martie 13, 2014

3,5% PENTRU ENTITĂŢI NONPROFIT

3,5% ÎN 2021

Vă invităm să redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe venit aferent anului 2020 către Asociaţia De-a Arhitectura pentru a susţine Expoziţia de sfârşit de an şcolar a copiilor participanţi la cursurile De-a arhitectura. Expoziția reprezintă momentul în care cei mici îşi prezintă munca de creatori ai oraşului ideal! Este o muncă constantă, de un an şcolar, şi sunt nerăbdători ca oraşul să le audă propunerile. Prin sumele colectate cu ajutorul mecanismului de redirecţionarea a 3,5% impozit pe venit îi ajutăm cu materiale de bricolat pentru machete, îi răsplătim cu diplome, prăjituri şi multe încurajări.

Totodată, redirecţionarea prin mecanismul de 3,5% a impozitului pe venit va completa cu sumele necesare şi alte proiecte De-a Arhitectura, ca de exemplu vor susține programul „My School Can Be Cool” (fostul „De-a arhitectura în şcoala mea”).

Depunerea Formularului 230 nu este obligatorie, dar dacă decideţi să nu îl depuneţi este foarte important de ştiut că, în cazul în care nu redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe venit către ONG-uri, această sumă nu vi se returnează, ci rămâne la stat.

TERMEN LIMITĂ DE DEPUNERE

Atenţie, termenul de depunere este de până la data de 25 mai 2021 inclusiv, pentru realizarea veniturilor din anul fiscal 2020.

CE DOCUMENTE SE DEPUN ÎN 2021

 • Pentru impozitul pe venit datorat realizat în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2020 inclusiv, se va completa acest FORMULAR 230, pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020 inclusiv.
 • DESCARCĂ DECLARAŢIA UNICĂ (se depune dacă în 2019 aţi avut venituri din activităţi independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală şi cedarea folosinţei bunurilor şi aveţii obligaţia depunerii Declaraţiei Unice)

CUM SE COMPLETEAZĂ DOCUMENTELE ÎN 2021

 • Este important ca atunci când depuneţi documentul să păstraţi o copie a formularului şi a anexelor.
 • Formularul se completează de mână, cu majuscule, în două exemplare: originalul se depune la organul fiscal, ANAF, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.
 • În completarea formularului pentru redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe venit NU este necesară specificarea sumei veniturilor de către dumneavoastră. ANAF o va calcula şi o va vira către ONG-ul/urile pe care le-aţi ales conform legii.
 • Datele Asociaţiei De-a Arhitectura sunt precompletate.
 • Este important să reţineţi numele exact al ONG-ului către care redirecţionaţi 3,5% din impozitul pe venit. ANAF va trimite o înştiinţare către persoanele fizice prin care le va informa cu privire la direcţionarea cotei de 3,5% impozit pe venit pentru a preveni falsuri sau abuzuri ca de exemplu redirecţionarea a 3,5% de către un ONG fără acordul contribuabilului (Ordinul ANAF nr.1.003/2018). Contribuabilii au la dispoziţie 30 de zile să anunţe administraţia financiară, doar în cazul în care există inadvertenţe referitoare la completarea formularului sau a fost semnalată o situaţie de fals în acte.

CUM ŞI UNDE SE TRIMIT DOCUMENTELE ÎN 2021

Formularul 230 completat se trimite, pâna la data de 25 mai 2021 (data poştei), la organul fiscal central competent:

 • organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
 • organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Aveţi la dispoziţie următoarele modalităţi de trimitere:

 • personal, de către contribuabil, direct la registratura organului fiscal (aici lista Direcţiilor Generale Regionale a Finanţelor Publice);
 • personal, de către persoana împuternicită de contribuabil (în acest caz se completează pe formular şi secţiunea Date de identificare a împuternicitului);
 • prin poştă sau curier, scrisoarea fiind expediată de contribuabil cu confirmare de primire;
 • online, prin Spaţiul Privat Virtual, în cazul în care contribuabilul este înrolat în acesta;
 • online, semnat electronic cu certificatul digital calificat pe mfinante.gov.ro;
 • personal, de către un reprezentant al ONG-ului în cazul în care organizaţia colectează formularele de la contribuabili (în acest caz formularele vor fi însoţite de un borderou şi de o împuternicire din partea organizaţiei pentru persoana care le depune);
 • prin poştă sau curier, plicul fiind expediat de către ONG în cazul în care organizaţia colectează formularele de la contribuabili (în acest caz formularele vor fi însoţite de un borderou).

