decembrie 27, 2012

CONTACT

ASOCIAŢIA DE-A ARHITECTURA

CIF: 31137149
NUMĂR ÎN REGISTRUL NAŢIONAL AL ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR: 243/A/2013
CONT BANCAR: RO63BACX0000000842075001, Unicredit Bank, sucursala Magheru

ADRESA NOASTRĂ DE CORESPONDENȚĂ ESTE:
Str. Sergent Dumitru Matei, Nr. 6
Sector 2, Bucureşti, 020321

NE PUTEŢI CONTACTA LA ADRESA: office@de-a-arhitectura.ro

Menţionaţi dacă doriţi să fiţi abonaţi la NEWSLETTERUL lunar, Doza De-a arhitectura.

 

DREPTURI ASUPRA CONŢINUTULUI

Conținutul site-ului de-a-arhitectura.ro (imagini, texte, elemente de grafică, conținuturi didactice etc.) este integral proprietatea Asociației De-a Arhitectura și a partenerilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Asociației De-a Arhitectura a oricărora dintre elementele enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Asociația De-a Arhitectura poate oferi, printr-un acord, dreptul de a utiliza un anumit conținut al site-ului. Dreptul de utilizare se aplică strict pentru conținuturile și pentru perioada de timp stabilite prin acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi.

Materialele vizuale care apar pe acest website, dacă nu este altfel specificat, sunt realizate în cadrul programelor De-a arhitectura şi sunt proprietatea Asociaţiei De-a Arhitectura. Ele nu pot fi utilizate fără acordul expres al Asociaţiei De-a Arhitectura. Pentru toate imaginile sau materialele video în care apar copii, există acordul scris al părinţilor pentru utilizarea imaginilor în cadrul materialelor de promovare şi informare realizate de Asociaţia De-a Arhitectura.

Save

Save

CONTACT

DE-A ARHITECTURA ASSOCIATION

CIF (TAX IDENTIFICATION CODE): 31137149
NUMBER IN THE NATIONAL REGISTRY OF ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS: 243/A/2013
BANK ACCOUNT: RO63BACX0000000842075001, Unicredit Bank, Magheru Branch 

OUR MAILING ADDRESS IS:
Sergent Dumitru Matei St., No. 6
District 2, Bucharest, 020321
Romania

PLEASE CONTACT US AT: office@de-a-arhitectura.ro

Please specify if you want to subscribe to our monthly newsletter (only in Romanian), Architecture Dose.

 

COPYRIGHTS

The content of de-a-arhitectura.ro website (images, text, graphics, educational content etc.) is fully owned by De-a Arhitectura Association and its partners and is protected under the copyright law and related rights and under the intellectual and industrial property laws. The use of any of the items listed above without De-a Arhitectura Association’s consent is illegal and subject to punishment under the provisions of the law. De-a Arhitectura Association can provide, by agreement, the right to use a particular part of the content found on its website. The right of use applies strictly to the contents and time frame determined in the agreement and only for the individual/individuals that were allowed to use these contents and only for the purposes permitted by the agreement.

Unless specified, all the visual materials published on this website are conducted within the Association’s programs and are the property of De-a Arhitectura Association. They cannot be used without the express consent of De-a Arhitectura Association. All images and videos involving children have been taken after a written agreement was signed by the children’s parents allowing the use of the images in promotional and information materials made by De-a Arhitectura Association.

Save

Save