martie 13, 2014

2%, ADICĂ DOI LA SUTĂ

Codul Fiscal pune anual la dispoziţia contribuabililor mecanismul de redirecţionare a 2% din impozitul pe venit datorat pentru anul trecut către o organizaţie non-profit. Asta înseamnă că, odată parcurşi de tine paşii descrişi mai jos, statul va redirecţiona către un ONG la alegere 2% din impozitul pe care l-ai plătit deja în anul 2018 (suma de bani aferentă impozitului se află deja la ANAF, prin completarea declaraţiei vei decide unde se duc banii, către cine va redirecţiona ANAF aceste sume).

Bineînţeles, noi te invităm să îi redirecţionezi către Asociaţia De-a Arhitectura: susţine Expoziţia de sfârşit de an şcolar a copiilor participanţi la cursurile De-a arhitectura, momentul în care ei îşi prezintă munca de creatori ai oraşului ideal! Este o muncă constantă, de un an şcolar, şi sunt nerăbdători ca oraşul să le audă propunerile. Prin sumele colectate cu ajutorul mecanismului de redirecţionarea a 2% impozit pe venit îi ajutăm cu materiale de bricolat pentru machete, îi răsplătim cu diplome, prăjituri şi multe încurajări.

În 2018 sumele primite din 2% au fost direcţionate o parte către expoziţiile de sfârşit de an şcolar ale copiilor, iar o parte către proiectul „De-a arhitectura în şcoala mea (specială), Cluj-Napoca” sau „Bazinul cu bile” despre care puteţi citi aici.

În 2019 fondurile colectate din 2% vor ajunge tot către expoziţiile de final, însă încercăm să completăm cu sumele necesare şi alte proiecte De-a Arhitectura, ca de exemplu redirecţionând către o şcoală din programul „De-a arhitectura în şcoala mea”, aşa cum a fost cazul în 2018.

2%, ADICĂ DOI LA SUTĂ ÎN 2019

UPDATE MARTIE 2019: Termenul de depune a declaraţiilor a fost prelungit până pe 31 iulie 2019 conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2019 care a apărut în Monitorul Oficial pe 14 martie 2019.

Pentru că în 2019 au avut loc schimbări legislative (OUG nr. 25/2018, publicată în Monitorul Oficial la sfârşitul lunii martie) cu privire la cum se pot redirecţiona cei 2% din impozitul pe venit, mai departe încercăm să clarificăm lucrurile.

 • Cea mai importantă schimbare este că declaraţiile trebuie depuse PÂNĂ LA 15 MARTIE 2019 31 IULIE 2019 pentru ambele declaraţii: Declaraţia 230 şi PÂNĂ LA 15 IULIE 2019 pentru Declaraţia UNICĂ privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice!
 • Asociaţia De-a Arhitectura NU este furnizoare de servicii sociale, nu este acreditată cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, astfel, puteţi redirecţiona doar 2% din impozitul pe venit, NU şi 3,5%.
 • Opţiunea pentru redirecţionarea cotei de 2% trebuie exercitată în scris pentru toate tipurile de venituri şi trebuie declarată.

CE DECLARAŢII SE DEPUN

 • Declaraţia 230 (se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, persoanele fizice care realizează venituri din pensii)
 • Declaraţia UNICĂ privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice (se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate)

CINE POATE REDIRECŢIONA 2% IMPOZIT PE VENIT

 • Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor şi care doresc să susţină entităţi non-profit aşa cum este Asociaţia De-a Arhitectura, vor depune Declaraţia 230 pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit.
 • Persoanele fizice autorizate (PFA), Birouri individuale de arhitectură (BIA), dar şi cele care realizează venituri din dividende, convenţii civile sau chirii vor depune Declaraţia UNICĂ privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
 • Persoanele fizice care realizează venituri din pensii şi care doresc să susţină entităţi non-profit aşa cum este Asociaţia De-a Arhitectura, vor depune Declaraţia 230 pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit doar dacă pensiile depăşesc 2000 RON.
 • Persoanele fizice care realizează venituri din dividende şi salarii vor depune Declaraţia 230 pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit din salarii. În cazul în care, din veniturile obţinute din dividende, aceste persoane depăşesc plafonul stabilit pentru anul 2018 (22800 RON) aceştia vor depune Declaraţia UNICĂ privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi vor bifa că doresc să redirecţioneze 2% din impozitul pe venit către o entitate non-profit aşa cum este Asociaţia De-a Arhitectura.
 • Pentru că există anumite facilităţi pentru cei care lucrează în industria IT, vă recomandăm să verificaţi cu departamentul de HR din compania în care lucraţi pentru a afla dacă salariul dumneavoastră se impozitează sau nu şi dacă puteţi redirecţiona 2% din impozitul pe venit.
 • Formularul se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.
 • Din 2019, plătitorii de impozit pot redirecţiona 2% din impozitul pe venit către mai multe ONG-uri, maxim şase, prin Declaraţia 230 + Anexele aferente. Nu uitaţi să completaţi în Declaraţia 230 câte anexe ataşaţi declaraţiei. Anexele se trimit doar cu Declaraţia 230.
 • Persoanele care au fost în concediu pentru îngrijirea copilului sau în şomaj în anul precedent nu pot redirecţiona 2% din impozitul pe venit.

