De-a arhitectura TALKS – SI PE MINE MA INTERESEAZA ARHITECTURA Corina Dumitrescu

Ne pregătim pentru prima conferinţă din România dedicată educaţiei de arhitectură pentru copii. De-a arhitectura TALKS a fost acceptată ca proiect cultural al Ordinului Arhitecţilor din România, organizat de asociaţia de-a arhitectura. Prima ediţie (dintr-o serie pe care o dorim anuală) se deschide pe 15 noiembrie 2014 la Sala Frescelor a UAUIM, cu prezentări şi discuţii, urmate de o jumătate de zi de ateliere derulate la Concrete House. Sperăm să ne întâlnim, să ne inspirăm unii de la alţii şi să reuşim să punem bazele unei reţele adevărate. Mai multe detalii despre program aici. Nu uitaţi să confirmaţi participarea la office@de-a-arhitectura.ro.

Prezentăm mai jos alt invitat de care ne vom bucura. Vă încurajăm să ne trimiteţi în avans întrebările voastre, vor fi puncte de plecare în discuţia de pe 15 noiembrie.

“Si pe mine ma intereseaza arhitectura” este un proiect cultural initiat si coordonat de tineri arhitecti din Sf. Gheorghe, finantat din timbrul arhitecturii, organizat de Ordinul Arhitectilor din România Filiala Brasov-Covasna-Harghita, în
parteneriat cu PrimAria Municipiului Sfântu Gheorghe, Asociatia Focus Rectus si Uniunea Artistilor Plastici, filiala Sfântu Gheorghe. Acesta se adreseazA specialistilor din domeniul arhitecturii, publicului larg dar în special elevilor participanti la programul scolar initiat de Ministerul ÎnvAtAmântului numit “scoala altfel”.
Scopul

Elevii sunt viitori formatori si cetAteni ai societAtii ce vor putea decide asupra viitorului oraselor noastre. Prin participarea lor activA la analiza mediului construit acestia vor întelege mai usor importanta valorilor arhitecturale. ConsiderAm cA arhitectura si preocuparea pentru spatiul construit meritA atentia opiniei publice deoarece arhitectura
este o componentA culturalA importantA.
Scurt istoric al strategiei proiectului
În anul 2012, dorinta primordialA era, organizarea unei expozitii de arhitecturA.
Conform studiilor, la expozitii sunt prezenti specialistii, autoritAti publice si alte, doar câteva persoane interesate. Considearând cA arhitectura nu trebuie sA fie doar preocuparea arhitectilor, ci si a publicului larg, am cAutat metode de atragere a mai multor vizitatori. “scoala altfel”, program initiat de Ministerul ÎnvAtAmântului, am considerat ca fiind o oportunitate idealA de atregere a elevilor în lumea arhitecturii. În urmAtorul an pentru o vizibilitate si mai mare, proiectul iese si în spatiul public prin organizarea de ateliere, în vederea construirii unor instalatii. Astfel ajungem ca, de la un
numAr de 50-70 de vizitatori ai expozitiei în final sA avem un numAr de peste 300 de vizitatori si alte câteva mii de persoane ce intrA în contact cu proiectul, prin intermediul instalatiilor exterioare.
Sectiunile proiectului
1. atelier JOC INTERACTIV
numAr participanti: ~200
categoria de vârstA: Clasele V-VIII
numAr de zile: 3
mod de desfAsurare: Activitate în spatiul expozitional cu grupuri de câte 20-25 de elevi cu programare prealabilA
descrierea atelierului:
2012- Completarea a unui chestionar cu întrebAri a cAror rAspuns le puteau afla studiind panourile expozitiei si celAlalte elemente tip puzzle existente.
2013- “Orasul meu imaginar” – desen realizat cu ajutorul unui joc de umbre si lumini
2014- Reproducerea din carton a unuei clAdiri renumite din lume

2. atelier MACHETE
numAr participanti: ~40
categoria de vârstA: Clasele X-XII
numAr de zile: 5
mod de desfAsurare: Realizarea unor machete din carton, a unor clAdiri din oras
descrierea atelierului:Prima zi, prelegeri si vizitA ghidatA în oras. UrmAtoarele zile lucru la machete, în atelierele liceelor participante
teme:
2012- Monumente de arhitecturA
2013- ClAdiri ale arhitectului Kós Károly
2014- Monumente de arhitecturA
3. atelier ARHITECTURဠ ACTIVဠ
numAr participanti: ~20
categoria de vârstA: Clasele X-XII
numAr de zile: 5
mod de desfAsurare: Realizarea unei instalatii în spatiul public
descrierea atelierului: Prima zi, prelegeri notiuni introductive despre arhitecturA si instalatii arhitecturale. UrmAtoarele zile construirea unei insatalatii.
teme:
2012-
2013- ”UmbrA luminA si culoare în arhitecturA”. Cu sprijinul Fenestela, elevii au avut la dispozitie scânduri de lemn. Prin îmbinarea acestora au creat o instalatie, cu rol de a experimenta spatiul prin: forma, luminA umbrA si culoare
2014- ”Alb si negru”. Construirea unor cadre din sipci de lemn si folii, pentru realizarea unui labirint.
4. EXPOZᘠIE de specialitate
mod de desfAsurare: Expozitie în Casa cu Arcade
numAr de zile: 22
teme:
2012- Anuala de ArhitecturA a OAR Filiala Brasov-Covasna-Harghita
2013- Paralele arhitecturale portugalo-maghiare
2014- Tineri pe Alb-Negru, Young architects’ generation 2013
Alte detalii: www.spmmia.blog.com

0

Comments are closed.