decembrie 21, 2012

DESPRE NOI

Construim prin educaţie. Construcţia noastră creşte când:

 • Copiii şi adulţii înteleg şi iubesc valorile mediul construit şi sunt activi în comunităţile lor
 • Profesioniştii mediului construit se implică prin educaţie în societate
 • În educaţie, joaca, experimentul şi creativitatea sunt luate în serios

OBIECTIVELE NOASTRE

Introducerea în curricula şcolară a educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii, precum şi încurajarea şi îndrumarea cadrelor didactice în a utiliza mediul construit şi arhitectura ca resurse de învăţare pentru alte materii.

Promovarea educaţiei de arhitectură şi mediu construit pentru copii în cadrul şcolilor, a cadrelor didactice şi în rândul breslei arhitecţilor.

Promovarea în mediul şcolar a ideii de mediu construit de calitate ca responsabilitate civică, pentru creşterea gradului de implicare a viitorilor cetăţeni în procesele de planificare şi proiectare care le vor afecta mediul de viaţă.

Deprinderea copiilor implicaţi în program cu noţiuni elementare de arhitectură şi urbanism prin observarea şi analiza directă a mediului construit în care trăiesc, aplicarea acestor noţiuni într-un proces creativ comun, precum şi comunicarea şi asumarea rezultatelor muncii lor.

Testarea metodelor de învăţare experienţială care folosesc creativitatea, curiozitatea, abilităţile de comunicare şi spiritul de echipă al copiilor.

Creşterea vizibilităţii breslei arhitecţilor în societate, începând cu mediul şcolar şi cu familiile copiilor.

Pregătirea continuă a profesioniştilor în arhitectură şi urbanism în vederea unei mai mari disponibilităţi de comunicare cu publicul larg.

COPIII

Propunem o îmbogăţire a culturii arhitecturale şi urbane a societăţii româneşti actuale prin educaţia copiilor care sunt şi „formatori de opinie” ai părinţilor lor. Scopul nostru este de a-i ajuta pe copii să înţelegă arhitectura şi mediul construit şi să facă legături între ceea ce află la şcoală şi procesele complexe care transformă locurile în care trăiesc. Ca adulţi, vor fi atât utilizatori ai oraşelor, cât şi clienţi pentru arhitecţi, dar şi cetăţeni şi chiar factori de decizie care vor trebui să participe activ la modelarea locului în care vor trăi şi să creeze, utilizând atât moştenirea culturală, cât şi inovaţia, comunităţi cu o viaţă sănătoasă şi armonioasă.

Pentru copii, programele noastre sunt gândite şi construite pentru a-i ajuta să îşi dezvolte o serie de abilităţi şi aptitudini care sunt poate mai puţin utilizate în procesul de învăţământ tradiţional:

 • aptitudinile de interpretare şi abstractizare, de reprezentare şi de exprimare vizuală, simţul  spaţial;
 • creativitatea;
 • abilitatea de a observa, de a percepe şi de a analiza critic mediul construit, identificând valorile lui şi dezvoltându-şi simţul civic şi responsabilitatea faţă de acesta şi cel natural;
 • abilităţile de colaborare, comunicare şi lucru în echipă.

De asemenea, programele sunt şi o deschidere spre un domeniu care nu apare în curricula şcolară, dar care face parte din viaţa noastră şi o influenţează. Astfel, vor cunoaşte limbajul specific arhitecturii, familiarizându-se cu reprezentările specifice acesteia şi îşi vor îmbogăţi cultura vizuală.

MEMBRI FONDATORI AI ASOCIAŢIEI DE-A ARHITECTURA:

 • Corina Croitoru – arhitect, membru OAR B
 • Miruna Grigorescu – arhitect, MA management urban, project manager AFI Europe, membru OAR B
 • Vera Marin – arhitect cu specializare în urbanism, lector universitar, preşedinte ATU, arhitect asociat SQUARE BAU, membru RUR, APUR, UAR şi OAR
 • Claudia Pamfil – arhitect cu specializare în urbanism, trainer, director Grupul pentru Dezvoltare Locală (GDL)
 • Mina Sava – arhitect asociat A STIL, membru OAR B, preşedinte Asociaţia De-a Arhitectura
 • Eliza Yokina – arhitect asociat SYAA, membru OAR B

PE SCURT, CINE ȘI CE:

filmul știrilor PRO TV despre De-a Arhitectura

filmul participării De-a Arhitectura la emisiunea Garantat 100%