Atelier desen – propunere vitrină magazin AFI Palace Cotroceni

MOTTO:
„Îmi plac copiii – orice copil e un mic Picasso. Sunt bulgări de creativitate.”
(Francisc Ford Coppola)

Ideea atelierului

Lumea este un loc minunat, plin de culoare şi senzaţii, care stârneşte curiozitatea oricărui copil, în fiecare zi şi la fiecare pas.

Forma neaşteptată a norilor, florile şi copacii, vitrinele magazinelor sau gândăcelul din iarbă, reprezintă  pentru copii o permanentă fascinaţie. Desenul este, probabil, cel mai natural mijloc de exprimare a trăirilor şi experienţelor izvorâte de fiecare nouă descoperire. Desenul este în acelaşi timp o cale simplă şi la îndemână de a arăta adulţilor cum văd şi percep ei lumea.

Desenul ca formă de exprimare creativă a copiilor a fost mijlocul ales pentru a realiza un atelier de desen prilejuit de Ziua Internaţională a Copilului. „Atelierul de desen – propunere vitrină magazin” a fost conceput pentru încurajarea copiilor de a se exprima creativ prin formă şi culoare, printr-o tematică mai specială şi totodată surprinzătoare, care contribuie semnificativ la dezvoltarea lor emoţională, dar şi cognitivă.

 width=

Structura atelierului

În procesul complex al evoluţiei şi formării personalităţii copilului, creativitatea ocupă un rol esenţial. Atelierul a vizat tocmai această latură, a creativităţii, orientată şi circumscrisă unei tematici mai puţin uzuale în activităţile specifice de exprimare creativă, de zi cu zi, în mod particular prin desen, aceea de creativitate într-un domeniu conex comercialului.

„Atelierul de desen – propunere vitrină magazin” s-a adresat copiilor cu vârste între 6 şi 12 ani, fără însă a-i departaja pe grupe de vârstă, copii care se aflau în trecere cu părinţii sau însoţitorii prin centrul comercial AFI Palace Cotroceni în ziua respectivă. Copiii au beneficiat de o prezentare a temei de lucru, de explicarea ideii de vitrină de magazin. Li s-a vorbit de funcţiile vitrinei de magazin şi li s-au prezentat mai multe exemple creative şi surprinzătoare de moduri de amenajare ale unei vitrine de magazin.

Funcţia principală a vitrinei – cea de transformare a trecătorilor prin faţa unui magazin în vizitatori ai magazinului respectiv – a fost explicată şi ilustrată prin exemple, în paralel cu prezentarea unor principii simple şi elementare de compoziţie şi alcătuire a desenului de vitrină.

 width=

 width=

Reacţii ale copiilor

În mod deosebit, după vârsta de 4 ani, copilul manifestă un interes sporit faţă de creaţie prin intermediul desenului, picturii, modelajului. Îi place culoarea, amestecul de culori şi liniile largi, cu toate ca are încă dificultăţi legate de dimensionarea desenului, încadrarea sa în pagina, mişcările mâinii, îndemânare. Evident că pe măsură ce aceştia cresc, sunt mai mari, copiii au mai bine dezvoltate şi perfecţionate aceste abilităţi, de aici răspunsul diferit la tematica propusă şi rezultate specifice exprimate prin desenele create.

Din această perspectivă reacţiile au fost specifice vârstei, începând cu simple desene care nu prea se diferenţiau de alte desene cu alte tematici, mergând până la desene care ilustrau vitrine din realitate, în special în ceea ce reprezintă logotipul magazinului (firma).

Per ansamblu „Atelierul de desen – propunere vitrină magazin” a creat o impresie extrem de plăcută, pozitivă şi a generat multă bucurie copiilor şi, îmi place să cred, că şi părinţilor/însoţitorilor.

Text: arh. Tavaszi Zoltán

Mulţumim arh. Tavaszi Zoltán care a îndrumat atelierul! Mulţumim tuturor voluntarilor pentru implicare!

 width=

 width=