Au început pregătirile pentru cursurile De-a arhitectura din anul şcolar 2018-2019

19/07/18 | Presa, voluntari

În fiecare an şcolar, peste 250 de învăţători şi arhitecţi se dedică promovării valorilor mediului construit către clasele de elevi înscrise la cursurile opţionale ale Asociaţiei De-a Arhitectura. Efortul lor începe din vară, iar elevii, părinţii lor şi profesioniştii din domeniu le sunt recunoscători: ei pregătesc experienţele educative săptămânale care le dezvoltă elevilor respectul pentru arhitectură şi urbanism şi implicarea ulterioară în creşterea calităţii vieţii în localităţi.

Acest curs îmbină foarte bine matematica şi alte discipline, cum ar fi arte vizuale şi abilităţi practice, comunicarea în limba romănă pentru că elevii povestesc, comunică între ei, colaborează… ştiinţe, un pic de istorie, dar şi dezvoltare personală. Este foarte interesantă programa, lecţiile din acest curs, atât pentru elevi, cât şi pentru adulţi – părinţi şi profesori. Educaţia formală se contopeşte cu cea nonformală şi îi asigură elevului o viziune amplă a realităţii pe care o studiază în diverse arii curriculare. Îmi place acest curs pentru că e o provocare, ceva nou, aşa cum şi copiilor mei le captăm atenţia în cadrul orelor de curs cu noi jocuri, poveşti, informaţii, metode, mijloace etc. Avem nevoie de schimbări în educaţie şi aceasta poate fi un pas important către o lume nouă, către un viitor în care elevii noştri se vor regăsi mai bine, se vor adapta mai uşor.– prof. înv. primar Gabriela Andriescu, Şcoala Gimnazială „Mircea Sântimbreanu”, Bucureşti

În viitorul an şcolar, 2018-2019, peste 4500 de elevi din 185 de clase din toată ţara vor lua parte la cursurile opţionale desfăşurate cu asistenţa Asociaţiei De-a Arhitectura. Scopul nu este de a-i transforma pe elevi în viitori arhitecţi sau urbanişti, ci de a-i aduce mai aproape de mediul construit pe care cu toţii îl locuim şi în care ne desfăşurăm viaţa de zi cu zi. Obiectivul cursurilor De-a arhitectura dedicate ciclurilor primar şi gimnazial este acela de a oferi copiilor o educaţie integrată, prin intermediul arhitecturii şi a mediului construit realizându-se legături şi conexiuni între materii, stimulându-le analiza şi gândirea critică.

Opţionalele oferite de Asociaţia De-a Arhitectura se adresează claselor pregătitoare, I şi a II-a prin cursul „De-a arhitectura mini”, claselor a III-a şi a IV-a prin cursul „De-a arhitectura în oraşul meu” şi elevilor de gimnaziu prin cursul „De-a arhitectura în şcoala mea”. Pentru a primi asistenţa Asociaţiei De-a Arhitectura în desfăşurarea cursurilor, cadrele didactice au înscris clasele în program încă din primul trimestru al anului şcolar precedent, alegând cursurile opţionale De-a arhitectura în varianta curriculum la decizia şcolii sau curs extra-curricular.

Peste 100 de arhitecţi, urbanişti, peisagişti şi studenţi arhitecţi s-au înscris ca voluntari pentru a-i sprijinii pe profesori în predarea orelor săptămânale, descoperind în cursurile De-a arhitectura o oportunitate de a lucra creativ cu copiii şi a aplica acea componentă de educare a societăţii pe care arhitectura o comportă. Unii dintre voluntari activează în programele asociaţiei deja de patru sau cinci ani, alţii se află la prima colaborare cu asociaţia şi şcolile.

În perioada 10 iulie – 10 august se desfăşoară pregătirea la distanţă a profesorilor şi arhitecţilor voluntari pentru cursul „De-a arhitectura în oraşul meu” în anul şcolar 2018-2019, cu îndrumare oferită de Asociaţia De-a Arhitectura în studierea ghidului metodologic şi a materialelor didactice şi pregătirea prezentărilor şi simulărilor ce vor avea loc în cadrul atelierelor de formare de la începutul lunii septembrie 2018 la Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi şi Timişoara. În perioada 16 iulie – 12 august se desfăşoară programul de formare online pentru cursul „De-a arhitectura mini” în anul şcolar 2018-2019. Programul se adresează cadrelor didactice şi arhitecţilor voluntari înscrişi pentru anul şcolar viitor şi este conceput pentru 20 de ore de studiu, participanţii având libertatea de a parcurge pregătirea în ritmul propriu, de acasă sau de oriunde au o conexiune internet.

Programele de formare derulate de specialiştii Asociaţiei De-a Arhitectura au loc cu sprijin financiar din Fondul „Timbrul Arhitecturii” oferit de Ordinul Arhitecţilor din România (OAR) care sprijină activitatea educativă şi pe parcursul anului şcolar, De-a Arhitectura fiind proiect cultural prioritar al OAR.

Mai multe informaţii despre cursurile De-a arhitectura, metodologii şi materiale didactice, procedura de înscriere pentru cursurile opţionale din şcoli, dar şi pentru activităţi educative complementare, puteţi găsi pe pagina asociaţiei şi consultând anunţuri frecvente pe pagina de Facebook.

*În anul 2018, pregătirea prealabilă derulării programelor educaţionale De-a Arhitectura în anul şcolar 2018-2019, se desfăşoară sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural – „Patrimoniul nostru: acolo unde trecutul întâlneşte viitorul”, contribuind la creşterea capacităţii didactice de a conştientiza elevii din ciclul primar asupra valorilor patrimoniul construit. Mai multe informaţii puteţi afla urmărind site-ul oficial dedicat şi #EuropeForCulture.