septembrie 13, 2016

UIA – ARHITECTURA ŞI COPIII

UIA Architecture & Children este unul dintre grupurile de lucru ale Uniunii Internaţionale a Arhitecţilor. Acesta reuneşte reprezentanţi ai arhitecţilor din întreaga lume implicaţi în proiecte dedicate educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii, având ca scop promovarea acestui domeniu şi schimbul de bune practici. Una din principalele sale activităţi o constituie organizarea o dată la trei ani a premiilor Cuburile de Aur/Golden Cubes.

Ordinul Arhitecţilor din România a organizat selecția națională Golden Cubes Awards în România. Termenul limită pentru predarea materialelor de concurs a fost 23 ianuarie 2017. Mai multe informaţii despre selecţia naţională aici şi pe site-ul UIA Architecture & Children.

Uniunea Internațională a Arhitecților (UIA) este o organizație non-guvernamentală, o federație mondială a asociațiilor naționale de arhitecți. Scopul UIA este de a uni arhitecții lumii, fără nicio formă de discriminare. Din cele 27 de delegații prezente la adunarea fondatoare din Lausanne, Elveția, în 1948, UIA a crescut pentru a cuprinde organizațiile profesionale cheie ale arhitecților din 124 de țări și teritorii, iar acum reprezintă, prin intermediul acestor organizații, aproape 1 300 000 arhitecți din întreaga lume.

Arh. Mina Sava (preşedinte al Asociaţiei De-a Arhitectura) este reprezentantul României din partea Ordinului Arhitecţilor din România (OAR) la Grupul de lucru UIA Arhitectura şi copiii încă din 2015, în timp ce arh. Eliza Yokina (membru fondator al Asociaţiei De-a Arhitectura) este membru supleant.

În cadrul activității din grupul de lucru al UIA, De-a Arhitectura a realizat: noul logo al grupului de lucru, noua identitate vizuală a premiilor Cuburile de Aur și noul design al flyer-ului de prezentare.

Despre noul website al grupului de lucru UIA Arhitectura şi copiii şi noua identitate grafică realizată de De-a Arhitectura puteţi citi mai multe aici.

Despre Întâlnirea Programului de lucru internaţional „Arhitectura şi copiii” al UIA ce a avut loc în noiembrie 2015 la Casa Mincu, sediul OAR, din Bucureşti, aici.

Save

Save

Save

Save

UIA – ARCHITECTURA AND CHILDREN

UIA Architecture & Children is one of the working groups of the International Union of Architects. It brings together architects from around the world involved in architectural and built environment education projects designed for children, aiming at promoting this area and exchanging best practices. One of its main activities is to organize the rGolden Cubes Awards every three years

The Romanian Order of Architects organized the Golden Cubes Awards national selection in Romania. The deadline for submitting the contest materials was January 23, 2017. More information about the national selection here and on the UIA Architecture & Children website.

The International Union of Architects (UIA) is a non-governmental organization, a global federation of national architectural associations. The goal of the UIA is to unite the architects of the world, without any form of discrimination. Of the 27 delegations present at the founding assembly in Lausanne, Switzerland in 1948, the UIA has grown to include the key professional organizations of 124 countries and territories, and now represents, through these organizations, nearly 1,300,000 architects worldwide.

Arch. Mina Sava (President of the De-a Arhitectura Association) is the representative of Romania from the Romanian Order of Architects (OAR) to the UIA Architecture and Children Working Group since 2015, while arch. Eliza Yokina (Founding Member of the De-a Arhitectura Association) is an alternate member.

Within the framework of the UIA work group, De-a Architectura made: the new working group logo, the new visual identity of the Golden Cubes Awards and the new design of the presentation flyer.

About the new website of the UIA Architecture and Children Working Group and the new graphic identity created by De-a Arhitectura you can read more here.

About the Meeting of the UIA International Work Program „Architecture and Children” held in November 2015 at Casa Mincu, OAR headquarters in Bucharest, here.