decembrie 15, 2016

CE CUPRINDE ASISTENŢA OFERITĂ

Asistenţa noastră se face în baza acestui Acord de Parteneriat cu Unitatea de Învăţământ şi cuprinde:

  • acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesorul clasei: ghidul îndrumătorului cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore, materiale didactice pentru fiecare lecţie (prezentări cu imagini selecţionate şi explicaţii, jocuri, ghiduri de expediţie prin oraş etc.);
  • ghidaj la distanţă (prin email) în studierea individuală a ghidului îndrumătorului, durată aproximativă 2 zile în perioada iulie-august 2019;
  • atelier de formare cu activităţi practice şi schimb de experienţă pentru abilitarea în proiectarea şi aplicarea optimă a activităţilor educative de tip non-formal, durată 2 zile în perioada august-septembrie 2019, într-unul din atelierele desfăşurate paralel în ţară (mai multe detalii despre formare). De ce e importantă pregătirea prealabilă a cadrelor didactice și a arhitecților voluntari ce vor preda elevilor cursul „De-a arhitectura în orașul meu”?
  • acces la materialele auxiliare pentru elevi: caietul elevului cu fişe de lucru şi fişe recapitulative;
  • acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiență în grupul îndrumătorilor, coordonare regională;
  • certificate pentru profesori şi elevi.
  • asistenţa unui specialist voluntar (arhitect, student arhitect, urbanist sau peisagist), acolo unde avem posibilitatea. Voluntarul participă la programul de pregătire şi sprijină profesorul clasei pe parcursul anului şcolar, la distanţă (în pregătirea periodică a orelor) sau direct la ore (pregătirea şi susţinerea orelor împreună cu profesorul clasei). Ne străduim să oferim această asistenţă suplimentară tuturor claselor înscrise, însă aceasta nu depinde de noi, ci de înscrierile şi disponibilitatea specialiştilor voluntari din fiecare localitate. Înscrierile specialiştilor se petrec simultan cu înscrierile claselor, aici.

În cazuri excepţionale, în funcţie de sponsorizări, pot fi disponibile gratuit pentru părinţi, caietele elevilor sau materiale de bricolaj pentru machetele ce vor fi lucrate de elevi în cadrul cursului.