decembrie 15, 2016

CÂND ŞI CUM SE FACE ÎNSCRIEREA

Înscrierea pentru a primi asitența noastră se face online începând de acum, accesând Formularul de ÎNSCRIERE pentru clasele a III-a, a IV-a sau a V-a ANUL ŞCOLAR 2021-2022, desigur după alegerea opţionalului de către unitatea de învăţămînt în cadrul curriculumului la decizia şcolii CDȘ (propunerea de cursului opțional în cadrul comisiei metodice, elaborarea ofertei curriculare la nivelul unității de învățămînt și avizarea ei în CP și aprobarea în CA, prezentarea ofertei de CDȘ părinților și exprimarea, sub semnătură, a opțiunii privind CDȘ pentru anul școlar viitor de către părinții elevilor).

Pentru includerea acestui opțional în curriculumul la decizia școlii nu este necesar avizul științific al Inspectoratului Școlar. Trebuie însă urmare procedurile IȘ în legătură cu transmiterea programei și a altor informații solicitate.

Încurajăm derularea cursului opțional în cadrul CDȘ și clasele care vor derula astfel cursul vor avea prioritate. Dacă acest lucru nu este totuși posibil, cursul se poate deșfășura și extracurricular în măsura în care el este oferit gratuit elevilor.

Înscrierile vor fi închise pe 15 martie. Trebuie subliniat și aici faptul că se poate întâmpla ca disponibilitatea unui voluntar de a vă sprijini să vă poate fi confirmată abia în luna iulie (când se încheie înscrierea arhitecților voluntari).

Deși am estimat numărul claselor cărora le oferim asistență și în funcție de numărul voluntarilor care se înscriu în fiecare an, nu putem garanta că fiecare clasă înscrisă va putea beneficia de asistența nemijlocită a unui voluntar arhitect, ci uneori este posibil să sprijinim prin asistență la distanta prin întâlniri online.

Toate informaţiile despre curs, atât pentru profesori şi şcoli, cât şi pentru părinţi, pot fi descărcate de aici.