Van Broeck, Oana Maria Bogdan, Valentin Ionescu (BOGDAN&VAN BROECK), Gabriel Roşca (COOPLAN), Andrei Butuşină (CRAFT’R), Dorin Ştefan, Răzvan Rizescu, Ionuţ Cornescu (DSBA), Dragoş Oprea Teodor Popovici (EXHIBIT), Călin Radu, Dan Enache (LAMA), Lucian Călugărescu&Radu Podiuc, Horaţiu Răcăşan, Adriana Ioana Ilovan, “Rompi” Ianos, Claudia Negrilă (RAUM), SHIFT A+U, Florin Medvedovici, Mihai Medvedovici, Adrian Buturca (STUDIO10M), UNU LA UNU, Oana Onicala (VITAMIN A).

SPONSORs:

2014 Edition: Antonescu PR & Consulting, CA Immo, Clinica Maria, Coldwell Banker, Delta Glass, Dedeman, M1. Crama Atelier, Richter, Siniat, The Park, Valrom, Velux.

2015 Edition: Ca Immo, Ceresit, DurazivFPSE, Galateca, Greentek, ING, Magic Holiday, OAR, Ruukki, Simbio, Siniat, Star East Pet, UAR, Velux, Veranda.

PARTNERS:

ING Bank (main partner of the project in both editions), Societatea Ornitologică Română (project consultant in the field of bird and nature conservation and protection)

EXHIBITONS’ HOSTS:

Galeria Galateca, Grădina Botanică Dimitrie Brândză București, Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA Sibiu, Antonescu PR & Consulting (the only PR agency in Romania specialized in architecture, design and construction).