„De-a arhitectura în școala mea” devine „My School can be Cool” și își deschide înscrierile pentru clase în anul școlar 2021-2022

Programul educațional „De-a arhitectura în școala mea” desfășurat sub acest nume în perioada 2015-2021 își schimbă imaginea și devine, începând cu 2021, „My School can be Cool”. Lansat în toamna anului 2015 în trei școli din țară – la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, la Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” din București și la Liceul de Arte Plastice din Timișoara – sub forma unui club extracurricular gândit să studieze microcosmosul construit al școlii, privindu-l atât prin ochii arhitectului, cât și al elevilor, „De-a arhitectura în școala mea” ajunge într-o nouă etapă. După 5 ani în care am reușit să schimbăm școlile din România alături de elevi, profesori și arhitecți îndrumători, după ce am lansat platforma onlineŞcoala Mea Proiecte” în 2018 cu sprijinul Holcim România şi al Ordinului Arhitecților din România, partenerul și finanțatorul programului educațional, după ce am elaborat în 2020, cu sprijinul Fundației Alber, Ghidul online My School can be Cool, un instrument de lucru care oferă sprijin, inspirație și resurse de documentare pentru toate etapele proiectului, a venit momentul să scriem un nou capitol și să deschidem înscrierile pentru anul școlar 2021-2022 invitând profesorii să își înscrie clasa/școala în program.

Este la îndemâna noastră să transformăm spațiile școlii în locuri mai plăcute, mai adecvate diferitelor tipuri de învățare, mai potrivite pentru activitățile comunității școlii. „My School can be Cool” este un program ce captează interesul și energia elevilor, a profesorilor și a arhitecților, este un program care schimbă. Schimbă spațiile și mai ales pe cei ce le creează, conectează discipline diverse într-un proces de design thinking și învățare prin proiect. Și mai ales eliberează potențialul individual, al grupului și al comunității școlii. Îmbunătățirea spațiilor școlii este un mijloc prin care trăim experiențe valoroase de învățare, de înțelegere a complexității interdisciplinare a mediului construit, de valorificare a colaborării.

În cadrul programului educațional, alături de profesioniștii mediului construit:

 • explorăm spațiile școlii din diverse perspective și prin diverse metode;
 • analizăm propriile nevoi și preferințe (de utilizatori) și le argumentăm;
 • investigăm opiniile celorlalți elevi/profesori;
 • documentăm (istoria clădirii, stilul arhitectonic, materialele, normele de securitate și igienă, utilizarea spațiilor, exemple internaționale etc.);
 • analizăm spațiul școlii pe baza unor criterii (confort psihologic, utilitate, siguranță, aspect, cromatică, accesibilitate, iluminat, acustică, structuri, dimensiuni, materiale, interacțiuni etc.);
 • propunem intervenții în spațiul școlii, pe baza rezultatelor analizei nevoilor, documentării și ideilor – tema de proiectare pentru arhitect;
 • analizăm propuneri alternative (pregătite de către profesioniști – arhitect și colaboratori din specialitățile necesare în funcție de caz) prezentăm și argumentăm, oferim și primim feedback din partea elevilor din școală, a profesorilor, a arhitecților, a conducerii școlii, eventual și din partea instituției ce administrează școala;
 • în grup, selectăm o propunere de intervenție și alegem varianta optimă;
 • căutăm resurse în comunitate (financiare, materiale, umane);
 • realizăm concret intervenția aleasă cu sprijinul comunității școlii (colegi, profesori, părinți, prieteni);
 • ne auto-evaluăm în diverse etape ale programului.

Tipul de curriculum este interdisciplinar și integrativ (Om și societate, Tehnologii, Matematică și științele naturii, Limbă și comunicare, Arte, Consiliere și orientare), iar pe tot parcursul programului se exersează:

 • participarea responsabilă la luarea deciziilor;
 • încrederea de sine, autocontrolul;
 • relații sănătoase și cooperarea cu ceilalți (elevi, profesori, arhitecți);
 • înțelegerea contextelor sociale și de mediu construit;
 • comunicarea orală, scrisă, cu ajutorul tehnologiei;
 • gândire analitică, critică și creativitatea.

Asociaţia De-a Arhitectura oferă asistenţă, prin intermediul unui arhitect îndrumător, unui număr maxim de 5 școli/licee alese în urma unui proces de selecție. În perioada 10 februarie – 31 martie 2021 sunt deschise înscrierile ce se fac, cu acordul conducerii unităţii de învăţământ şi al părinţilor elevilor, doar de către profesorul care doreşte să conducă cursul De-a arhitectura sau dirigintele clasei. În program poate participa o clasă întreagă sau un grup de elevi din mai multe clase sub coordonarea unui profesor, elevii putând fi de mai multe vârste. Cursul se desfășoară timp de un an școlar la clasele a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a – grup de maxim 25 elevi – ca un curs opțional CDȘ/extracurricular/club elevi. Detalii despre etapele înscrierii și ce necestită aceasta pot fi găsite mai în detaliu aici.

Calendarul programului educațional „My School can be Cool” este acesta:

 • înscrieri clase: 10 februarie – 31 martie 2021;
 • evaluare aplicațiilor, vizite la școli/licee și/sau interviuri online cu profesorul: 1-30 aprilie 2021;
 • comunicare rezultate selecție și semnare acord de parteneriat cu școlile/liceele selectate: 4-30 mai 2021;
 • atelier gratuit cu toți profesorii din școlile/liceele selectate pentru anul școlar 2021-2022 și cu arhitecții cu care aceștia vor face echipă: începutul lunii septembrie 2021;
 • desfășurare program educațional „My School can be Cool”: septembrie 2021 – mai 2022;
 • implementare soluții finanțate:iunie – octombrie 2022.

Detalii despre programul educațional găsiți aici.

Toate proiectele implementate în cadrul programului educațional vor fi publicate pe site-ul ȘCOALA MEA, platforma de design participativ pe care Asociația De-a Arhitectura a creat-o în martie 2018 pentru ca și alți elevi, profesori și arhitecți să beneficieze de experiența acumulată în acest program.

Vă rugăm să aveți în vedere că De-a Arhitectura își va adapta calendarul de activități în concordanță cu anunțurile oficiale ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) legate de desfășurarea cursurilor față-în-față sau online, având în vedere situația specială în care ne aflăm din martie 2020 încoace.

Programul este gratuit pentru școlile de stat.

Proiect susținut de Ordinul Arhitecților din România din Timbrul de arhitectură.