DETALII DE COMPLETARE A DECLARAŢIILOR

 • În declaraţiile pentru redirecţionarea a 2% din impozitul pe venit NU trebuie completată suma veniturilor de către dumneavoastră. ANAF va completa suma atunci când va redirecţiona către ONG-ul/urile pe care le-aţi ales. Este nevoie doar să bifaţi că veniturile sunt din salarii.
 • Este important ca atunci când depuneţi declaraţia să păstraţi o copie a formularului şi a anexelor. Formularul se completează în două exemplare:
  • originalul se depune la ANAF
  • copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
 • Este important să reţineţi numele exact al ONG-ului către care redirecţionaţi 2% din impozitul pe venit. ANAF va trimite o înştiinţare către persoanele fizice prin care le va informa cu privire la direcţionarea cotei de 2% impozit pe venit pentru a preveni falsuri sau abuzuri ca de exemplu redirecţionarea a 2% de către un ONG fără acordul contribuabilului (Ordinul ANAF nr.1.003/2018). Contribuabilii au la dispoziţie 30 de zile să anunţe administraţia financiară în cazul în care există inadvertenţe referitoare la completarea formularului sau a fost semnalată o situaţie de fals în acte.

CUM SE DEPUN DECLARAŢIILE

Declaraţia 230 se depune până la 15 martie 2019 31 iulie 2019, iar Declaraţia UNICĂ privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune tot până la 15 iulie 2019 31 iulie 2019 la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, astfel:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Formularul este deja completat cu datele asociaţiei, e nevoie de datele tale. Adresele Administraţiilor Financiare de care aparţineţi le găsiţi aici.

Modalităţi de depunere a declaraţiilor:

 • personal, de către contribuabil, direct la ghişeul administraţiei financiare
 • personal, de către persoana împuternicită de contribuabil (în acest caz se completează pe formular şi secţiunea V. Date de identificare a împuternicitului)
 • prin poştă sau curier, scrisoarea fiind expediată de contribuabil cu confirmare de primire
 • online, prin Spaţiul Privat Virtual, în cazul în care contribuabilul este înrolat în acesta
 • online, semnat electronic cu certificatul digital calificat pe anaf.mfinante.gov.ro
 • personal, de către un reprezentant al ONG-ului în cazul în care organizaţia colectează formularele de la contribuabili (în acest caz formularele vor fi însoţite de un borderou şi de o împuternicire din partea organizaţiei pentru persoana care le depune)
 • prin poştă sau curier, plicul fiind expediat de către ONG în cazul în care organizaţia colectează formularele de la contribuabili (în acest caz formularele vor fi însoţite de un borderou)
 • ne găsiţi şi pe pagina redirectioneaza.ro, aplicaţie dezvoltată de Code for Romania; redirecţionează în 3 paşi simpli, aici.

După depunerea cererii, sumele donate prin redirecţionarea cotei de 2% din impozitul anual vor fi virate în cel mult 90 de zile.

MESAJE DE SUSŢINERE A ASOCIAŢIEI DE-A ARHITECTURA

Conform O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obţinute prin completarea Declaraţiei 230 sau a Declaraţiei UNICE privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice nu pot obţine informaţii cu caracter fiscal din care să reiasă identitatea vreunei persone fizice sau juridice. Donatorii, în caz că doresc, pot să comunice asociaţiei faptul că au depus formularele respective la adresa: office@de-a-arhitectura.ro. Noi vă mulţumim oricum, anonimi sau nu.

2%, ADICĂ DOI LA SUTĂ LA DE-A ARHITECTURA

În cazul în care decideţi să depuneţi formularele direct la noi este bine de ştiut că Asociaţia De-a Arhitectura respectă noile reglementări GDPR (General Data Protection Regulation, Regulament General de Protecţia Datelor) impuse de Uniunea Europeană care au intrat în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, privind protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanenţă că sistemele noastre de stocare şi prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate şi sunt aliniate la cerinţele regulamentelor şi legilor în vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii citiţi aici.

Am scris despre 2% aici:

În decembrie colindăm, în ianuarie aşteptăm 2%
Cum alegem să investim în viitor sau despre 2%
2% pentru Expoziţia de sfârșit de an școlar a copiilor

Save

Under construction. We are translating for you. Thanks for your patience!