octombrie 24, 2016

JOCURI VARIATE

Toolkit PLAYCE

Setul de unelte PLAYCE este perfect pentru a explora spaţiul din jurul nostru!

PLAYCE este o asociaţie internaţională de educaţie de arhitectură. Aceasta funcţionează ca o reţea de profesionişti implicaţi în angajarea tinerilor în activităţi legate de mediul construit şi spaţiul public. PLAYCE a fost fondată în Jyväskylä, Finlanda, în urma unor discuţii lungi între participanţii care au luat parte la o serie de ateliere de lucru organizate în 2003 de Academia Alvar Aalto împreună cu Muzeul Alvar Aalto.

„Turul lui Turtă Dulce prin cartier” – articol-joc pentru revista AMAG!

Prin articolul-joc „Turul lui Turtă Dulce prin cartier” copiii vor înţelege mai bine conceptul de locuire colectivă, vor învăţa despre scară, vor descoperi diversitatea locuitorilor, dar şi a obiectelor, vor înţelege mai bine diferenţa între spaţiul familiei şi cel pentru funcţiuni cu public.

Amag! este o revistă internațională online de educație de arhitectură pentru copii fondată de spaniolii de la Maushaus (Carlos Arruti şi Anabel Varona) şi Osa Menor (Jorge Raedó). Revista este gratuită şi se doreşte un „material de construcţie”, un joc şi o unealtă de cercetare prin intermediul căreia copiii învaţă despre arhitectură. Revista este dedicată copiilor de la 5 la 10 ani şi este formată din articole A4 care pot fi descărcate, printate şi utilizate în diverse sesiuni de joacă, acasă sau la şcoală – este o resursă educaţională gratuită („Open Educational Resource”) pe care educatori din întreaga lume o pot folosi.

Despre invitaţia primită de De-a Arhitectura de a realiza un articol-joc pentru revistă puteţi citi în materialul de aici.

DIFFERENT GAMES

PLAYCE Toolkit

 PLAYCE toolkit is perfect for exploring the space around us!

PLAYCE is an international architecture education association. It functions as a network of professionals involved in engaging young people in activities related to the built environment and the public space. PLAYCE was founded in Jyväskylä, Finland, following long discussions between participants who took part in a series of workshops organized in 2003 by the Alvar Aalto Academy together with the Alvaro Aalto Museum.

„Gingerbread’s tour through the Neighborhood” – game-article for AMAG! magazine

Through Gingerbread’s tour through the Neigborhood the children will better understand the concept of collective living, learn about the scale, discover the diversity of the inhabitants and the objects, better understand the difference between family space and public function space.

Amag! is an international online architectural education magazine for children’s  founded by the Spaniards of Maushaus (Carlos Arruti şi Anabel Varona) and Osa Menor (Jorge Raedó). The magazine is free of charge and it is a „building material”, a game and a research tool through which children learn about architecture. The magazine is dedicated to children ages 5 to 10 and is made up of A4 articles that can be downloaded, printed and used in various play sessions, at home or at school – a free educational resource („Open Educational Resource”) that educators from all over the world can use it.

About the invitation received by De-a Arhitectura to make a game article for the magazine you can read here.