ianuarie 6, 2017

ÎNSCRIERI PENTRU KIT-UL DE-A ARHITECTURA „ŞCOLARI ÎN SIGURANŢĂ”

Descrierea proiectului De-a Arhitectura Şcolari în siguranţă.

Începând cu luna septembrie 2017 va fi disponibil gratuit kit-ul educativ De-a Arhitectura „Şcolari în siguranţă”, în 30 exemplare, pentru implementare în anul şcolar 2017-2018. Mulţumită sponsorilor proiectului, o primă tranşă de 47 de kit-uri au fost transferate gratuit claselor care au derulat programul „Şcolari în siguranţă” în anul scolar 2016-2017, la nivel național. 13 kituri au rămas în grija echipei de bază de coordonatori locali, arhitecți pasionați care să promoveze proiectul la nivelul întregii țări.

Iată condițiile de înscriere în proiect:

 • Clasa a VI-a, a VII-a sau a VIII-a în anul şcolar 2017-2018.
 • Asistența Asociaţiei De-a Arhitectura în cazul acestui proiect înseamnă punerea la dispoziţia clasei a unui material didactic original, dezvoltat de Asociaţie şi produs cu ajutorul financiar al sponsorilor proiectului.
 • Materialul didactic va fi pus la dispoziţia clasei gratuit.
 • Există un părinte cu o profesie relevantă (arhitect, inginer, urbanist) care se angajează să susţină lecţiile în clasă însoţit de diriginte, sau cursul va fi predat de către un profesor al şcolii (profesor de matematica, fizică, chimie, tehnologie).
 • Kitul educativ De-a Arhitectura „Şcolari în siguranţă”, se predă în baza Acordului cu Unitatea de învăţământ:
  • Dacă deja există un Acord între şcoală şi Asociaţia De-a Arhitectura pentru unul din cursurile noastre, nu mai este necesar un Acord nou, doar adăugam Formularul de înscriere ca Anexă
  • Dacă este o şcoală cu care nu avem parteneriat, se va încheia următorul Acord (download)
 • Confirmarea înscrierii este făcută automat la primirea prin e-mail a formularului completat de cel care a făcut înscrierea.
 • Clasa a VI-a, a VII-a sau a VIII-a este înscrisă de profesorul diriginte sau de alt profesor, completând formularul de înscriere disponibil mai jos, ce va constitui anexă la Acordul de Parteneriat cu Unitatea de Învăţământ.

Dezvoltarea materialului şi producerea kit-ului a fost posibilă cu sprijinul Ordinului Arhitecţilor din România şi mulţumită finanţărilor primite de la partenerii noştri Siniat, Danfoss, Asociaţia KNX, Scat Sistem, Simbio, precum şi a donaţiilor individuale făcute în cadrul Swimathonului Bucureşti 2016, organizat de Fundaţia Comunitară Bucureşti.

Pentru a vă înscrie, completaţi: Formularul de ÎNSCRIERE pentru clasele a VI-a, a VII-a sau a VIII-a ANUL ŞCOLAR 2017-2018.

Atenţie! Sistemul de înscriere solicită să aveţi un cont Google. Acesta se poate face foarte uşor, utilizând adresa de email pe care o folosiţi frecvent, indiferent care este aceasta, şi o anumită parolă. Reţineţi parola pentru a putea reveni asupra formularului în caz de nevoie.

IMPORTANT: Comunicarea se va desfăşura prin email, la adresa precizată în formularul de înscriere! Vă rugăm aşadar să verificaţi frecvent corespondenţa electronică, inclusiv fişierul Spam.

Asociaţia De-a Arhitectura este operator de date cu caracter personal înscris în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.