După depunerea cererii, sumele donate prin redirecţionarea cotei de 3,5% din impozitul anual vor fi virate în cel mult 90 de zile.

Formularul este deja completat cu datele asociaţiei, e nevoie de datele dumneavoastră de la secţiunea I. şi de semnătură.

CINE POATE REDIRECŢIONA 3,5% IMPOZIT PE VENIT

Formularul 230 se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

 • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Declaraţia Unică se completează şi se depune de către:

 • persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
 • de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Aveţi în vedere:

 • Pentru că există anumite facilităţi pentru cei care lucrează în industria IT, vă recomandăm să verificaţi cu departamentul de HR din compania în care lucraţi pentru a afla dacă salariul dumneavoastră se impozitează sau nu şi dacă puteţi redirecţiona 3,5% din impozitul pe venit.
 • Formularul se depune şi de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.
 • Din 2019, plătitorii de impozit pot redirecţiona sumele din impozitul pe venit către mai multe ONG-uri, maxim şase, prin Formularul 230 + Anexele aferente. Nu uitaţi să completaţi în Formularul 230 câte anexe ataşaţi declaraţiei. Anexele se trimit doar cu Formularul 230.
 • Persoanele care au fost în concediu pentru îngrijirea copilului sau în şomaj în anul precedent nu pot redirecţiona 3,5% din impozitul pe venit.

MESAJE DE SUSŢINERE A ASOCIAŢIEI DE-A ARHITECTURA

Conform O.G. nr.92/2003, art.11, alin (4), beneficiarii sumelor obţinute prin completarea Formularului 230 sau a Declaraţiei Unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice nu pot obţine informaţii cu caracter fiscal din care să reiasă identitatea vreunei persone fizice sau juridice. Donatorii, în caz că doresc, pot să comunice asociaţiei faptul că au depus formularele respective la adresa: office@de-a-arhitectura.ro. Noi vă mulţumim oricum, anonimi sau nu.

REGULAMENT GENERAL DE PROTECŢIA DATELOR LA DE-A ARHITECTURA

În cazul în care decideţi să depuneţi formularele direct la noi este bine de ştiut că Asociaţia De-a Arhitectura respectă noile reglementări GDPR (General Data Protection Regulation, Regulament General de Protecţia Datelor) impuse de Uniunea Europeană care au intrat în vigoare începând cu data de 25 mai 2018, privind protecţia datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Securitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Ne asigurăm în permanenţă că sistemele noastre de stocare şi prelucrare a datelor au un grad ridicat de securitate şi sunt aliniate la cerinţele regulamentelor şi legilor în vigoare, privind protecţia datelor cu caracter personal. Pentru mai multe detalii citiţi aici.

UNDE AU MERS SUMELE DIN 3,5% LA DE-A ARHITECTURA

În 2018 sumele primite din 2% au fost direcţionate o parte către expoziţiile de sfârşit de an şcolar ale copiilor, iar o parte către proiectul „De-a arhitectura în şcoala mea (specială), Cluj-Napoca” sau „Bazinul cu bile” despre care puteţi citi aici.

În 2019 fondurile colectate din 2% au ajuns tot către expoziţiile de final de an, iar o parte au ajuns la clasa de la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din Cluj-Napoca, o clasă de elevi cu nevoi speciale care participă în al doilea an în programul „De-a arhitectura în şcoala mea”.

În 2020 impozitul pe venit redirecţionat prin mecanismul de 3,5% a susţinut programul „De-a arhitectura în şcoala mea”.

Am scris despre 2-3,5% aici:

În decembrie colindăm, în ianuarie aşteptăm 2%
Cum alegem să investim în viitor sau despre 2%
2% pentru Expoziţia de sfârșit de an școlar a copiilor

Save

Under construction. We are translating for you. Thanks for your patience!